Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

9 MEI 2016
ZUID-KOREA

Zal Zuid-Korea de vrijheid van geweten beschermen?

Zal Zuid-Korea de vrijheid van geweten beschermen?

Seon-hyeok Kim staat voor een van de grootste uitdagingen van zijn leven. Begin 2015 verscheen deze 28-jarige echtgenoot en vader voor de rechtbank. Hij was aangeklaagd wegens dienstplichtontduiking omdat hij dienst weigert op grond van gewetensbezwaren. Geheel in overeenstemming met internationale standaarden verklaarde de regionale rechtbank van Kwangju hem onschuldig. Deze uitspraak was uitzonderlijk in Zuid-Korea, waar al tientallen jaren duizenden gewetensbezwaarden veroordeeld en gevangengezet zijn. In hoger beroep werd het vonnis van Kim ongedaan gemaakt en werd hij tot 18 maanden gevangenisstraf veroordeeld. De zaak is nu aanhangig gemaakt bij het Hooggerechtshof van Zuid-Korea.

In recente jaren is er steeds meer onenigheid in Zuid-Korea ontstaan omdat de erkenning van dienstweigering op grond van gewetensbezwaren geweigerd wordt. Vonnissen van rechters die moedig besloten om internationale standaarden in deze kwestie te handhaven, zijn in hoger beroep herroepen.

Rechtbank erkent het recht op vrijheid van geweten

Toen rechter Chang-seok Choi van de regionale rechtbank van Kwangju Seon-hyeok Kim vrijsprak van dienstplichtontduiking, redeneerde hij dat Kim zijn nationale plicht niet veronachtzaamde. Hij besefte veeleer dat Kim, die een van Jehovah’s Getuigen is, een diepgelovig persoon is, wiens normen en waarden hem niet toestaan om in militaire dienst te gaan. De rechter merkte op dat Kim wel bereid is om vervangende burgerdienst die losstaat van militaire dienst, te verrichten. *

In zijn uitspraak redeneerde rechter Choi dat Kim zijn recht op vrijheid van geweten uitoefende door militaire dienst te weigeren en dat ‘de vrijheid van geweten zonder meer beschermd moet worden’. Rechter Choi respecteerde moedig Kims inherente morele oordeelsvermogen. Zijn uitspraak ging in tegen de jurisprudentie van zijn land, maar komt wel overeen met internationale standaarden voor dienstweigeraars op grond van gewetensbezwaren.

‘De vrijheid van geweten moet zonder meer beschermd worden en dat kan op een betrekkelijk eenvoudige manier zonder de plicht van de nationale verdediging fundamenteel te ondermijnen.’ — rechter Chang-seok Choi, regionale rechtbank van Kwangju

In vijf afzonderlijke uitspraken die verband houden met meer dan 500 klachten heeft het VN-Mensenrechtencomité Zuid-Korea veroordeeld voor het straffen van gewetensbezwaarden. In een recente uitspraak oordeelde het comité dat hun gevangenzetting neerkwam op arbitraire detentie op grond van artikel 9 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR). * Het VN-Mensenrechtencomité en andere internationale organen hebben er bij Zuid-Korea op aangedrongen om wetgeving aan te nemen waarin voorzien wordt in vervangende burgerdienst voor gewetensbezwaarden. Hoewel Zuid-Korea in 1990 partij is geworden bij het IVBPR en het Eerste Facultatieve Protocol, heeft het geweigerd verdere stappen te doen om deze uitspraken uit te voeren.

Schuldig of onschuldig?

De aanklager ging in hoger beroep om de vrijspraak van Kim teniet te doen en voerde daarbij aan dat diens dienstweigering op grond van gewetensbezwaren een bedreiging voor de nationale veiligheid vormt. * Op 26 november 2015 werd het vonnis van de rechtbank dat Kim onschuldig had verklaard in beroep vernietigd en werd Kim tot 18 maanden gevangenisstraf veroordeeld voor vermeende dienstplichtontduiking.

Hoewel de rechtbank die het beroep behandelde de uitspraken van het VN-comité erkent, bleef het erbij dat de bevoegdheid van de Zuid-Koreaanse rechtbanken in dit geval boven internationaal recht ging. Seon-hyeok Kim ging meteen in cassatie bij het Hooggerechtshof en hij diende een verzoek in om interventie bij de VN-werkgroep voor Arbitraire Detentie *. Hij wacht nu beide beslissingen af.

Het Hooggerechtshof en het Constitutionele Hof hebben aanhoudend geweigerd om de rechten van dienstweigeraars op grond van gewetensbezwaren te erkennen. In 2004 en ook in 2011 oordeelde het Constitutionele Hof dat de Wet op de Militaire Dienst grondwettelijk was. Het Constitutionele Hof bekijkt nu voor de derde keer de grondwettelijkheid van de Wet op de Militaire Dienst en zal, naar verwachting, binnenkort haar uitspraak doen.

Sinds 1953 hebben Zuid-Koreaanse rechtbanken meer dan 18.000 Getuigen tot gevangenzetting veroordeeld voor hun weigering om in militaire dienst te gaan.

Zal Zuid-Korea uiteindelijk internationale standaarden erkennen?

Als het Hooggerechtshof Kims beroep afwijst, staat hem onmiddellijke gevangenzetting te wachten. Dit verontrust hem, omdat hij weet dat een gevangenzetting van 18 maanden zijn gezin emotioneel en financieel ernstige schade zal toebrengen. Zijn vrouw zal dan de enige kostwinner en verzorger van hun twee jonge kinderen zijn. Na zijn vrijlating uit de gevangenis zal hij door zijn strafblad veel moeilijker aan werk kunnen komen.

Jehovah’s Getuigen zijn dankbaar dat regeringen over de hele wereld de internationale standaard om het recht op dienstweigering op grond van gewetensbezwaren te erkennen, hebben aangenomen. Samen met Seon-hyeok Kim zien Jehovah’s Getuigen in Zuid-Korea op naar de rechtbanken voor een oplossing in deze kwestie. Zullen het Hooggerechtshof en het Constitutionele Hof zich houden aan de internationale standaarden die zij bereidwillig aangenomen hebben? Zal Zuid-Korea dienstweigering op grond van gewetensbezwaren respecteren als een fundamenteel recht van zijn burgers?

^ ¶5 In 2015 heeft de regionale rechtbank van Kwangju in het geval van drie andere Getuigen het vonnis ‘onschuldig’ uitgesproken. Ook de regionale rechtbank van Suwon heeft twee Getuigen vrijgesproken van dienstplichtontduiking.

^ ¶7 Mensenrechtencomité, Views, Young-kwan Kim et al. v. Republic of Korea, Communication No. 2179/2012, UN Doc. CCPR/C/112/D/2179/2012 (October 15, 2014).

^ ¶9 De aanklager voerde aan dat als iemand dienst weigert wegens gewetensbezwaren, dit een negatief effect heeft op de nationale veiligheid. Andere juridische experts zijn het hier echter niet mee eens. Rechter Gwan-gu Kim van de regionale rechtbank van Changwon Masan zei bijvoorbeeld: ‘Er is geen degelijk en specifiek bewijsmateriaal of informatie voorhanden dat het aannemen van het systeem van vervangende dienst de nationale veiligheid zou ondermijnen.’

^ ¶10 De VN-werkgroep voor Arbitraire Detentie biedt een voorziening waarmee om interventie gevraagd kan worden tegen een arrestatie wanneer de reden voor de arrestatie en de daaropvolgende detentie het uitoefenen is van fundamentele rechten of vrijheden die door internationale mensenrechtenwetten gewaarborgd worden.