Toegankelijkheidsinstelling

Taal selecteren

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoud

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

AZERBEIDZJAN

Overzicht Azerbeidzjan

Overzicht Azerbeidzjan

Jehovah’s Getuigen * werden in 1999 voor het eerst geregistreerd in Bakoe en in 2002 werden ze opnieuw geregistreerd. In de daaropvolgende jaren hadden de Getuigen een mate van godsdienstvrijheid. Maar ze stonden onder streng toezicht van de overheid en hadden onder andere te maken met politie-invallen tijdens hun religieuze bijeenkomsten en censuur van hun lectuur. Nadat de Azerbeidzjaanse wet inzake godsdienstvrijheid werd gewijzigd, heeft de regering * het verzoek om herregistratie van de Getuigen in 2010 op technische gronden afgewezen waardoor de religieuze gemeenschap in Bakoe sindsdien geen volledige wettelijke status meer heeft.

Jehovah’s Getuigen zijn vaak lastiggevallen en in hun werk beperkt omdat de overheid steeds meer toezicht uitoefent op hun religieuze activiteiten. De politie heeft huizen van Getuigen doorzocht en persoonlijke eigendommen, waaronder hun bijbels, in beslag genomen. Wetshandhavers hebben sommige Getuigen gearresteerd en vervolgd omdat ze hun geloof met anderen deelden. Ze kregen hoge boetes en zelfs gevangenisstraffen opgelegd. In plaatsen waar het verzoek van de Getuigen om registratie werd afgewezen, bezien de autoriteiten hun religieuze bijeenkomsten als onwettig. Ze verstoren de vergaderingen, houden aanwezigen aan en leggen hoge boetes op.

Omdat er geen voorzieningen zijn voor vervangende dienst, worden jonge Getuigen lastiggevallen en vervolgd omdat ze militaire dienst weigeren. De voortdurende schendingen van het recht op godsdienstvrijheid, met inbegrip van de censuur van religieuze lectuur, zijn in strijd met de verplichtingen van Azerbeidzjan ten opzichte van de Raad van Europa. Als reactie hierop hebben Jehovah’s Getuigen in Azerbeidzjan van 2007 tot 2014 al 19 verzoekschriften ingediend bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

^ ¶2 Religieuze gemeenschap van Jehovah’s Getuigen in Azerbeidzjan

^ ¶2 Staatscomité voor Werk bij Kerkgenootschappen