Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

AZERBEIDZJAN

Gevangengezet vanwege hun geloof

Gevangengezet vanwege hun geloof

In Azerbeidzjan worden Jehovah’s Getuigen nog steeds gestraft voor het uitoefenen van hun geloof. Ze zijn door rechtbanken veroordeeld vanwege hun religieuze bijeenkomsten, voor het spreken met anderen over hun geloof en voor dienstweigering op grond van gewetensbezwaren. Vaak krijgen ze hoge boetes en worden ze veroordeeld tot gevangenisstraffen.

Twee vrouwen gevangengezet voor het delen van hun religieuze overtuiging

Op 17 december 2015 is het proces van twee Getuigen van Jehovah, Irina Zachartsjenko en Valida Dzjabrajilova, voor de districtsrechtbank van Pirallahi in Bakoe begonnen. Zachartsjenko en Dzjabrajilova bevinden zich al sinds 17 februari 2015 in voorlopige hechtenis. Ze worden vervolgd omdat ze zonder ‘de juiste toestemming’ religieuze lectuur verspreidden.

De tien maanden in voorlopige hechtenis hebben een grote impact gehad op de lichamelijke en emotionele gezondheid van deze twee vrouwen. Desalniettemin wees de rechter tijdens de hoorzitting alle verzoeken in hun belang af en weigerde om de voorlopige hechtenis om te zetten in huisarrest. De volgende hoorzitting begint op 7 januari 2016.

Azerbeidzjan komt verplichtingen niet na

In mei 2011 drong de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) van de Raad van Europa er in een rapport bij de Azerbeidzjaanse overheid herhaaldelijk op aan dat ‘de wetgeving die van kracht is (...) volledig de vrijheid van religie moet respecteren, zoals gewaarborgd door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens’. In 2012 publiceerde de Commissie van Venetië van de Raad van Europa gedetailleerde aanbevelingen voor wijzigingen in de Azerbeidzjaanse Wet inzake godsdienstvrijheid. Daarin stond: ‘De Wet bevat kennelijk een aantal zeer beperkende bepalingen die niet aan de internationale standaard voldoen. (...) Bepalingen aangaande belangrijke kwesties zoals de reikwijdte van de wet en wie er aanspraak kunnen maken op de vrijheid van godsdienst en geweten, de registratie, de autonomie en ontbinding van geloofsgemeenschappen; de kwestie van gewetensbezwaarden, proselitisme, het publiceren en verspreiden van religieus materiaal — dit alles moet opnieuw geformuleerd worden.’

Azerbeidzjan weigert ook dienstweigering op grond van gewetensbezwaren te respecteren. Toen Azerbeidzjan in 1996 verzocht om toetreding tot de Raad van Europa, verplichtte het land zich daarmee om onder andere (1) binnen twee jaar een wet voor vervangende dienst aan te nemen, (2) alle gevangen gewetensbezwaarden gratie te verlenen en (3) gewetensbezwaarden de mogelijkheid tot vervangende dienst te bieden. Meer dan 13 jaar na de toetreding tot de Raad van Europa is Azerbeidzjan die verplichtingen niet nagekomen.

In dat rapport uit mei 2011 stond: ‘De ECRI verzoekt de Azerbeidzjaanse overheid dringend om snel een wet voor vervangende dienst aan te nemen die beantwoordt aan de Europese norm. (...) [De ECRI] dringt er opnieuw sterk op aan dat de overheid personen die militaire dienst geweigerd hebben, niet vervolgt of gevangenzet maar ze de mogelijkheid geeft hun maatschappelijke plicht uit te voeren in omstandigheden die in overeenstemming zijn met hun principiële bezwaren tegen militaire dienst.’

Zal Azerbeidzjan haar aanspraak op religieuze tolerantie naleven?

Op 25 juni 2015 uitte de Commissie van Helsinki van de VS haar bezorgdheid over ‘de recente escalatie van druk op religieuze minderheden in Azerbeidzjan — in het bijzonder op Jehovah’s Getuigen’. Afgevaardigde Chris Smith, de voorzitter van de commissie, verklaarde: ‘De overheid beroemt zich vaak op de reputatie die ze heeft om godsdienstvrijheid te beschermen, maar in werkelijkheid heeft ze veel mensen gevangengezet vanwege hun geloof. Ik doe een beroep op de Regering van Azerbeidzjan om mevrouw Zacharchenko en mevrouw Dzjabrajilova onmiddellijk vrij te laten.’

Jehovah’s Getuigen over de hele wereld hebben hun bezorgdheid geuit over het welzijn van Irina Zachartsjenko en Valida Dzjabrajilova. Het Mensenrechtencomité van de VN heeft een formeel verzoek gedaan tot vrijlating van Zachartsjenko en het instellen van huisarrest, maar de rechtbank heeft het verzoek genegeerd. Zachartsjenko en Dzjabrajilova en hun familie en vrienden verzoeken de overheid van Azerbeidzjan respectvol om onmiddellijke vrijlating en eerherstel.

Tijdlijn

 1. 17 december 2015

  De districtsrechtbank van Pirallahi in Bakoe wijst verzoeken tot vrijlating van Irina Zachartsjenko en Valida Dzjabrajilova af. De volgende hoorzitting staat gepland voor 7 januari 2016.

 2. 4 september 2015

  De rechter van Sabail in Bakoe verlengt het voorarrest van Irina Zachartsjenko en Valida Dzjabrajilova tot 17 december 2015, waardoor de vrouwen in totaal tien maanden worden vastgehouden.

 3. 7 mei 2015 en 4 juli 2015

  De rechter van Sabail in Bakoe verlengt het voorarrest van Irina Zachartsjenko en Valida Dzjabrajilova.

 4. 17 februari 2015

  De rechter van Sabail in Bakoe bepaalt dat Irina Zachartsjenko en Valida Dzjabrajilova onmiddellijk drie maanden in voorarrest genomen moeten worden op beschuldiging van illegale verspreiding van religieuze lectuur.

 5. 12 maart 2013

  Kamran Mirzayev, een Getuige van Jehovah, wordt wegens principiële dienstweigering veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden. Later komt hij door een algemene amnestie vervroegd vrij.

 6. 25 september 2012

  Fakhraddin Mirzayev, een Getuige van Jehovah, wordt wegens principiële dienstweigering veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar.

 7. 8 september 2010

  Farid Mammadov, een Getuige van Jehovah, wordt wegens principiële dienstweigering veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden.

 8. 19 augustus 2009

  Mushfig Mammedov wordt vanwege principiële dienstweigering opnieuw gearresteerd, in voorlopige hechtenis geplaatst en krijgt bij zijn tweede veroordeling een boete opgelegd.

 9. 7 maart 2008

  De advocaten van Mushfig Mammedov en Samir Husejnov dienen een verzoekschrift in bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens omdat Azerbeidzjan hun principiële dienstweigering strafbaar stelt.

 10. 4 oktober 2007

  Samir Husejnov, een Getuige van Jehovah, wordt wegens principiële dienstweigering veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden.

 11. 2006

  Mushfig Mammedov, een Getuige van Jehovah, wordt in voorlopige hechtenis geplaatst en wegens principiële dienstweigering veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden.