Doorgaan naar inhoud

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

FRANKRIJK

Overzicht Frankrijk

Overzicht Frankrijk

Jehovah’s Getuigen in Frankrijk zijn sinds 1906 officieel geregistreerd en hebben doorgaans godsdienstvrijheid. Maar halverwege de jaren 90 verscheen er een parlementair rapport met de titel ‘Sekten in Frankrijk’, waarin Jehovah’s Getuigen als een gevaarlijke sekte werden aangemerkt. Ook al had dit rapport geen directe juridische gevolgen, het werd wel gebruikt om Jehovah’s Getuigen tot een doelwit te maken en het luidde een periode in van openbare stigmatisering en discriminatie.

In haar meest schaamteloze aanval had de overheid een onredelijk hoge belastingaanslag op alle donaties aan het bijkantoor opgelegd in een poging het nationale hoofdkantoor van de Getuigen te ruïneren. Na een juridische strijd die zestien jaar heeft geduurd, verklaarden de rechters van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) op 30 juni 2011 unaniem dat de Franse regering het recht van de Getuigen op vrijheid van godsdienst had geschonden. Jehovah’s Getuigen hebben nog andere gevallen van discriminatie in Frankrijk aangevochten, waarbij ze de juridische strijd aangingen tegen weigeringen van bouwvergunningen en het niet erkennen van geestelijk verzorgers, en ook tegen weigeringen om openbare gebouwen te verhuren voor religieuze bijeenkomsten.

De stigmatisering van Jehovah’s Getuigen in Frankrijk door de overheid heeft bijgedragen tot een klimaat van wantrouwen, ondanks de uitspraak van het EHRM en de talrijke juridische overwinningen voor nationale rechtbanken. Als gevolg daarvan zijn er nog steeds veel incidenten waarbij de Getuigen fysiek worden aangevallen en lastiggevallen en hun plaatsen van aanbidding worden vernield.