Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Onlinebijbel | NIEUWE-WERELDVERTALING VAN DE HEILIGE SCHRIFT (EDITIE 2004)  Zie herziening van 2017

1 Petrus 5:1-14

5  Daarom geef ik aan de oudere mannen* onder U deze vermaning, want ook ik ben een oudere man+ evenals [zij]* en een getuige+ van het lijden van de Christus, ja, een deelhebber aan de heerlijkheid die geopenbaard zal worden:+  Weidt+ de kudde Gods+ die aan UW zorg is toevertrouwd, niet onder dwang,* maar gewillig;*+ noch uit liefde voor oneerlijke winst,+ maar bereidwillig;  noch als [personen] die heersen+ over hen die Gods* erfdeel*+ zijn, maar door U voorbeelden voor de kudde te betonen.+  En wanneer de opperherder+ openbaar gemaakt is, zult GIJ de onverwelkelijke+ kroon der heerlijkheid ontvangen.*+  Evenzo GIJ jongere mannen, weest onderworpen+ aan de oudere mannen. Omgordt U allen echter met ootmoedigheid des geestes jegens elkaar,+ want God weerstaat de hoogmoedigen, maar hij geeft onverdiende goedheid aan de nederigen.+  Vernedert U daarom onder de machtige hand van God, opdat hij U te zijner tijd moge verhogen,+  terwijl GIJ al UW bezorgdheid+ op hem werpt, want hij zorgt voor U.+  Houdt UW zinnen bij elkaar, weest waakzaam.+ UW tegenstander, de Duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek om [iemand] te verslinden.*+  Maar neemt UW standpunt tegen hem in,+ vast in het geloof, wetend dat dezelfde dingen in de vorm van lijden zich aan de gehele gemeenschap van UW broeders* in de wereld voltrekken.+ 10  Maar nadat GIJ een korte tijd hebt geleden,+ zal de God van alle onverdiende goedheid, die U geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid+ in eendracht+ met Christus, zelf UW opleiding voleindigen, hij zal U standvastig maken,+ hij zal U sterk maken.+ 11  Hem zij de macht+ in eeuwigheid. Amen. 12  Door bemiddeling van Silva̱nus,*+ die ik als een getrouwe broeder beschouw, heb ik U in weinig [woorden] geschreven,+ ter aanmoediging en om een ernstig getuigenis te geven dat dit de ware onverdiende goedheid van God is; staat daarin standvastig.+ 13  Zij die in Ba̱bylon*+ is, een uitverkorene zoals [GIJ], zendt U haar groeten, evenals Ma̱rkus,+ mijn zoon. 14  Groet elkaar met een liefdekus.+ Moge U allen die in eendracht met Christus zijt, vrede ten deel vallen.+

Voetnoten

Of: „oudsten; ouderlingen.” Gr.: pre·sbuʹte·rous.
„Oudere man evenals [zij].” Lett.: „medeoudste; medeouderling.” Gr.: sun·pre·sbuʹte·ros.
Lett.: „niet gedwongen.”
Of: „vrijwillig.”
Lett.: „het.” J13,14,17,18: „Jehovah’s.”
„Gods erfdeel.” Gr.: kleʹron. Of: „de [u door God] toebedeelden.”
Of: „als prijs wegdragen.”
Lett.: „neer te drinken”, d.w.z. op te slokken.
„Gehele gemeenschap van . . . broeders.” Lett.: „broederschap.” Gr.: a·del·fo·teʹti.
Of: „Silas.”
„Babylon.” Gr.: Ba·bu·loʹni; J17,22(Hebr.): beVa·velʹ, „in Babylon”.