Doorgaan naar inhoud

21 MEI 2021
ISRAËL

Conflict in Israël en Palestijnse Gebieden

Conflict in Israël en Palestijnse Gebieden

Locatie

Israël en Palestijnse Gebieden

Ramp

  • Op 10 mei 2021 ontstond er een gewapend conflict in Israël en de Palestijnse Gebieden dat tot talloze dodelijke slachtoffers heeft geleid

    Een specialepioniersechtpaar schuilt in een veilige locatie vanwege het alarm van de overheid

  • Gewelddadigheden hebben geleid tot schade aan privé- en openbare eigendommen in Israëlische steden met zowel Joodse als Arabische inwoners

Gevolgen voor onze broeders en zusters

  • Geen van de ruim 2000 verkondigers in Israël en de Palestijnse Gebieden is gewond geraakt

  • 73 verkondigers moesten hun huis verlaten, waaronder 15 speciale volletijddienaren in het veld. Dertien Bethelieten zaten tijdelijk bij elkaar in appartementen met een schuilkelder

Materiële schade

  • 6 huizen raakten licht beschadigd

Hulpverlening

  • Een hulpverleningscomité coördineert de hulpacties en werkt samen met kringopzieners en plaatselijke ouderlingen om praktische hulp te bieden

  • De kringopzieners werken ook met de ouderlingen samen om de verkondigers geestelijk te steunen

  • Bij de hulpverlening worden de voorzorgsmaatregelen in verband met COVID-19 gevolgd

Aangezien onze bijeenkomsten momenteel virtueel plaatsvinden, zijn de gemeentevergaderingen gewoon doorgegaan. Op 15 mei konden de broeders en zusters via JW Stream-Studio een livestream volgen van hun kringvergadering. Het middagprogramma werd drie keer onderbroken door een alarm van de overheid. Dat alarm gaf de broeders en zusters de tijd om tijdelijk in een geschikte locatie te schuilen, zoals onder een trap of in een schuilkelder. Ondanks het conflict waren 804 verkondigers verbonden met de kringvergadering in het Hebreeuws. Daarnaast waren 297 verkondigers verbonden met de kringvergadering in het Tagalog. Op 22 mei staat de kringvergadering gepland voor de vijf Arabische gemeenten in Israël en de Palestijnse Gebieden.

Onze broeders en zusters die deze moeilijkheden meemaken, blijven op Jehovah vertrouwen en hem als hun toevlucht zien (Psalm 91:1, 2, 5).