Doorgaan naar inhoud

26 DECEMBER 2019
VENEZUELA

Speciale predikingscampagne in afgelegen gebied in Venezuela

Speciale predikingscampagne in afgelegen gebied in Venezuela

Jehovah’s Getuigen doen speciaal moeite om te prediken in een plattelandsgebied op het schiereiland Guajira in het noordwesten van Venezuela. De campagne begon op 15 juli 2019 en loopt tot 31 december 2019. De circa 640 verkondigers die aan dit initiatief meedoen, hebben al meer dan 32.000 uur aan de prediking besteed en zijn bijna 2000 Bijbelstudies begonnen.

In het uitgestrekte gebied waar de campagne wordt gehouden, wonen weinig verkondigers en is vervoer een probleem. Daardoor hebben veel mensen nog nooit met Jehovah’s Getuigen gesproken of Gods naam gehoord. Broeders en zusters hebben heel wat offers gebracht om er te gaan prediken. Omdat er in Venezuela een economische crisis heerst en er veel werkloosheid en hyperinflatie is, moesten sommige verkondigers dus maandenlang geld sparen of bezittingen verkopen om de middelen te hebben om aan de campagne mee te kunnen doen.

Er wordt gepredikt in het Spaans en in het Wayuunaiki, de taal van de Wayuu, een inheems volk dat in geïsoleerde gemeenschappen leeft. Omdat er maar weinig verkondigers zijn die deze taal spreken, werden er speciale pakketten samengesteld met Bijbelse publicaties in Wayuunaiki, trainingsvideo’s en brochures met uitleg over de Wayuu-cultuur, zodat verkondigers goed op de campagne waren voorbereid.

Eén vrouw was heel blij toen ze de boodschap in haar eigen taal hoorde. Ze bood aan om de verkondigers naar een geïsoleerde gemeenschap te brengen waar een paar van haar familieleden en vrienden woonden. Een groepje verkondigers stond om half vier ’s ochtends op, ging naar het huis van de vrouw en die bracht hen na een wandeling van een uur bij het dorp.

Eenmaal aangekomen riep de vrouw: ‘Kom naar buiten! Kom naar buiten! Ik heb God meegebracht!’ Tot verbazing van de verkondigers kwamen er mensen naar buiten met stoelen waarop ze gingen zitten om naar de boodschap te luisteren. Ze zeiden dat dit de eerste keer was dat iemand met ze over God kwam praten. Ze toonden hun dankbaarheid door voor alle 17 verkondigers een ontbijt klaar te maken.

Hun gids was zo blij met de reactie dat ze aanbood om de verkondigers naar nog drie dorpen in het gebied te brengen. In elk dorp riep ze de mensen bij elkaar om naar de boodschap te komen luisteren. Aan het eind van de dag namen de verkondigers met tranen in hun ogen afscheid van hun gids en de andere mensen tot wie ze hadden gepredikt met een Koninkrijkslied in het Wayuunaiki.

Jehovah wil dat iedereen de Bijbelse boodschap hoort. Dit soort predikingscampagnes zijn een bewijs dat hij de inspanningen van zijn volk zegent om ‘goed nieuws over goede dingen bekend te maken’ aan afgelegen gemeenschappen over de hele wereld (Romeinen 10:14, 15).