Doorgaan naar inhoud

25 FEBRUARI 2020
ARGENTINIË

Argentijnse bijkantoor opent nieuw museum

Argentijnse bijkantoor opent nieuw museum

Op 11 december 2019 opende het Argentijnse bijkantoor van Jehovah’s Getuigen, gelegen in Buenos Aires, een nieuw museum. Het museum bestaat uit twee tentoonstellingen, met de thema’s ‘Volg hun geloof na’ en ‘Uw woord blijft voor eeuwig’.

‘Volg hun geloof na’ gaat over de geschiedenis van Jehovah’s Getuigen in Argentinië en Uruguay, die begon in de jaren 20 van de vorige eeuw, toen er in beide landen nog maar weinig Getuigen waren. De tentoonstelling laat verder zien hoe de Getuigen enorm in aantal zijn toegenomen. Een bijzonder onderdeel van de tentoonstelling is het verhaal over de activiteiten van onze broeders en zusters in de jaren dat het werk in Argentinië verboden was. Er wordt uitgelegd dat kinderen van Getuigen van school werden gestuurd en honderden jonge Getuigen tot lange gevangenisstraffen werden veroordeeld omdat ze weigerden in het leger te gaan. Veel van die trouwe jonge broeders werden geslagen en gemarteld, en minstens drie van hen zijn voor hun geloof gestorven.

‘Uw woord blijft voor eeuwig’ bevat een collectie Bijbelvertalingen en gaat over de inspanningen die door de eeuwen heen zijn gedaan om de Bijbel in het Spaans te vertalen. Er zijn zo’n 47 bijbels te zien, waaronder zeldzame en belangrijke exemplaren zoals een Ferrarabijbel uit 1630. Dat was een van de eerste complete vertalingen van de Hebreeuwse Geschriften in het Spaans. Op de titelpagina van deze vertaling staat Gods naam. De tentoonstelling bevat ook een exemplaar van de eerste editie van de Reina-Valerabijbel, uit 1602. Die vertaling gebruikt Gods naam, Jehovah, in heel het Oude Testament. De Reina-Valerabijbel is de meest gebruikte Spaanse Bijbelvertaling.

Originele eerste editie van de Reina-Valerabijbel, gedrukt in 1602

Omdat immigratie een grote rol heeft gespeeld in de Argentijnse geschiedenis, bevat de tentoonstelling ook Bijbelvertalingen in talen die gesproken werden door immigranten die in de 19de eeuw het land binnenkwamen. Er zijn bijbels te zien in het Armeens, Duits, Engels, Hebreeuws, Hongaars, Iers-Gaelisch, Italiaans, Kroatisch, Portugees en Welsh.

De Ferrarabijbel (editie 1630); het Tetragrammaton (de vier Hebreeuwse letters waarmee Gods naam, Jehovah, wordt weergegeven) staat op de titelpagina

De collectie bevat ook bijbels die in Argentinië zijn vertaald, zoals de Nuevo Testamento (1919) door Pablo Besson, en moderne vertalingen in inheemse talen zoals het Chorote, Mapudungun, Mocoví, Pilagá, Toba del Oeste, Toba Qom en Wichí.

Het Nuevo Testamento (1919) door Pablo Besson was de eerste in Latijns-Amerika uitgegeven Bijbel die rechtstreeks uit het Grieks is vertaald. Het rode pijltje geeft aan waar Besson in Lukas 2:15 Gods naam, Jehovah, herstelde

Broeder Timoteo Costantino, die op het Argentijnse bijkantoor werkt, vertelde: ‘We zijn iedereen dankbaar die deze bijbels voor de tentoonstelling beschikbaar heeft gesteld. Iedereen die het museum heeft bezocht, zowel uit Argentinië als uit andere landen, heeft meer waardering gekregen voor ons rijke geestelijke erfgoed.’