Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

TURKMENISTAN

Gevangengezet vanwege hun geloof

Gevangengezet vanwege hun geloof

Op 14 maart 2015 deed de politie in Turkmenistan een inval tijdens een vreedzame religieuze bijeenkomst die werd gehouden in de particuliere woning van Bahram Hemdemov. Achtendertig Getuigen werden gearresteerd en vervolgd voor illegale religieuze activiteiten. Alle Getuigen werden mishandeld, 30 van hen werden beboet en 8 werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 dagen. De regionale rechtbank van Lebap veroordeelde Hemdemov later tot een gevangenisstraf van vier jaar. Momenteel wordt hij vastgehouden in het werkkamp in Seydi. Jehovah’s Getuigen blijven zich inzetten voor zijn vrijlating uit deze onterechte gevangenschap.

Vrijheid van geweten, godsdienst en overtuiging niet gerespecteerd

In 2015 en 2016 publiceerde het VN-Mensenrechtencomité (CCPR) tien beslissingen ten gunste van Jehovah’s Getuigen betreffende klachten die waren ingediend door mannelijke Getuigen die onder erbarmelijke omstandigheden hadden gevangengezeten voor principiële dienstweigering. Op dit moment wordt in Turkmenistan niemand voor principiële dienstweigering gevangengezet.

Twee andere Getuigen, die gevangenzaten op grond van valse aanklachten die klaarblijkelijk bedoeld waren om religieuze activiteiten in te perken, hebben ook een klacht ingediend bij het CCPR. In een rapport van april 2012 in verband met de mensenrechtensituatie in Turkmenistan spoorde het CCPR de regering aan om ‘ervoor te zorgen dat haar wetgeving en handelwijzen betreffende de registratie van religieuze organisaties de rechten van personen respecteert om in vrijheid hun religieuze geloofsovertuiging in het openbaar te belijden, zoals bepaald in het [Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten]’. De Getuigen hebben in 2008 een verzoek tot registratie gedaan, maar de overheid heeft hun aanvraag niet erkend.

Vooruitzichten op verbetering

Jehovah’s Getuigen zijn dankbaar dat de Turkmeense regering onrecht heeft rechtgezet door bij een eerdere gelegenheid gevangenen vrij te laten. * Zij verwachten een positieve reactie van de regering op de beslissingen van het CCPR — meer respect voor de mensenrechten in het algemeen en voor het recht op vrijheid van geweten, godsdienst en overtuiging in het bijzonder. Een advocaat zei namens de Getuigen: ‘Jehovah’s Getuigen vertrouwen erop dat een constructieve dialoog de ongerustheid van de Turkmeense regering zal wegnemen en tegelijkertijd de Getuigen in staat zal stellen een goed geweten te behouden en een rustig leven te leiden waarin ze God kunnen aanbidden.’

Tijdlijn

 1. 12 mei 2017

  Autoriteiten van Turkmenistan laten Mansur Masharipov vrij die al sinds 30 juni 2016 gevangenzat.

 2. 18 augustus 2016

  Mansur Masharipov wordt schuldig bevonden op basis van een valse beschuldiging en tot een jaar gevangenis veroordeeld.

 3. juli 2016

  Het CCPR publiceert zes beslissingen ten gunste van Getuigen die vervolgd werden voor principiële dienstweigering.

 4. 14 december 2015

  Het CCPR publiceert beslissingen ten gunste van drie Getuigen die vervolgd werden voor principiële dienstweigering. Een andere beslissing in het voordeel van de Getuigen werd eerder openbaar gemaakt, op 19 mei 2015.

 5. 19 mei 2015

  Bahram Hemdemov is vanwege religieuze activiteiten veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Twee maanden eerder was hij gearresteerd en in voorlopige hechtenis genomen.

 6. februari/maart 2015

  Twee Getuigen die gevangenzaten vanwege principiële dienstweigering komen vrij. Het CCPR publiceert een beslissing ten gunste van een Getuige die vervolgd werd voor principiële dienstweigering.

 7. 18 november 2014

  In totaal zitten 2 Getuigen gevangen wegens principiële dienstweigering.

 8. 22 oktober 2014

  De president van Turkmenistan verleent amnestie aan 8 Getuigen van Jehovah die vervolgens worden vrijgelaten.

 9. 30 september 2014

  In totaal zitten 9 Getuigen gevangen; 7 vanwege principiële dienstweigering en 2 op grond van valse beschuldigingen in verband met religieuze activiteiten.

 10. 2 september 2014

  Turkmeense autoriteiten laten Bibi Rahmanova vrij en zetten haar gevangenisstraf van 4 jaar om in een voorwaardelijke straf.

 11. 18 augustus 2014

  Bibi Rahmanova wordt op grond van valse beschuldigingen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar.

 12. 25 juli 2014

  In totaal zitten 7 Getuigen gevangen; 5 vanwege principiële dienstweigering en 2 op grond van valse beschuldigingen in verband met religieuze activiteiten.

 13. 6 april 2014

  Er worden 26 Getuigen vastgehouden. De helft van deze groep gearresteerd zonder enig bewijs van een strafbaar feit en kreeg een boete opgelegd.

 14. november 2013

  In totaal zitten 9 Getuigen gevangen; 8 vanwege principiële dienstweigering en 1 op grond van valse beschuldigingen in verband met religieuze activiteiten.

 15. 29 augustus 2013

  Drie Getuigen dienen bij het CCPR aanklachten in tegen Turkmenistan omdat hun recht op principiële dienstweigering niet wordt erkend.

 16. 1 mei 2013

  Twee Getuigen dienen bij het CCPR aanklachten in tegen Turkmenistan omdat hun recht op principiële dienstweigering niet wordt erkend.

 17. 24 januari 2013

  Enkele weken nadat de Turkmeense regering is ingelicht over de aanklacht van het CCPR vallen 30 politieagenten het huis van Navruz Nasyrlayev binnen. Zijn gezin en de aanwezige gasten worden herhaaldelijk geslagen.

 18. 7 september 2012

  Tien Getuigen dienen bij het CCPR aanklachten in tegen Turkmenistan omdat hun recht op principiële dienstweigering niet wordt erkend. Navruz Nasyrlayev is de hoofdeiser.

 19. 21 augustus 2008

  Jehovah’s Getuigen vragen registratie in Turkmenistan aan.