Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

19 OKTOBER 2016
ERITREA

Vervolging van Jehovah’s Getuigen in Eritrea krijgt ongekende internationale aandacht

Vervolging van Jehovah’s Getuigen in Eritrea krijgt ongekende internationale aandacht

In Eritrea worden Jehovah’s Getuigen heviger vervolgd dan in enig ander land ter wereld. Sinds de onafhankelijkheid van Eritrea in 1993 zijn de Getuigen consequent gevangengezet, gemarteld en gemarginaliseerd. Ze zijn vervolgd vanwege hun politieke neutraliteit en hun weigering om wapens op te nemen tegen hun medemensen.

Op dit moment zitten er 54 Getuigen van Jehovah in Eritrea gevangen. In de afgelopen 22 jaar zijn ze allemaal, op één na, gevangen gehouden zonder formele aanklacht of proces. Drie van hen zitten sinds 1994 gevangen voor dienstweigering op grond van gewetensbezwaren.

Wereldwijde bezorgdheid neemt toe

Sinds het begin van de vervolging hebben mensenrechtenorganisaties en overheidsinstanties het lijden van Jehovah’s Getuigen in Eritrea veroordeeld. Recentelijk heeft de VN-Onderzoekscommissie inzake Mensenrechten in Eritrea (COIE), een door de VN gemandateerd orgaan, internationaal de aandacht gevestigd op de situatie van de Getuigen zoals nooit tevoren. In haar eerste rapport van juni 2015 aan de VN-Mensenrechtenraad (HRC) wijdde de COIE een gedeelte aan de discriminerende en slechte behandeling van Jehovah’s Getuigen.

Op 21 juni 2016 presenteerde de COIE haar tweede gedetailleerde rapport aan de HRC. De COIE drong er bij Eritrea op aan om ‘de godsdienstvrijheid te respecteren’ en ‘een eind te maken aan de willekeurige arrestatie en detentie van personen op grond van hun religieuze geloofsovertuigingen, in het bijzonder van aanhangers van specifieke religieuze groeperingen, zoals Jehovah’s Getuigen, (...) en om degenen die onrechtmatig en willekeurig in hechtenis zijn, onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten’.

In haar bevindingen concludeerde de COIE dat de ‘vervolging op zowel religieuze als etnische gronden’ door Eritrea strijdig is met internationaal recht en ‘een misdrijf tegen de mensheid’ vormt. De internationale gemeenschap beschouwt deze vervolging als een van de ernstigste mensenrechtenschendingen. Op 27 oktober 2016 zal de COIE de Algemene Vergadering van de VN mondeling van de laatste ontwikkelingen op de hoogte brengen.

Zal Eritrea de onrechtvaardige behandeling van de Getuigen rechtzetten?

De internationale gemeenschap van Jehovah’s Getuigen is zeer bezorgd over hun geloofsgenoten in Eritrea. Ze doen een dringend beroep op de regering van Eritrea om te stoppen met de vervolging van deze oprechte christenen en hun een leven toe te staan waarin hun fundamentele en onvervreemdbare rechten worden erkend.

 

Meer info

VEELGESTELDE VRAGEN

Waarom zijn Jehovah’s Getuigen politiek neutraal?

Vormen ze een bedreiging voor de staatsveiligheid?

VEELGESTELDE VRAGEN

Waarom doen Jehovah’s Getuigen niet mee aan oorlogen?

Jehovah’s Getuigen staan erom bekend dat ze niet meedoen aan oorlogen. Wat is de reden?