Doorgaan naar inhoud

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

14 JUNI 2016
BULGARIJE

Bulgaarse commissie legt straf op voor religieuze discriminatie

Bulgaarse commissie legt straf op voor religieuze discriminatie

Jehovah’s Getuigen in Bulgarije hebben een belangrijke overwinning behaald die de vrije meningsuiting bevestigt, maar ook personen en organisaties beschermt tegen religieuze discriminatie. De Bulgaarse Commissie voor Bescherming tegen Discriminatie stelde vast dat de Bulgaarse kabeltelevisiezender SKAT TV en twee journalisten die voor de zender werken, opzettelijk valse informatie over Jehovah’s Getuigen hebben verspreid en tot geweld tegen hen hebben aangemoedigd. De Commissie concludeerde dat het gedrag van SKAT TV ‘niet verontschuldigd kan worden’.

Uitzendingen zetten aan tot religieuze haat en geweld

Bulgaarse televisiezenders zenden regelmatig programma’s uit waarin lasterlijke beweringen over Jehovah’s Getuigen worden gedaan. Het zijn voornamelijk de journalisten van SKAT TV die de Getuigen op systematische wijze hebben belasterd en de kijkers hebben doen geloven dat de Getuigen schuldig zijn aan verschrikkelijke misdaden. Deze programma’s zijn in heel Bulgarije uitgezonden en op internet geplaatst.

De programma’s hebben ook aangezet tot geweld en haat tegen de Getuigen. In een uitzending in mei 2011 rechtvaardigde SKAT TV een gewelddadige aanval op Jehovah’s Getuigen en hun Koninkrijkszaal (huis van aanbidding) in de stad Boergas. Tijdens een bijeenkomst van de Getuigen ter gelegenheid van de jaarlijkse herdenking van Jezus’ dood viel een menigte de zaal binnen. Verschillende aanwezigen werden bruut mishandeld. Vijf Getuigen werden voor hun verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. In het tv-programma van SKAT TV werd aangemoedigd tot soortgelijke aanvallen, en in daaropvolgende uitzendingen werd zelfs beweerd dat de Getuigen het verdienden aangevallen te worden. *

Na de uitzendingen waren de Getuigen vaak het slachtoffer van geweld en een groot aantal Koninkrijkszalen werd vernield. In sommige regio’s voerden de plaatselijke gemeenten zelfs verordeningen in om de activiteiten van de Getuigen in te perken.

Getuigen in de Koninkrijkszaal in Boergas

Commissie legt straf op voor wetsovertredingen en ethische schendingen

In februari 2012 dienden Jehovah’s Getuigen een klacht in bij de Commissie over zes tv-programma’s van SKAT TV die in 2010 en 2011 zijn uitgezonden. De Getuigen voerden aan dat de uitlatingen van SKAT TV sterk bevooroordeeld waren en dat de wijde verbreiding van deze uitzendingen had geleid tot intimidatie en haatzaaien. Ze voerden ook aan dat ze als gevolg van de uitzendingen zijn gediscrimineerd.

Op 25 januari 2016 oordeelde de Commissie unaniem ten gunste van de Getuigen. Ze stelde vast dat SKAT TV en twee van haar journalisten Jehovah’s Getuigen hadden geïntimideerd door onjuiste en ongefundeerde beweringen. De Commissie erkende dat de zes programma’s kwalificeerden als daden van religieuze discriminatie tegen Jehovah’s Getuigen en blijk gaven van een flagrante minachting voor de normen binnen de professionele journalistiek.

Bij het opleggen van de straf zei de Commissie dat ‘alle leden van deze religieuze denominatie blootgesteld zijn aan ongewenst en onwettig gedrag, wat precies voldoet aan de definitie van intimidatie’. Nadat de Commissie had uitgelegd dat het recht op vrijheid van meningsuiting niet absoluut is, merkte ze op dat ‘het gedrag van de verweerders in dit geval niet verontschuldigd kan worden’.

De Commissie concludeerde dat de valse verklaringen tegen Jehovah’s Getuigen bijzonder ernstig waren. Ze sprak ook haar afkeuring uit over het feit dat SKAT TV en haar journalisten weigerden de verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden en hun fouten te erkennen. Om de ernst van de schendingen te benadrukken legde de Commissie hun een zwaardere boete op dan gewoonlijk.

Een prijzenswaardige reactie maakt onrecht goed

De Getuigen waarderen dat de Commissie een standpunt heeft ingenomen tegen lasterlijke en vooringenomen journalistiek. Omdat Jehovah’s Getuigen op soortgelijke kwesties stuiten met enkele andere nieuwsmedia in Bulgarije, dient deze uitspraak bovendien als duidelijke waarschuwing voor die media om onjuiste beschuldigingen en uitingen die tot haat aanzetten niet te herhalen.

‘Niemand wil dat er onjuiste informatie over zichzelf wordt uitgezonden, en wij vormen daarop geen uitzondering’, aldus Krassimir Velev, een woordvoerder van Jehovah’s Getuigen in Bulgarije. ‘Omdat het Bulgaarse publiek de negatieve propaganda gehoord heeft, is het belangrijk dat zij de waarheid over Jehovah’s Getuigen te horen krijgen, en we zijn blij dat de Commissie stappen ondernomen heeft om de zaak recht te zetten.’

^ ¶5 Op 8 juli 2015 zond SKAT TV opnieuw de beelden uit van de betreurenswaardige aanval op de Getuigen van 17 april 2011 met de bedoeling Jehovah’s Getuigen negatief in beeld te brengen en tot haat jegens hen aan te zetten.