Doorgaan naar inhoud

8 DECEMBER 2020
BULGARIJE

EHRM beslist in het voordeel van Getuigen in Bulgarije

EHRM beslist in het voordeel van Getuigen in Bulgarije

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft op 10 november 2020 beslist dat de Bulgaarse regering de vrijheid van godsdienst van onze broeders en zusters heeft geschonden. Deze uitspraak betekent dat de autoriteiten moeten toestaan dat de bouw van een Koninkrijkszaal in de stad Varna wordt hervat. Het bouwproject ondervindt al meer dan 10 jaar tegenstand. Het EHRM heeft de Bulgaarse regering bovendien opgedragen de broeders ter compensatie een bedrag van in totaal 9600 euro te betalen.

De zaak betrof de bouw van een Koninkrijkszaal op een terrein dat onze broeders in januari 2006 hadden gekocht. Het stadsbestuur van Varna had in mei 2007 een bouwvergunning afgegeven, waarna er onmiddellijk met het project werd begonnen. Maar in juli van dat jaar legde de burgemeester de bouw stil omdat er volgens hem niet aan de bouwvoorschriften werd voldaan. In dezelfde maand hing een bekende Bulgaarse nationalistische partij op de bouwplaats posters op en hield een grootschalige protestactie tegen het bouwproject.

Volgens de uitspraak van het EHRM gaf het stadsbestuur van Varna daarna een openbare verklaring af waarin ze Jehovah’s Getuigen belasterden en hun ‘expliciete steun voor de protesten’ uitspraken. De burgemeester uitte zijn steun voor de protesten ook in zijn commentaren in de media.

Ondanks hun duidelijk uitgesproken vooroordeel beweerden de burgemeester en andere functionarissen dat ze het bouwproject tegenhielden vanwege een aanhoudende discussie over het bestemmingsplan en niet op grond van religieuze discriminatie.

Onze broeders hebben talloze keren beroep aangetekend bij Bulgaarse rechtbanken, zelfs bij de hoogste bestuursrechter, maar tevergeefs. Gedurende een deel van die tijd moest de plaatselijke gemeente een ruimte huren om hun bijeenkomsten te houden.

Het EHRM concludeerde dat het optreden van de functionarissen niet kon worden gerechtvaardigd. Het Hof besliste met 6 stemmen voor en 1 tegen dat het stadsbestuur van Varna met het tegenhouden van de bouw van de Koninkrijkszaal het ‘recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst’ had geschonden zoals dat wordt gewaarborgd door artikel 9 en 11 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Onze broeders en zusters hopen dat het stadsbestuur nu de uitspraak van het EHRM volledig zal volgen en de voltooiing zal toestaan van de bouw van een plaats van aanbidding die tot voordeel van de gemeenschap zal zijn en tot lof van Jehovah’s naam in de stad Varna. We zijn Jehovah dankbaar dat hij ons altijd steunt (Psalm 54:4).