Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

Maleachi 4:1-6

4 * „Want ziet! de dag komt die brandt als de oven,+ en alle overmoedigen en al degenen die goddeloosheid bedrijven, moeten als stoppels worden.+ En de dag die komt, zal hen stellig verslinden,” heeft Jehovah der legerscharen gezegd, „zodat die hun wortel noch tak zal overlaten.+  En voor U die mijn naam vreest, zal stellig de zon der rechtvaardigheid gaan schijnen,+ met genezing in haar vleugelen;+ en GIJ zult werkelijk uitgaan en de grond omwoelen als mestkalveren.”+  „En gijlieden zult stellig [de] goddelozen vertreden, want zij zullen als stof onder UW voetzolen worden op de dag waarop ik handelend optreed”,+ heeft Jehovah der legerscharen gezegd.  „Gedenkt de wet van mijn knecht Mo̱zes, waarmee ik hem in Ho̱reb betreffende geheel I̱sraël geboden heb gegeven, ja, voorschriften en rechterlijke beslissingen.*+  Ziet! Ik zend ulieden de profeet Eli̱a*+ vóór de komst van de grote en vrees inboezemende dag van Jehovah.+  En hij moet het hart van vaders tot zonen terugbrengen, en het hart van zonen tot vaders; opdat ik niet kom en de aarde* werkelijk sla door [haar] aan de vernietiging prijs te geven.”*+

Voetnoten

In TSyVg begint hier hfdst. 4; in MLXX is dit 3:19 en loopt hfdst. 3 door tot het einde van het boek.
LXX plaatst vs. 4 achter vs. 6 en laat de profetie aldus hoopgevend eindigen.
„Elia.” Hebr.: ʼE·li·jahʹ; LXXVg: „Elias.”
Of: „het land.” Hebr.: ha·ʼaʹrets; Lat.: terʹram.
Of: „werkelijk met een ban [Hebr.: cheʹrem] sla.” Vanwege dit onheilspellende einde van de profetie is het bij de joden gebruikelijk om bij de voorlezing vs. 5, dat vrolijker klinkt, te herhalen. Dergelijke herhalingen vinden ook plaats aan het einde van andere boeken, zoals Prediker, Jesaja en Klaagliederen.