Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

RUSLAND

Gevangengezet vanwege hun geloof

Gevangengezet vanwege hun geloof

Op 25 mei 2017 verstoorden zwaarbewapende agenten van de politie en de Federale Veiligheidsdienst (FSB) een vreedzame religieuze bijeenkomst van Jehovah’s Getuigen in Orjol (Rusland). Omdat de autoriteiten daar de Plaatselijke Religieuze Organisatie (PRO) in Orjol in juni 2016 op grond van aanklachten van extremisme hadden ontbonden, beweren ze nu dat de religieuze bijeenkomsten van de gemeente een voortzetting zijn van de activiteiten van een extremistische organisatie.

De openbaar aanklager heeft vervolging ingesteld tegen Dennis Christensen voor zijn rol in de religieuze bijeenkomsten van de gemeente. Christensen is een van de ouderlingen van de gemeente in Orjol. De rechtbank in Orjol besliste dat Christensen tot 23 juli 2017 in voorlopige hechtenis zou worden gehouden zodat de FSB de tijd heeft bewijs te verzamelen en getuigen te vinden om een zaak tegen hem te starten. Op 29 mei 2017 werd er een bezwaarschrift ingediend tegen deze beslissing. In een hoorzitting op 21 juni 2017 wees de rechter het bezwaar af en verordende dat Christensen in voorlopige hechtenis zou blijven. Op 20 juli 2017 heeft de rechtbank van Orjol het voorarrest van Dennis Christensen verlengd tot 23 november 2017. Als Christensen wordt veroordeeld op grond van artikel 282.2 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht kan hem een gevangenisstraf van zes tot tien jaar worden opgelegd.

De Deense ambassade in Moskou werd onmiddellijk op de hoogte gesteld van de arrestatie van Christensen, die Deens staatsburger is, en stuurde vertegenwoordigers van de ambassade om hem in de gevangenis te bezoeken. Ze berichten dat hij niet is mishandeld en dat het goed gaat met hem.

Onrechtvaardige uitspraak van Russisch Hooggerechtshof

Voor de ontbinding van de PRO in Orjol doorzochten agenten de Koninkrijkszaal (plaats waar Getuigen hun religieuze bijeenkomsten houden) en ‘vonden’ er Bijbelse lectuur die daar eerder door agenten was neergelegd. De Getuigen hadden alle Bijbelse lectuur al lang daarvoor uit het gebouw verwijderd. Openbaar aanklagers interpreteerden de aanwezigheid van slechts enkele boeken als een bewijs van ‘opslag met het doel op grote schaal extremistisch verklaarde lectuur te verspreiden’. De ontbinding van de PRO in Orjol hield stand in hoger beroep voor het Hooggerechtshof van de Russische Federatie.

In maart 2017 startte het Russische ministerie van Justitie een zaak tegen het bestuurscentrum van Jehovah’s Getuigen en alle overgebleven PRO’s. De uitspraak die het Hooggerechtshof van de Russische Federatie op 20 april 2017 in deze zaak deed, kwam er feitelijk op neer dat de religieuze activiteiten van Jehovah’s Getuigen in Rusland verboden werden. De Getuigen gingen tegen de uitspraak in beroep. Ze maakten er bezwaar tegen dat de term ‘extremisme’ werd toegepast op hun vreedzame levenswijze. Net als het geval was in Orjol, was het ‘bewijs’ tegen de Getuigen gefabriceerd door onrechtmatige handelingen van agenten en door een onjuiste interpretatie van hun religieuze lectuur door ‘deskundigen’ die door de staat waren aangewezen.

Pogingen om godsdienstvrijheid te verdedigen

Op het moment dat de bijeenkomst op 25 mei 2017 werd verstoord, waren de gemeenteleden bij elkaar als een groep gelijkgezinde Bijbelstudenten, niet als een wettelijk geregistreerde organisatie. Jehovah’s Getuigen maken gebruik van alle mogelijke beroepsprocedures in Rusland en houden internationale organisaties op de hoogte van de actuele situatie namens Dennis Christensen en de hele gemeenschap van Jehovah’s Getuigen in Rusland.

Tijdlijn

 1. 20 juli 2017

  De rechtbank verlengt het voorarrest van Dennis Christensen tot 23 november 2017.

 2. 21 juni 2017

  De rechter beslist in beroep dat Dennis Christensen in voorlopige hechtenis blijft.

 3. 26 mei 2017

  De rechter veroordeelt Dennis Christensen tot twee maanden in voorlopige hechtenis.

 4. 25 mei 2017

  Inval tijdens religieuze bijeenkomst in Orjol; Dennis Christensen wordt gearresteerd.