Jehovah’s Getuigen * werden in 1999 voor het eerst geregistreerd in Bakoe en in 2002 werden ze opnieuw geregistreerd. In de daaropvolgende jaren hadden de Getuigen een mate van godsdienstvrijheid. Maar ze stonden onder streng toezicht van de overheid en hadden onder andere te maken met politie-invallen tijdens hun religieuze bijeenkomsten en censuur van hun lectuur.

Maar nadat het Staatscomité voor Werk bij Kerkgenootschappen de godsdienstwet had gewijzigd, werd het voor de Getuigen in Azerbeidzjan moeilijker om hun aanbidding in vrijheid uit te oefenen. In 2010 wees het staatscomité het verzoek tot herregistratie van de Getuigen af op technische gronden, waardoor de religieuze gemeenschap in Bakoe sindsdien geen volledige wettelijke status meer heeft. De Getuigen hebben ook in andere steden in Azerbeidzjan geprobeerd zich te laten registreren, maar zonder succes.

Jehovah’s Getuigen worden nog steeds vaak lastiggevallen en in hun werk beperkt. De politie heeft huizen van Getuigen doorzocht en persoonlijke eigendommen, waaronder hun bijbels, in beslag genomen. Wetshandhavers hebben sommige Getuigen gearresteerd en vervolgd omdat ze hun geloof met anderen deelden. Ze kregen hoge boetes en zelfs gevangenisstraffen opgelegd. Zolang de Getuigen niet geregistreerd zijn, bezien de autoriteiten hun religieuze bijeenkomsten als onwettig en verstoren daarom de vergaderingen, houden aanwezigen aan en leggen hoge boetes op.

Sinds november 2015 heeft het staatscomité de invoer van nieuwe publicaties van Jehovah’s Getuigen niet geweigerd. Maar de voortdurende schendingen van het recht op godsdienstvrijheid zijn in strijd met de verplichtingen van Azerbeidzjan als lid van de Raad van Europa. Bovendien heeft de overheid geen voorzieningen verschaft voor vervangende dienst. Als gevolg daarvan worden jonge Getuigen soms lastiggevallen en vervolgd omdat ze militaire dienst weigeren.

De afgelopen tien jaar hebben Jehovah’s Getuigen in Azerbeidzjan geprobeerd meer godsdienstvrijheid te krijgen door 22 verzoekschriften in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en 4 klachten in te dienen bij het VN-Mensenrechtencomité. Vertegenwoordigers van Jehovah’s Getuigen zijn in gesprek met de regeringsautoriteiten in Azerbeidzjan in een poging een eind te maken aan deze schendingen.

^ ¶2 Geregistreerd als de religieuze gemeenschap van Jehovah’s Getuigen in Azerbeidzjan