Doorgaan naar inhoud

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

13 JULI 2016
ZUID-KOREA

Jehovah’s Getuigen in Zuid-Koreaanse gevangenissen dienen nog meer klachten in

Jehovah’s Getuigen in Zuid-Koreaanse gevangenissen dienen nog meer klachten in

Sinds januari 2016 hebben meer dan 50 gewetensbezwaarde dienstweigeraars een klacht ingediend bij de VN-Werkgroep inzake Arbitraire Detentie. De gewetensbezwaarden stellen dat de regering van Zuid-Korea zich schuldig maakt aan arbitraire detentie door hen te veroordelen tot gevangenisstraf voor de legitieme uitoefening van het recht op vrijheid van godsdienst en geweten.

Basis voor de klachten

Twee organen van de VN, de Werkgroep en het VN-Mensenrechtencomité, hebben vastgesteld dat het gevangenzetten van mannen die militaire dienst weigeren op grond van gewetensbezwaren een vorm is van ‘arbitraire detentie’. * Het Mensenrechtencomité bepaalde in zijn beslissing van 2014 over dit onderwerp dat de regering van Zuid-Korea niet alleen moest stoppen met deze onterechte bestraffing van gewetensbezwaarde dienstweigeraars, maar ook degenen die gevangen waren gezet diende te compenseren en hun strafblad moest schrappen. Op basis van die beslissing hebben in totaal 682 Zuid-Koreaanse Getuigen een klacht ingediend bij de Werkgroep. *

Internationale en binnenlandse toetsing

Nadat de Werkgroep de klachten met de regering van Zuid-Korea heeft gedeeld en deze haar reactie heeft gegeven, zal de Werkgroep haar mening geven. Als de Werkgroep van mening is dat de klachten over arbitraire detentie gegrond zijn, zal ze de regering verzoeken de nodige maatregelen te treffen om de criminalisering van gewetensbezwaarde dienstweigeraars ongedaan te maken en te vermijden.

Daarnaast buigt het Constitutionele Hof van Zuid-Korea zich momenteel over de grondwettelijkheid van de Wet op de militaire dienst. Een uitspraak hierover wordt op korte termijn verwacht. Het Hof is op de hoogte van de ruim 600 klachten die bij de Werkgroep zijn ingediend, alsook van de herhaaldelijke aansporingen van het VN-Mensenrechtencomité aan Zuid-Korea om dienstweigering op grond van gewetensbezwaren te erkennen als een recht en te voorzien in mogelijkheden voor alternatieve burgerdienst. De internationale gemeenschap volgt aandachtig of de hoogste rechtbank in Zuid-Korea het fundamentele recht op het weigeren van militaire dienst op grond van gewetensbezwaren zal respecteren.

^ ¶4 Mensenrechtenraad, Opinions adopted by the Working Group on Arbitrary Detention, Opinion No. 16/2008 (Turkey), UN Doc. A/HRC/10/21/Add.1, p. 145, par. 38 (May 9, 2008). Mensenrechtencomité, Views, Young-kwan Kim et al. v. Republic of Korea, Communication No. 2179/2012, UN Doc. CCPR/C/112/D/2179/2012, par. 7.5 (October 15, 2014).

^ ¶4 In 2015 hebben 631 gewetensbezwaarde dienstweigeraars een klacht ingediend en in 2016 zijn daar tot dusver 51 bijgekomen.