Doorgaan naar inhoud

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

21 AUGUSTUS 2015
SRI LANKA

Autoriteiten in Sri Lanka nemen maatregelen om religieuze vrijheid te beschermen

Autoriteiten in Sri Lanka nemen maatregelen om religieuze vrijheid te beschermen

Hooggerechtshoven in Sri Lanka zijn bereid om verschillende gevallen van geweldpleging tegen Jehovah’s Getuigen, verricht door religieuze extremisten, opnieuw te bekijken. Sinds 2013 zijn Jehovah’s Getuigen steeds vaker het doelwit van groepsaanvallen, bedreigingen en verbaal geweld, aangezet door extremistische boeddhistische monniken. Er bestaat een sfeer van straffeloosheid en religieuze intolerantie doordat de politie niets doet om de Getuigen of andere religieuze minderheden te beschermen. Religieuze extremisten voelen zich daardoor vrij om op dezelfde manier verder te gaan.

Aanleiding voor de hoorzitting

Op 1 maart 2014 waren in Talawa (Noordelijke Centrale Provincie) twee vrouwen die Getuige van Jehovah zijn, met anderen over hun geloof aan het praten — een activiteit die wettelijk is toegestaan in Sri Lanka. Ze werden door twee boeddhistische monniken en twee agenten valselijk beschuldigd van het voeren van ‘opdringerige gesprekken’. De politie arresteerde de vrouwen en nam ze mee naar het politiebureau waar ze door de agenten en de monniken urenlang verbaal mishandeld werden. De politie beschuldigde hen niet van een misdrijf maar hield ze toch een nacht gevangen.

Tijdens een ander incident op 29 oktober 2014 arresteerde de politie in Walasmulla (Zuidelijke Provincie) vier vrouwen (zie foto). Ze moesten een nacht in de gevangenis doorbrengen met veroordeelde criminelen. Hoewel ze tijdens de opsluiting ongedeerd bleven, werden ze wel urenlang verbaal mishandeld.

In beide gevallen dienden de Getuigen een klacht in tegen de agenten en legden ze de schending van hun grondrechten voor aan het hooggerechtshof van Sri Lanka. Het hooggerechtshof verklaarde de aanklachten gegrond en was bereid de zaken te behandelen. De vrouwen die bij het incident in Talawa betrokken waren, zeiden: ‘We zijn blij dat het hooggerechtshof deze zaak wil behandelen. Het heeft ons vertrouwen in het rechtssysteem van Sri Lanka hersteld.’ Tijdens het gerechtelijk vooronderzoek dat op 29 mei 2015 plaatsvond, zei rechter Sisira de Abrew dat de Getuigen ‘heel vriendelijke mensen zijn’ en dat hun religieuze publicaties ‘niet tegen het boeddhisme zijn’. Beide hoorzittingen worden later dit jaar behandeld.

Hof van beroep onderzoekt gebrek aan bescherming door politie

In de hoofdstad Colombo hebben Jehovah’s Getuigen bij het hof van beroep een verzoekschrift ingediend waarin 11 incidenten worden beschreven waarbij de politie geen bescherming bood. Tijdens een van die incidenten werd Niroshan Silva hevig geslagen door een boeddhistische monnik die hem daarna onder dwang meenam naar het politiebureau om een klacht tegen hem in te dienen. Maar in plaats van Niroshan Silva te beschermen, werd hij door de politie fysiek mishandeld.

Niroshan Silva zei: ‘We vragen niet om een speciale behandeling in Sri Lanka. We wensen alleen dat het grondrecht op godsdienstvrijheid overal zal worden toegepast.’ Het hof was bereid de zaak aan te horen.

Recente ontwikkelingen

Sri Lanka heeft het probleem van religieuze onverdraagzaamheid erkend en heeft beloofd ‘meer te doen om de godsdienstvrijheid te beschermen’. Jehovah’s Getuigen zien deze erkenning als vooruitgang.

J.C. Weliamuna, een ervaren advocaat gespecialiseerd in grondrechten die namens de Getuigen optrad, zei: ‘Er zijn in Sri Lanka al jarenlang veel verschillende religies die vreedzaam naast elkaar leven. Sommigen hebben die vrede ondermijnd door intimiderende en gewelddadige daden tegen Jehovah’s Getuigen en andere religieuze minderheden te begaan, waardoor de grondrechten van de Getuigen geschonden worden. De autoriteiten moeten de valse beschuldigingen niet klakkeloos aannemen maar moeten grondig onderzoek doen.’

De Getuigen houden hoop dat hun grondrecht om hun religie vreedzaam te kunnen beoefenen door de rechters beschermd zal worden. Ze richten zich nu tot de regering om de rechtsstaat te handhaven en de fundamentele vrijheden, die gegarandeerd worden door de grondwet, hoog te houden.