Doorgaan naar inhoud

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

13 DECEMBER 2016
OEKRAÏNE

Geconfisqueerde Koninkrijkszalen in Donetsk en Loehansk (Oekraïne)

Geconfisqueerde Koninkrijkszalen in Donetsk en Loehansk (Oekraïne)

Regio Donetsk

HORLIVKA — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door milities.

 • Eind juni 2014 werd er door gewapende mannen ingebroken in de Koninkrijkszaal aan de Viliamsa Akademikastraat 3A. Ze stalen apparatuur en plaatsten nieuwe sloten. Ze gebruikten het gebouw als militaire kazerne.

 • Op 13 april 2015 werd het gebouw teruggegeven aan Jehovah’s Getuigen.

Horlivka Akademika Koroliovastraat 75

HORLIVKA — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door milities.

 • Op 5 juli 2014 namen gewapende mannen de Koninkrijkszaal in beslag. Ze gebruikten het gebouw als militaire kazerne en als opslagplaats voor munitie. In september 2014 verlieten ze de Koninkrijkszaal en keerden de Getuigen terug om de zaal weer voor religieuze bijeenkomsten te gebruiken.

 • Op 12 oktober 2014 vielen gewapende mannen de Koninkrijkszaal binnen tijdens een religieuze bijeenkomst en gaven de bezoekers het bevel hun religieuze activiteiten te beëindigen. Ze verklaarden dat het orthodoxe geloof de enige religie is die is toegestaan in de regio en dat ze binnenkort ‘van alle Jehovah’s Getuigen af zouden zijn’. De mannen gebruiken de Koninkrijkszaal nu als militaire kazerne.

Donetsk Karamzinastraat 10

DONETSK — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door milities.

 • Op 13 augustus 2014 werd er door gewapende mannen ingebroken in de Koninkrijkszaal en gingen ze de zaal als militaire kazerne gebruiken.

 • Op 19 augustus 2014 stalen de mannen de geluidsapparatuur en verlieten ze het gebouw. De Getuigen keerden terug en gingen de zaal weer voor hun religieuze bijeenkomsten gebruiken.

 • Op 18 oktober 2014 gingen vertegenwoordigers van het Vierde Bataljon Oplot na afloop van een religieuze bijeenkomst naar de Koninkrijkszaal en lieten de aanwezige Getuigen weten dat ze het gebouw in beslag namen.

 • Op 18 november 2014 eisten gewapende mannen dat de Getuigen documenten zouden ondertekenen waarmee ze de eigendomsrechten van de Koninkrijkszaal zouden overdragen aan het kantoor van de commandant van het district Petrovski en Kirovski. De mannen gebruiken het gebouw nu als militaire kazerne.

Horlivka Hertsenastraat 4

HORLIVKA — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door burgers.

 • Op 30 september 2014 werd de ‘nieuwe eigenaar’ van deze Koninkrijkszaal geïnterviewd door een plaatselijk televisiestation. Hij vertelde dat het gebouw was afgenomen van de Getuigen om als boksschool te worden gebruikt. Deze Koninkrijkszaal is al sinds 2013 het mikpunt van vandalisme en brandstichtingen. De laatste poging tot brandstichting vond plaats op 5 juni 2014.

DONETSK — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door milities.

 • Op 26 oktober 2014 werd er ingebroken in een Koninkrijkszaal door gewapende mannen van het Bataljon Sjachtar van de Volksrepubliek Donetsk (DPR). Ze gebruiken het gebouw nu als militaire kazerne.

Zjdanivka Komsomolskastraat 14

ZJDANIVKA — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door milities.

 • Op 27 oktober 2014 werd op bevel van een commandant de Koninkrijkszaal geconfisqueerd door mannen van de gewapende groep Horlivka. De plaatsvervangende commandant van Horlivka verklaarde dat het orthodoxe geloof de enige religie is die in de regio wordt toegestaan en dat alle andere verboden zijn.

 • Op 21 november 2014 nam een commandant van een andere gewapende groep de leiding over. Hij vertelde de Getuigen dat zijn ondergeschikten de Koninkrijkszaal nu zouden overnemen.

 • Op 20 november 2015 verlieten de gewapende mannen het gebouw en namen Jehovah’s Getuigen het weer in bezit.

Telmanove Pervomaiskastraat 112

TELMANOVE — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door milities.

 • Op 4 november 2014 werd er door gewapende mannen in het gebouw ingebroken en werden er gewapende bewakers geposteerd.

 • Op 11 december 2014 brachten de mannen munitie het gebouw binnen en ze gebruiken het nu als militaire kazerne.

Makiivka Petsjerskastraat 17

MAKIIVKA — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door milities en later weer verlaten.

 • Op 5 november 2014 werd er door gewapende leden van het Bataljon Roes ingebroken in de Koninkrijkszaal. Ze eisten dat de Getuigen hun de sleutels van de Koninkrijkszaal gaven en dat ze nooit meer terug zouden keren. De volgende dag verwijderde de plaatsvervangende commandant het bord van de Koninkrijkszaal en verving het door de vlag van het bataljon.

 • Op 26 november 2014 verliet het bataljon het gebouw.

HORLIVKA — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door milities, later weer verlaten en daarna opnieuw geconfisqueerd.

 • Op 29 november 2014 drongen gewapende mannen de Koninkrijkszaal aan de Vittsjyznianastraat 105-A binnen en deelden de aanwezigen mee dat ze het gebouw in beslag namen. Een van de mannen verklaarde dat de regering van de Volksrepubliek Donetsk (DPR) alleen de orthodoxe religie in de regio zou toestaan. Er werden gewapende bewakers geposteerd en de Getuigen mochten niet terugkomen. De volgende dag verlieten ze het gebouw weer.

 • Op 22 juli 2016 drongen opnieuw gewapende mannen het gebouw binnen en ze bevalen alle aanwezigen direct weg te gaan. Het gebouw werd geplunderd.

Zoehres Tsjerniachovskohostraat 1

ZOEHRES — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door milities.

 • Op 20 december 2014 kondigde de commandant van de stad aan dat hij het gebouw confisqueerde. Hij beval de Getuigen hem de sleutels van de zaal te geven en nooit meer terug te komen.

 • Op 19 april 2015 werd het gebouw aan de Getuigen teruggegeven.

DONETSK — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door milities.

 • Op 1 februari 2015 drongen gewapende mannen de Koninkrijkszaal binnen. Ze eisten dat de Getuigen de sleutels van de zaal overhandigden en documenten ondertekenden waarmee zij de eigendomsrechten van het gebouw gedurende de oorlog zouden overdragen aan de milities.

 • Op 29 februari 2016 werd het gebouw aan de Getuigen teruggegeven, maar het moest hersteld worden voordat het weer voor religieuze bijeenkomsten gebruikt zou kunnen worden.

JENAKIJEVE — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door milities.

 • Op 3 maart 2015 eisten gewapende mannen dat de Getuigen de sleutels van de Koninkrijkszaal aan hen zouden overhandigen, zodat het gebouw als militaire kazerne gebruikt zou kunnen worden.

HORLIVKA — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door milities.

 • Op 25 juli 2016 drongen gewapende mannen de Koninkrijkszaal aan de Simferopolskastraat 9 binnen en verklaarden dat er maar drie religies zijn toegestaan in de regio en dat ze van plan zijn ‘Jehovah’s Getuigen uit te roeien’.

Regio Loehansk

Antratsyt Komoenarskastraat 4

ANTRATSYT — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door burgers.

 • In september 2014 werd er twee keer ingebroken in de Koninkrijkszaal. De daders zijn onbekend. Er werd elektronische apparatuur gestolen en op de muur werd ‘Orthodoxe kozakken!’ geklad.

 • Op 25 september 2014 berichtte een plaatselijk televisiestation dat Koninkrijkszalen van Jehovah’s Getuigen in beslag zijn genomen om voor andere doeleinden te worden gebruikt, bijvoorbeeld als kleuterschool.

 • In mei 2015 werd het gebouw aan Jehovah’s Getuigen teruggegeven.

Rovenky Dzerzjynskohostraat 84-A

ROVENKY — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door milities.

 • Op 23 september 2014 werd door gewapende leden van het Bataljon St. George ingebroken in de Koninkrijkszaal en werd het de Getuigen verboden terug te keren. De mannen gebruikten het gebouw als militaire kazerne.

 • In augustus 2015 werd het gebouw aan Jehovah’s Getuigen teruggegeven.

PEREVALSK — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door milities.

 • Op 5 november 2014 drongen gewapende mannen het gebouw binnen onder aanvoering van het plaatsvervangend hoofd van het kantoor van de militaire commandant. Ze deelden de aanwezige Getuigen mee dat de Koninkrijkszaal werd geconfisqueerd om te worden gebruikt als eetzaal. Het plaatsvervangend hoofd verklaarde: ‘Het is gedaan met Jehovah’s Getuigen.’ Vervolgens vertelde hij de Getuigen dat ze hun religieuze activiteiten niet meer mochten uitvoeren.

Krasnji Loetsj Radianskastraat 37

KRASNJI LOETSJ — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door milities.

 • Op 5 december 2014 werd door gewapende mannen ingebroken in de Koninkrijkszaal. Ze posteerden gewapende bewakers en parkeerden militaire voertuigen op het terrein.

BRIANKA — Koninkrijkszaal geconfisqueerd door milities.

 • Op 26 maart 2015 werd door gewapende mannen ingebroken in deze Koninkrijkszaal. Ze namen alle meubels uit het gebouw mee en vervingen het bord van de zaal door een bord met de tekst ‘Het almachtige Don-leger’.