Op 25 mei 2017 verstoorden zwaarbewapende agenten van de politie en de Federale Veiligheidsdienst (FSB) een vreedzame wekelijkse bijeenkomst van Jehovah’s Getuigen in Orjol, Rusland. De autoriteiten hebben aangekondigd een strafrechtelijk onderzoek te starten naar de Getuigen voor de vermeende voortzetting van activiteiten van een extremistische organisatie. De regering heeft de Plaatselijke Religieuze Organisatie (PRO) van Orjol op 14 juni 2016 ontbonden op grond van aanklachten van extremisme. De agenten registreerden de persoonsgegevens van alle aanwezigen op de bijeenkomst en namen hun telefoons en tablets in beslag. Later doorzochten ze de woningen van Getuigen in Orjol.

De agenten namen de mannen uit de gemeente van Orjol mee naar het bureau van de FSB. Een ouderling van de gemeente die tevens Deens staatsburger is, Dennis Christensen, wordt in hechtenis gehouden. De aanklager diende een spoedverzoek in bij de rechtbank in Orjol om Christensen in voorlopige hechtenis te plaatsen zodat de FSB de tijd heeft bewijs te verzamelen en getuigen te vinden om hun zaak op te bouwen. Rechter Svetlana Naoemova wees het verzoek toe en gaf opdracht Christensen voor twee maanden in voorlopige hechtenis te plaatsen. Vandaag wordt er een klacht ingediend tegen deze beslissing. Als Christensen wordt veroordeeld kan hem een gevangenisstraf van 6 tot 10 jaar worden opgelegd op grond van artikel 282.2 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht.

De gemeente van Jehovah’s Getuigen in Orjol hield een religieuze bijeenkomst als groep aanbidders, niet als rechtspersoon. Dit optreden van de Russische autoriteiten laat zien dat ze het hebben voorzien op de aanbidding van de Getuigen en niet alleen op hun organisatie (PRO’s). Dit is vergelijkbaar met de ervaring van Getuigen in de stad Taganrog, waar de autoriteiten eerst de PRO ontbonden en later overgingen tot het strafrechtelijk vervolgen van 16 gemeenteleden omdat ze bleven samenkomen om vreedzaam te aanbidden. In november 2015 werden ze alle 16 veroordeeld maar hun straffen en boetes werden opgeschort. Hun zaak is momenteel in behandeling bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.