Doorgaan naar inhoud

Een Zuid-Koreaans gezin van Getuigen dat deelneemt aan de campagne

1 MAART 2018
ZUID-KOREA

Getuigen in Zuid-Korea verzoeken president om oplossing in kwestie dienstweigering op grond van gewetensbezwaren

Getuigen in Zuid-Korea verzoeken president om oplossing in kwestie dienstweigering op grond van gewetensbezwaren

Recente gebeurtenissen in Zuid-Korea wijzen erop dat de regering misschien een grote verandering overweegt in verband met het respecteren van fundamentele mensenrechten. Op 7 december 2017 had de Zuid-Koreaanse president Jae-in Moon een ontmoeting met functionarissen van de Nationale Commissie voor de Rechten van de Mens (NHRC) waarbij hij ze om aanbevelingen vroeg in verband met het verbeteren van de mensenrechtensituatie in het land zodat die aan internationale normen voldoet. President Moon vroeg de NHRC specifiek om voorstellen te doen die de regering zouden helpen een eind te maken aan het beleid waarbij mannen worden gevangengezet die dienstweigeren op grond van gewetensbezwaren.

Na deze bijeenkomst, die veel publiciteit kreeg, organiseerden Jehovah’s Getuigen in Zuid-Korea een campagne om handtekeningen te verzamelen op petities die aan de president waren gericht. Het regeringsbeleid om gewetensbezwaarde dienstweigeraars gevangenisstraf te geven, heeft al generaties lang een grote impact op de Getuigen. Omdat president Moon zijn regering de opdracht heeft gegeven om op petities van burgers in het land te reageren, wordt er via de petities een verzoek aan de president gedaan om een oplossing te helpen vinden voor het probleem waarmee gewetensbezwaarde dienstweigeraars al zo’n 70 jaar te maken hebben.

Het nationale bestuurscentrum van Jehovah’s Getuigen organiseerde de petities

Binnen vier weken na de start van de campagne waren de petities gereed. Onder degenen die de petities hadden ondertekend, waren meer dan 14.000 van de mannen die strafrechtelijk waren veroordeeld als gewetensbezwaarde dienstweigeraars en ook ruim 26.000 familieleden die onder de veroordeling en gevangenzetting van de mannen hadden geleden.

Op 15 januari 2018 werden de petities op het bureau van de president aangeboden

Op 15 januari 2018 overhandigden 6 vertegenwoordigers van de 41.275 Getuigen die de petities hadden ondertekend de petities op het bureau van de president. In de petities werd de president bedankt voor de interesse die hij voor de kwestie toont. Ook werd er in toegelicht welke negatieve gevolgen de 70 jaar van gevangenisstraffen voor gewetensbezwaarde dienstweigeraars hadden gehad en wat de voordelen voor het land zouden zijn als de kwestie werd opgelost. Op 16 januari 2018 stuurde het bureau van de president de petities ter behandeling door naar het ministerie van Defensie.

Tijdens de voorbereiding van de petities hadden vertegenwoordigers van Jehovah’s Getuigen ook een ontmoeting met functionarissen van de NHRC. Ze legden uit wat de Bijbelse redenen zijn waarom Jehovah’s Getuigen weigeren in militaire dienst te gaan. Als jonge Getuigen de mogelijkheid kregen alternatieve burgerdienst te verrichten, zouden degenen die aan dat programma deelnemen niet nutteloos in de gevangenis zitten maar door de regering kunnen worden ingezet om een nuttige bijdrage te leveren aan het land. De functionarissen vertelden de Getuigen dat de kwestie van gewetensbezwaarde dienstweigering voor de NHCR in 2018 een hoge prioriteit heeft op het gebied van mensenrechten.

Het aantal gewetensbezwaarde dienstweigeraars dat in Zuid-Korea gevangenzit is veel hoger dan het aantal in alle andere landen bij elkaar. Nu het al lang bestaande regeringsbeleid in verband met de kwestie opnieuw bekeken wordt, hopen Jehovah’s Getuigen dat dit nieuwe initiatief ten slotte een eind zal maken aan de vele jaren — in totaal meer dan 36.700 — die jonge Getuigen in de gevangenis hebben doorgebracht wegens het weigeren van militaire dienst.