Doorgaan naar inhoud

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

SINGAPORE

Gevangengezet vanwege hun geloof

Gevangengezet vanwege hun geloof

In Singapore geldt voor mannen militaire dienstplicht en de regering erkent het recht op principiële dienstweigering niet. Daarom moeten jonge Getuigen vanwege hun principiële dienstweigering twee opeenvolgende gevangenisstraffen van in totaal 39 maanden uitzitten.

Als iemand 18 jaar wordt, is hij verplicht om het leger van Singapore in te gaan. Als hij dit weigert vanwege gewetensbezwaren, wordt hij 15 maanden vastgehouden in een militaire gevangenis. Na afloop van deze straf wordt hij vrijgelaten en krijgt hij onmiddellijk het bevel een militair uniform aan te doen en aan militaire training deel te nemen. Weigert hij dit ook, dan wordt hij door de krijgsraad veroordeeld tot een tweede gevangenisstraf, maar nu van 24 maanden.

Singapore weigert richtlijnen van de VN te volgen

De Verenigde Naties doen al geruime tijd beroep op hun lidstaten om „principiële dienstweigering te erkennen als een gerechtvaardigde uitoefening van de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, erkend door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens”. Hoewel Singapore sinds 1965 lidstaat is, heeft het laten weten het oneens te zijn met dit standpunt. In een brief gedateerd 24 april 2002, gericht aan de VN-Commissie voor de Rechten van de Mens, schreef een regeringsfunctionaris van Singapore: „Waar persoonlijke overtuigingen of daden in strijd zijn [met het recht op nationale defensie], moet het recht van een staat om de nationale veiligheid te beschermen zwaarder wegen.” Ook schreef hij uitdrukkelijk: „We verwerpen de universele toepasbaarheid van principiële dienstweigering.”

Tijdlijn

 1. 14 december 2017

  In totaal zitten 12 Getuigen gevangen vanwege principiële dienstweigering.

 2. november 2013

  In totaal zitten 18 Getuigen gevangen vanwege principiële dienstweigering.

 3. 24 april 2002

  Regeringsfunctionaris bevestigt dat Singapore het recht op principiële dienstweigering niet erkent.

 4. februari 1995

  Toename van onderdrukking en arrestaties van Getuigen in Singapore.

 5. 8 augustus 1994

  Het Hooggerechtshof van Singapore verwerpt het beroep van de Getuigen.

 6. 12 januari 1972

  De regering van Singapore trekt de registratie van Jehovah’s Getuigen in.