Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

2 Kronieken 36:1-23

36  Toen nam het volk van het land Jo̱ahaz,+ de zoon van Josi̱a, en maakte hem te Jeru̱zalem koning in de plaats van zijn vader.+  Drieëntwintig jaar oud was Jo̱ahaz* toen hij begon te regeren, en hij heeft drie maanden lang te Jeru̱zalem geregeerd.+  Maar de koning van Egy̱pte zette hem af in Jeru̱zalem+ en legde het land een boete op van honderd talenten* zilver+ en een talent goud.  Bovendien maakte de koning+ van Egy̱pte zijn broer E̱ljakim+ koning over Ju̱da en Jeru̱zalem en veranderde zijn naam in Jo̱jakim; maar zijn broer Jo̱ahaz werd door Ne̱cho+ meegenomen en naar Egy̱pte gebracht.+  Vijfentwintig jaar oud was Jo̱jakim+ toen hij begon te regeren, en hij heeft elf jaar lang te Jeru̱zalem geregeerd;+ en hij bleef doen wat kwaad was in de ogen van Jehovah, zijn God.+  Tegen hem trok Nebukadne̱zar,+ de koning van Ba̱bylon, op+ om hem met twee koperen boeien te binden ten einde hem naar Ba̱bylon weg te voeren.+  En een deel van het gerei+ van het huis van Jehovah bracht Nebukadne̱zar+ naar Ba̱bylon en plaatste het toen in zijn paleis* te Ba̱bylon.+  Wat de rest van de aangelegenheden+ van Jo̱jakim betreft en zijn verfoeilijkheden+ die hij bedreven heeft en wat er tegen* hem te vinden was, zie, dat is beschreven in het Boek+ van de koningen van I̱sraël en Ju̱da; en zijn zoon Jo̱jachin+ begon in zijn plaats te regeren.  Achttien* jaar oud was Jo̱jachin+ toen hij begon te regeren, en hij heeft gedurende drie maanden+ en tien dagen te Jeru̱zalem geregeerd; en hij bleef doen wat kwaad was in Jehovah’s ogen.+ 10  En bij de terugkeer+ van het jaar zond koning Nebukadne̱zar [zijn dienaren]+ en bracht hem voorts met begeerlijke voorwerpen van het huis van Jehovah+ naar Ba̱bylon.+ Verder maakte hij Zedeki̱a,+ zijn [vaders] broer, koning over Ju̱da en Jeru̱zalem.+ 11  Eenentwintig jaar oud was Zedeki̱a+ toen hij begon te regeren, en hij heeft elf jaar lang te Jeru̱zalem geregeerd.+ 12  En hij bleef doen wat kwaad was+ in de ogen van Jehovah, zijn God. Hij verootmoedigde+ zich niet wegens de profeet+ Jeremi̱a+ op bevel van Jehovah. 13  En zelfs tegen koning Nebukadne̱zar rebelleerde hij,+ die hem bij God een eed had doen afleggen;+ en hij bleef zijn nek verharden+ en zijn hart verstokken,+ zodat hij niet tot Jehovah, de God van I̱sraël, terugkeerde. 14  Zelfs alle oversten van de priesters+ en het volk zelf pleegden op grote schaal ontrouw, overeenkomstig al de verfoeilijkheden+ van de natiën, zodat zij het huis van Jehovah, dat hij in Jeru̱zalem geheiligd had, verontreinigden.+ 15  En Jehovah, de God van hun voorvaders, bleef door bemiddeling van zijn boden herhaaldelijk* [waarschuwingen] tot hen zenden,+ omdat hij mededogen had met zijn volk+ en zijn woning.+ 16  Maar zij staken voortdurend de draak+ met de boden van de [ware] God en verachtten zijn woorden+ en dreven de spot+ met zijn profeten, totdat de woede+ van Jehovah zich tegen zijn volk verhief, totdat er geen genezing meer was.+ 17  Hij liet daarom de koning van de Chaldeeën+ tegen hen optrekken, die vervolgens hun jonge mannen met het zwaard doodde+ in het huis van hun heiligdom,+ ook had hij geen mededogen met jongeling of maagd, oude of afgeleefde.+ Alles gaf Hij in zijn hand. 18  En al het gerei,+ groot+ en klein, van het huis van de [ware] God en de schatten+ van het huis van Jehovah en de schatten van de koning+ en van zijn vorsten, alles bracht hij naar Ba̱bylon. 19  Voorts verbrandde hij het huis van de [ware] God+ en brak de muur van Jeru̱zalem af;+ en al zijn woontorens verbrandden zij met vuur en ook al zijn begeerlijke voorwerpen,+ ten einde verderf te stichten.+ 20  Bovendien voerde hij de overgeblevenen van het zwaard gevankelijk naar Ba̱bylon,+ en zij werden hem en zijn zonen tot knechten,+ totdat het koningshuis van Pe̱rzië+ de heerschappij verkreeg — 21  om Jehovah’s woord bij monde van Jeremi̱a te vervullen,+ totdat het land zijn sabbatten had afbetaald.+ Al de dagen dat het woest lag, hield het sabbat, om zeventig jaar te vervullen.+ 22  En in het eerste jaar van Cy̱rus,*+ de koning van Pe̱rzië+ — opdat Jehovah’s woord+ bij monde van Jeremi̱a+ vervuld zou worden — wekte Jehovah de geest+ van Cy̱rus, de koning van Pe̱rzië, op, zodat hij in heel zijn koninkrijk, en ook in geschrifte, een oproep liet rondgaan,+ luidend: 23  „Dit heeft Cy̱rus, de koning van Pe̱rzië,+ gezegd: ’Alle koninkrijken van de aarde heeft Jehovah, de God van de hemel,* mij gegeven,+ en hijzelf heeft mij opgedragen hem een huis te bouwen in Jeru̱zalem, dat in Ju̱da is.+ Al wie er onder U is van heel zijn volk,+ Jehovah, zijn God, zij met hem.+ Laat hij dus optrekken.’”+

Voetnoten

Hebr.: Jō·ʼa·chazʹ. Zie ook 2Kon 14:1 en 23:30 vtnn., „Joahaz”.
Zie App. 8A.
„In zijn paleis (tempel).” Hebr.: behē·kha·lōʹ; LXXVg: „in zijn tempel.”
Of: „op hem”; „aan hem.”
„Achttien”, LXXSy en 2Kon 24:8; MVg: „Acht.”
Lett.: „vroeg opstaand en zendend.” In het Hebr. zijn dit ww. in de infinitivus absolutus, een vorm waarbij tijd en persoon onbepaald zijn.
„Van Cyrus.” Hebr.: leKhōʹresj; Gr.: Kuʹrou; Syr.: leKoe·resj; Lat.: Cyʹri.
„De God van de hemel (des hemels).” Deze uitdr. komt ook voor in Ge 24:3, 7; Ezr 1:2; Ne 1:4, 5; Ne 2:4, 20; Jon 1:9.