Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

21 OKTOBER 2015
ERITREA

VN-commissie doet verslag over mensenrechten­schendingen in Eritrea

VN-commissie doet verslag over mensenrechten­schendingen in Eritrea

Eind oktober gaat een onderzoekscommissie van de VN de meest recente gegevens over mensenrechtenschendingen in Eritrea mondeling presenteren aan de Algemene Vergadering van de VN. De commissie, die in juni 2014 is opgericht met een mandaat van een jaar, deed onderzoek naar de ernstige beperkingen van de rechten en vrijheden van de bevolking van Eritrea. *

De VN-onderzoekscommissie voor de mensenrechten in Eritrea (COIE) heeft in de loop van het onderzoek geconcludeerd dat er in Eritrea ‘systematische, wijdverspreide en grove mensenrechtenschendingen’ hebben plaatsgevonden. De COIE heeft op 23 juni 2015 haar rapport, bevindingen en aanbevelingen gepresenteerd aan de VN-Mensenrechtenraad (UNHRC) in Genève. Op 29 oktober 2015 zal de COIE de meest recente gegevens mondeling presenteren aan de Derde Commissie van de Algemene Vergadering van de VN in New York. *

Vervolging van Jehovah’s Getuigen

De COIE presenteerde het rapport aan de UNHRC, maar legde ook een aanvullend rapport van 484 bladzijden voor met gedetailleerde bevindingen uit het onderzoek naar discriminatie en mishandeling van Jehovah’s Getuigen. Omdat de Getuigen politiek neutraal zijn en op basis van gewetensbezwaren dienstweigeren, worden ze sinds Eritrea’s onafhankelijkheid in 1993 door de regering vervolgd. Getuigen zijn gemarteld en hebben langdurig gevangengezeten onder verschrikkelijke omstandigheden. De regering heeft ze hun staatsburgerschap ontnomen en hun identiteitsdocumenten geconfisqueerd. Ook werden ze ontslagen als ze een functie bij de overheid hadden, werden bedrijfsvergunningen ingetrokken en werd hun sociale voorzieningen ontzegd.

‘Alle Eritreeërs krijgen voedselbonnen, behalve Jehovah’s Getuigen, omdat wij geen identiteitsbewijs hebben. We worden niet als burgers beschouwd’ — uitspraak van een Getuige van Jehovah.

Naast veel andere aanbevelingen concludeerde de COIE dat de regering van Eritrea het volgende moet doen:

‘Onmiddellijk maatregelen nemen om alle religieuze vervolging te beëindigen, vooral voor specifieke religieuze groeperingen, zoals Jehovah’s Getuigen (...), en onmiddellijk staatsburgerschap en de daaraan verbonden rechten teruggeven.’

‘Gedwongen uitzettingen beëindigen die als represaille gebruikt worden tegen niet-toegestane religies zoals Jehovah’s Getuigen, en personen die niet deelgenomen hebben aan het gewapende conflict.’ *

De UNHRC neemt een resolutie aan

Nadat de COIE haar rapport in Genève gepresenteerd had, heeft de UNHRC op 30 juni 2015 een resolutie aangenomen waarin stond dat het ‘de stelselmatige, wijdverspreide en grove mensenrechtenschendingen die de regering van Eritrea heeft begaan en nog steeds begaat, uitdrukkelijk veroordeelt.’ * De UNHRC deed in zijn resolutie ook een beroep op de regering van Eritrea om ‘onmiddellijk concrete stappen [te nemen] om de aanbevelingen uit te voeren’ die door de COIE gedaan zijn, waaronder de aanbevelingen die Jehovah’s Getuigen betreffen. Daarnaast deed de UNHRC een beroep op de regering van Eritrea om:

  • ‘Het opleggen van willekeurige detentie aan burgers en het gebruik van marteling of andere wrede, onmenselijke en vernederende behandelingen of straffen te stoppen.’

  • ‘Ervoor te zorgen dat gedetineerden recht hebben op een onafhankelijke juridische behandeling, en dat de omstandigheden in gevangenissen verbeteren.’

  • ‘Het recht van iedereen te respecteren op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst of overtuiging, en het recht op vrijheid van vreedzaam vergaderen en vereniging.’

Zal de situatie van Jehovah’s Getuigen verbeteren?

Op dit moment zitten 54 Getuigen van Jehovah gevangen in Eritrea, waarvan 3 al langer dan 21 jaar. Geen van hen is ooit aangeklaagd of heeft een rechtszaak gehad. Sommigen worden vastgehouden in metalen containers of in gebouwen die half onder de grond liggen, waar ze onder verschrikkelijke omstandigheden en in extreme temperaturen leven. Jehovah’s Getuigen overal ter wereld zijn op de hoogte van het lijden van hun medegelovigen in Eritrea en hopen dat de regering zal ophouden hen te vervolgen.

^ ¶2 De onderzoekscommissie voor de mensenrechten in Eritrea is op 27 juni 2014 opgericht door de VN-Mensenrechtenraad onder resolutie 26/24.

^ ¶3 De Derde Commissie houdt zich bezig met sociale en humanitaire vraagstukken en mensenrechtenzaken van mensen overal ter wereld.

^ ¶8 Rapport over de gedetailleerde bevindingen van de onderzoekscommissie voor mensenrechten in Eritrea (voorpublicatie), A/HRC/29/CRP.1, par. 1530(c) en 1531(c).

^ ¶10 Resolutie A/HRC/29/L.23.

 

Meer info

VEELGESTELDE VRAGEN

Waarom zijn Jehovah’s Getuigen politiek neutraal?

Vormen ze een bedreiging voor de staatsveiligheid?

VEELGESTELDE VRAGEN

Waarom doen Jehovah’s Getuigen niet mee aan oorlogen?

Jehovah’s Getuigen staan erom bekend dat ze niet meedoen aan oorlogen. Wat is de reden?