Doorgaan naar inhoud

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

13 FEBRUARI 2015
OEKRAÏNE

Confiscatie van Koninkrijkszalen van Jehovah’s Getuigen in Donetsk en Loegansk (Oekraïne)

Confiscatie van Koninkrijkszalen van Jehovah’s Getuigen in Donetsk en Loegansk (Oekraïne)

Regio Donetsk

CHORLIVKA — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door milities.

 • Eind juni 2014 werd door gewapende mannen ingebroken in de Koninkrijkszaal (plaats van aanbidding), werd er apparatuur gestolen en werden er nieuwe sloten geplaatst. De Koninkrijkszaal wordt nu als militaire kazerne gebruikt.

Chorlivka Akademika Koroliovastraat 75

CHORLIVKA — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door milities.

 • Op 5 juli 2014 hebben gewapende mannen de Koninkrijkszaal geconfisqueerd en zijn ze die als militaire kazerne en opslagplaats voor munitie gaan gebruiken. In september 2014 verlieten ze de Koninkrijkszaal weer, waarop de Getuigen terugkeerden en de zaal weer voor hun religieuze bijeenkomsten zijn gaan gebruiken.

 • Op 12 oktober 2014 vielen gewapende mannen tijdens een religieuze bijeenkomst de Koninkrijkszaal binnen en gaven ze alle bezoekers het bevel hun religieuze activiteiten te beëindigen. Ze verklaarden dat de orthodoxe kerk de enige religie is die in de regio is toegestaan en dat ze binnenkort van alle Getuigen van Jehovah af zouden zijn. De mannen gebruiken de Koninkrijkszaal nu als militaire kazerne.

Donetsk (stad) Karamzinastraat 10

DONETSK — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door milities.

 • Op 13 augustus 2014 werd door gewapende mannen ingebroken in de Koninkrijkszaal. Het gebouw werd vervolgens in gebruik genomen als militaire kazerne.

 • Op 19 augustus 2014 werd de geluidsinstallatie gestolen en werd het gebouw weer verlaten. De Getuigen keerden daarop terug en zijn de Koninkrijkszaal weer voor hun religieuze bijeenkomsten gaan gebruiken.

 • Op 18 oktober 2014 zijn vertegenwoordigers van het Vierde Bataljon Oplot na afloop van een religieuze bijeenkomst de Koninkrijkszaal binnengedrongen en kondigden ze aan dat het gebouw in beslag zou worden genomen.

 • Op 18 november 2014 eisten gewapende mannen dat de Getuigen documenten zouden ondertekenen waarmee ze de eigendomsrechten van de Koninkrijkszaal zouden overdragen aan het kantoor van de commandant van het district Petrovskji en Kirovskji. Het gebouw wordt nu als militaire kazerne gebruikt.

Chorlivka Hertsenastraat 4

CHORLIVKA — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door burgers.

 • Op 30 september 2014 interviewde een plaatselijk televisiestation de ‘nieuwe eigenaar’ van de Koninkrijkszaal. Hij verklaarde dat het gebouw van de Getuigen in beslag was genomen en nu als boksschool wordt gebruikt. Deze Koninkrijkszaal is al sinds 2013 het mikpunt van vandalisme en brandstichtingen. De laatste poging tot brandstichting vond plaats op 5 juni 2014.

DONETSK — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door milities.

 • Op 26 oktober 2014 werd door gewapende mannen van het Bataljon Sjachtar van de Volksrepubliek Donetsk ingebroken in de Koninkrijkszaal. Ze gebruiken het gebouw nu als militaire kazerne.

Zjdanivka Komsomolskastraat 14

ZJDANIVKA — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door milities.

 • Op 27 oktober 2014 werd de Koninkrijkszaal door mannen van de gewapende groep Horlivka op bevel van een commandant geconfisqueerd. De plaatsvervangende commandant van Horlivka verklaarde dat de orthodoxe religie als enige in de regio wordt toegestaan en dat alle andere religies verboden zijn.

 • Op 21 november 2014 nam een commandant van een andere gewapende groep het bevel over. Hij vertelde de Getuigen dat zijn ondergeschikten de Koninkrijkszaal nu zouden overnemen.

Telmanove Pervomaiskastraat 112

TELMANOVE — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door milities.

 • Op 4 november 2014 drongen gewapende mannen de Koninkrijkszaal binnen en werden er gewapende bewakers geposteerd.

 • Op 11 december 2014 werd er munitie naar het gebouw gebracht en inmiddels wordt het als militaire kazerne gebruikt.

Makiivka Pecherskastraat 17

MAKIIVKA — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door milities maar daarna weer verlaten.

 • Op 5 november 2014 werd door leden van het Bataljon Rus ingebroken in de Koninkrijkszaal. Ze gaven de Getuigen het bevel de sleutels van de Koninkrijkszaal af te geven en nooit meer terug te keren. De volgende dag verwijderde de plaatsvervangende commandant het bord van de Koninkrijkszaal en verving hij het door de vlag van het bataljon.

 • Op 26 november 2014 verliet het bataljon het gebouw weer.

CHORLIVKA — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door milities maar daarna weer verlaten.

 • Op 29 november 2014 drongen gewapende mannen de Koninkrijkszaal binnen en deelden zij de aanwezige Getuigen mee dat het gebouw door hen werd geconfisqueerd. Een van de mannen verklaarde dat de regering van de Volksrepubliek Donetsk alleen de orthodoxe religie in de regio zou toestaan. Er werden gewapende bewakers geposteerd en de Getuigen mochten niet terugkomen. De volgende dag werd het gebouw echter weer verlaten.

Zoehres Tsjerniachovskohostraat 1

ZOEHRES — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door milities.

 • Op 20 december 2014 kondigde de commandant van de stad aan dat het gebouw door hem werd geconfisqueerd. Hij beval de Getuigen hem de sleutels van de Koninkrijkszaal te geven en nooit meer terug te komen.

DONETSK — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door milities.

 • Op 1 februari 2015 drongen gewapende mannen de Koninkrijkszaal binnen. Zij gaven de Getuigen het bevel de sleutels van de zaal te overhandigen en documenten te ondertekenen waarmee zij de eigendomsrechten van het gebouw voor de duur van de oorlog zouden overdragen aan de milities.

JENAKIJEVO — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door milities.

 • Op 3 maart 2015 eisten gewapende mannen dat de Getuigen de sleutels van de Koninkrijkszaal aan hen zouden overhandigen zodat het gebouw zou kunnen worden gebruikt als militaire kazerne.

Regio Loegansk

Antratsyt Komunarskastraat 4

ANTRATSYT — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door burgers.

 • In september 2014 werd twee keer door onbekenden ingebroken in de Koninkrijkszaal. Er werd elektronische apparatuur gestolen en op de muur werd de leus ‘Orthodoxe kozakken!’ geklad.

 • Op 25 september 2014 deed een plaatselijk televisiestation verslag van de confiscatie van de Koninkrijkszaal van Jehovah’s Getuigen en er werd verteld dat het gebouw nu zou worden gebruikt voor andere doeleinden, bijvoorbeeld als kleuterschool.

Rovenky Dzerzjynskohostraat 84-A

ROVENKY — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door milities.

 • Op 23 september 2014 werd door gewapende leden van het Bataljon St. George ingebroken in de Koninkrijkszaal en werd het de Getuigen verboden terug te keren. De mannen gebruiken het gebouw nu als militaire kazerne.

PEREVALSK — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door milities.

 • Op 5 november 2014 drongen gewapende mannen, onder aanvoering van het plaatsvervangende hoofd van het kantoor van de militaire commandant, het gebouw binnen en deelden zij de aanwezige Getuigen mee dat de Koninkrijkszaal werd geconfisqueerd om te worden gebruikt als eetzaal. Het plaatsvervangende hoofd verklaarde: ‘Het is gedaan met Jehovah’s Getuigen.’ Vervolgens vertelde hij de Getuigen dat zij hun religieuze activiteiten niet meer mogen uitvoeren.

Krasnji Loetsj Radianskastraat 37

KRASNJI LOETSJ — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door milities.

 • Op 5 december 2014 werd door gewapende mannen ingebroken in de Koninkrijkszaal. Ze posteerden gewapende bewakers en parkeerden militaire voertuigen in de tuin.

BRIANKA — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door milities.

 • Op 26 maart 2015 werd door gewapende mannen ingebroken in de Koninkrijkszaal. Ze namen alle meubels uit het gebouw mee en vervingen het bord van de zaal door de tekst ‘Het almachtige Don-leger’.