Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

BULGARIJE

Overzicht Bulgarije

Overzicht Bulgarije

Jehovah’s Getuigen zijn sinds 1888 actief in Bulgarije. In 1938 registreerden ze een rechtspersoon, maar deze werd ontbonden toen het land onder communistisch bewind kwam in 1944. De Getuigen werden ernstig beperkt in hun activiteiten totdat in 1991 hun rechtspersoon, Christelijke Vereniging van Jehovah’s Getuigen, officieel werd geregistreerd. Na een publieke lastercampagne tegen ‘niet-traditionele’ religies en de invoering van een beperkende religieuze wet, verloren Jehovah’s Getuigen en andere religieuze minderheden in 1994 echter hun wettelijke status. Vervolgens arresteerde de politie Getuigen, verstoorde hun religieuze bijeenkomsten en confisqueerde hun lectuur. De Getuigen ontvingen geen wettelijke bescherming van de rechtbanken in Bulgarije.

Na alle binnenlandse rechtsmiddelen te hebben uitgeput, deden de Getuigen een beroep op het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In 1998, 2001 en 2004 ging het EHRM akkoord met minnelijke schikkingen tussen de Getuigen en de Bulgaarse regering. Na deze schikkingen registreerde de regering Jehovah’s Getuigen als religie. De regering bevestigde ook hun recht op godsdienstvrijheid, waaronder het recht om militaire dienst te weigeren op grond van gewetensbezwaren, het recht om vervangende dienst te verrichten en het recht om vrijelijk hun geloofsovertuiging te uiten.

Jehovah’s Getuigen in Bulgarije zijn dankbaar voor de mate van religieuze vrijheid die ze genieten en kunnen doorgaans hun religieuze activiteiten zonder problemen uitvoeren. Sommige plaatselijke gemeenten hebben echter de religieuze activiteit van de Getuigen ingeperkt door het verkeerd toepassen van plaatselijke regelgeving op hun evangelisatie, of door bestemmingsvergunningen voor Koninkrijkszalen te weigeren. Daarnaast hebben sommige burgers Jehovah’s Getuigen fysiek aangevallen en lastiggevallen. Hoewel wetshandhavers enige hulp hebben geboden, vervolgen ze gewoonlijk niet de aanvallers, noch beschermen ze de slachtoffers. De Getuigen blijven in gesprek met Bulgaarse functionarissen om deze problemen op te lossen. Een zaak over een Koninkrijkszaal is momenteel aanhangig bij het EHRM.