Toegankelijkheidsinstelling

Taal selecteren

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoud

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

SINGAPORE

Gevangengezet vanwege hun geloof

Gevangengezet vanwege hun geloof

In Singapore geldt militaire dienstplicht en de regering erkent het recht op principiële dienstweigering niet. Daarom moeten jonge Getuigen vanwege hun principiële dienstweigering twee opeenvolgende gevangenisstraffen van in totaal 39 maanden uitzitten.

Als een Getuige 18 jaar wordt, valt hij onder militaire wetgeving en moet hij dienst nemen bij het leger. Als hij dit weigert, wordt hij 15 maanden vastgehouden in een militaire gevangenis. Na afloop van deze straf wordt hij vrijgelaten en krijgt hij onmiddellijk het bevel een militair uniform aan te doen en aan militaire training deel te nemen. Weigert hij dit ook, dan wordt hij door de krijgsraad veroordeeld tot een tweede gevangenisstraf, maar nu van 24 maanden.

Singapore weigert richtlijnen van de VN te volgen

De Verenigde Naties doen al geruime tijd beroep op hun lidstaten om „principiële dienstweigering te erkennen als een gerechtvaardigde uitoefening van de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, erkend door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens”. Hoewel Singapore sinds 1965 lidstaat is, heeft het laten weten het oneens te zijn met dit standpunt. In een brief gedateerd 24 april 2002, gericht aan de VN-Commissie voor de Rechten van de Mens, schreef een regeringsfunctionaris van Singapore: „Waar persoonlijke overtuigingen of daden in strijd zijn [met het recht op nationale defensie], moet het recht van een staat om de nationale veiligheid te beschermen zwaarder wegen.” Ook schreef hij uitdrukkelijk: „We verwerpen de universele toepasbaarheid van principiële dienstweigering.”

Tijdlijn

 1. 16 september 2016

  In totaal zitten 13 Getuigen gevangen vanwege principiële dienstweigering.

 2. november 2013

  In totaal zitten 18 Getuigen gevangen vanwege principiële dienstweigering.

 3. 24 april 2002

  Regeringsfunctionaris bevestigt dat Singapore het recht op principiële dienstweigering niet erkent.

 4. februari 1995

  Toename van onderdrukking en arrestaties van Getuigen in Singapore.

 5. 8 augustus 1994

  Het Hooggerechtshof van Singapore verwerpt het beroep van de Getuigen.

 6. 12 januari 1972

  De regering van Singapore trekt de registratie van Jehovah’s Getuigen in.