Doorgaan naar inhoud

Het Hooggerechtshof in Santiago (Chili)

31 DECEMBER 2019
CHILI

Chileens Hooggerechtshof respecteert rechten van patiënt in historische uitspraak

Chileens Hooggerechtshof respecteert rechten van patiënt in historische uitspraak

Op 13 december 2019 herriep het Hooggerechtshof van Chili met drie van de vijf stemmen een uitspraak van een lagere rechtbank en respecteerde daarmee het recht van een Getuige van Jehovah om op basis van haar geloofsovertuiging een bloedtransfusie te weigeren.

Zuster Ríos laat de gunstige uitspraak van 13 december 2019 zien

De zaak betrof zuster Polonia Ríos. Haar was door een openbaar ziekenhuis herhaaldelijk een noodzakelijke chirurgische ingreep geweigerd omdat ze geen bloedtransfusies wilde. Uiteindelijk klaagde ze het ziekenhuis aan. Op 6 augustus 2019 besliste het gerechtshof van San Miguel tegen Polonia en ten gunste van het ziekenhuis.

Zuster Ríos bracht de zaak voor het Hooggerechtshof van Chili, dat ten gunste van haar besliste. Dit is de eerste keer dat het Hooggerechtshof een uitspraak heeft gedaan waarbij de rechten worden beschermd van wilsbekwame volwassen patiënten die op grond van hun geloofsovertuiging bepaalde medische behandelingen weigeren. Meer dan 25 jaar was het standpunt van het Hof geweest dat een patiënt geen enkele behandeling mocht weigeren als daarmee volgens artsen zijn of haar leven in gevaar zou komen.

In de uitspraak van het Hof staat onder andere: ‘De belanghebbende (...) is een patiënt die wil leven en weer gezond wil worden door een chirurgische ingreep waar ze nu al drie jaar op wacht. (...) [Haar weigering van een bloedtransfusie] is niet iets wat ze in een opwelling heeft besloten en is ook niet bedoeld om de zorgverleners te belemmeren bij het vervullen van hun professionele plicht. Het gaat hier om de geloofsovertuiging van de patiënt, en die behoort te worden gerespecteerd in het licht van haar recht op vrijheid van geweten en haar persoonlijke waardigheid — en dat des te meer aangezien er positieve berichten zijn over soortgelijke operaties waarbij geen transfusie nodig is geweest.’

We zijn erg blij met deze juridische overwinning voor onze broeders en zusters in Chili (1 Korinthiërs 12:26).