Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift in het Russisch

18 NOVEMBER 2016
RUSLAND

DEEL 2

Deskundigen uiten kritiek op Russisch dreigement om Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift te verbieden

Deskundigen uiten kritiek op Russisch dreigement om Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift te verbieden

Dit is het tweede deel van een driedelige serie rond exclusieve interviews met bekende geleerden op het gebied van religie, politiek en sociologie, en met Sovjet- en Ruslanddeskundigen.

SINT-PETERSBURG (Rusland) — De Russische overheid probeert de door Jehovah’s Getuigen gepubliceerde Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift te verbieden door deze vertaling als ‘extremistisch’ aan te duiden.

Dr. Jekaterina Jelbakjan

Als de rechtbank de aanklager in het gelijk stelt, zou een verbod op de Nieuwe-Wereldvertaling ironisch genoeg een ‘schending zijn van het amendement op artikel 3 van de Federale wet op extremisme zoals deze in de herfst van 2015 is getekend door de heer Poetin’, aldus dr. Jekaterina Jelbakjan, professor sociologie en maatschappelijk procesbeheer aan de Academie van Maatschappelijke en Arbeidsrelaties in Moskou. Het amendement op artikel 3 stelt duidelijk: ‘De Bijbel, de Koran, de Tenach en de Kangyur evenals de inhoud ervan en aanhalingen eruit kunnen niet als extremistisch materiaal worden beschouwd.’

Dr. Roman Loenkin

‘Wie had kunnen bedenken dat het aannemen van een wet die immuniteit verleent aan bepaalde heilige teksten zou leiden tot een verbod op andere heilige teksten?’, aldus dr. Roman Loenkin, hoofd van het Centrum voor Religie en Maatschappij aan het Instituut van Europa, Russische Academie van Wetenschappen in Moskou. ‘De eersten die hiervan het slachtoffer zijn, zijn de Getuigen van Jehovah en hun vertaling van de Bijbel.’

Dr. Jeffrey Haynes

‘Rusland is ondertekenaar van het IVBPR [Internationaal Verdrag Inzake Burgerrechten en Politieke Rechten] en de Russische poging om deze Bijbel te verbieden is daarom in strijd met afspraken op het gebied van de vrijheid van godsdienst’, merkt dr. Jeffrey Haynes, professor politicologie en directeur van het Centre for the Study of Religion, Conflict and Cooperation van de London Metropolitan University, op.

De zaak tegen de Nieuwe-Wereldvertaling vindt plaats bij de rechtbank van Vyborg, 138 kilometer ten noordwesten van Sint-Petersburg. Op 26 april 2016, de tweede dag van de hoorzittingen, willigde de rechter het verzoek van de aanklager in om de zaak op te schorten in afwachting van een in opdracht van de rechtbank uitgevoerd onderzoek van de Nieuwe-Wereldvertaling. De Getuigen kregen geen kans om hun verdediging te voeren en de rechtbank heeft de uitvoering van het onderzoek toegewezen aan het Centrum voor Sociocultureel onderzoek. De negatieve conclusies van deze instelling over de Nieuwe-Wereldvertaling vormden de basis voor de oorspronkelijke eis van de aanklager en de hertoewijzing van dit onderzoek aan deze partij is dan ook een schending van het precedent dat door het Russische Hooggerechtshof is geschapen en dat inhoudt dat een deskundige die al eerder een mening over een door een rechtbank overwogen zaak heeft geuit, moet worden gediskwalificeerd.

Dr. Gerhard Besier

In afwachting van het door de rechtbank toegewezen onderzoek hebben deskundigen hun waardering voor de vertaling van de Getuigen uitgesproken. Een van deze personen, dr. Gerhard Besier, directeur van het Sigmund-Neumann-Institut für Freiheits- und Demokratieforschung, merkt op: ‘De Nieuwe-Wereldvertaling heeft wereldwijd veel lof ontvangen van Bijbelgeleerden die verschillende religieuze gemeenschappen vertegenwoordigen.’

Het in Moskou gevestigde SOVA Center for Information and Analysis stelde in haar maandelijkse nieuwsbrief Misuse of Anti-Extremism van februari 2016: ‘Wij vinden geen enkel bewijs van extremisme in de Nieuwe-Wereldvertaling.’ Sindsdien heeft het SOVA Center haar ferme standpunt tegen de Russische acties in bijna elke maandelijkse editie herhaald, bijvoorbeeld in die van juni 2016: ‘We willen er nogmaals op wijzen dat vervolging van Jehovah’s Getuigen in Rusland en het verbod op hun lectuur en hun gemeenschappen door ons als religieuze discriminatie wordt bezien.’

Persvoorlichters:

Internationaal: David A. Semonian, Office of Public Information, tel. +1 718 560 5000

Rusland: Jaroslav Sivoelski, tel. +7 812 702 2691