Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Te downloaden informatiepakketten (Engels)

 

Wie zijn Jehovah’s Getuigen?

Een overzicht van Jehovah’s Getuigen in Europa met een korte uitleg van wat ze geloven.

Voordelen van de publicaties van Jehovah’s Getuigen

De publicaties van Jehovah’s Getuigen zijn een hulp om de Bijbel te begrijpen en laten de praktische waarde ervan zien.

Jehovah’s Getuigen en de samenleving

Jehovah’s Getuigen zijn sociaal geïntegreerd, hebben aandacht voor de behoeften van de samenleving waarin ze leven en respecteren het recht van anderen om hun persoonlijke overtuiging te hebben.

Jehovah’s Getuigen en hun evangelisatie

Jehovah’s Getuigen hebben veel waardering voor hun recht op vrijheid van meningsuiting. Ze maken gebruik van dit recht wanneer ze de boodschap van goed nieuws uit de Bijbel met anderen delen.

Gezinsleven

Jehovah’s Getuigen hechten veel belang aan het gezinsleven en proberen Bijbelse principes zo toe te passen dat elk gezinslid er wat aan heeft. Ze hechten veel waarde aan het recht om hun kinderen hun geloofsopvattingen te onderwijzen.

Veelgestelde vragen

Antwoorden op tien veelgestelde vragen over Jehovah’s Getuigen.

Medische zorg

Jehovah’s Getuigen willen een bloedvrije medische behandeling als ze gezondheidsproblemen hebben. Ze maken gebruik van hun zelfbeschikkingsrecht en ze willen graag de beste medische behandeling voor henzelf en hun kinderen.

Dienstweigering op grond van gewetensbezwaren

Het internationaal recht erkent dienstweigering op grond van gewetensbezwaren als een fundamenteel recht. Jehovah’s Getuigen zijn dankbaar wanneer regeringen hun politiek neutrale standpunt respecteren door te voorzien in vervangende burgerdienst of ze vrij te stellen van militaire dienst.

Politieke neutraliteit

Jehovah’s Getuigen zijn burgers die zich aan de wet houden en zich aan de autoriteiten onderwerpen, maar ze blijven neutraal in politieke kwesties.

Wettelijke erkenning in de Europese Unie

Een overzicht van de rechtspositie van Jehovah’s Getuigen in landen van de Europese Unie.

Bijeenkomsten voor aanbidding

Jehovah’s Getuigen waarderen het recht op vrijheid van vergadering en vereniging. Hun religieuze diensten zijn voor iedereen toegankelijk en er wordt Bijbels onderwijs gegeven.

‘Jehovah’s Witnesses of Moscow v. Russia’

Een samenvatting van de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ten gunste van de gemeenschap van Jehovah’s Getuigen in Moskou.