Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Hoeveel Getuigen van Jehovah zijn er wereldwijd?

Bericht over het dienstjaar 2016 *

Aantal Getuigen van Jehovah wereldwijd

8.340.982

Gemeenten

119.485

Aantal landen waar Getuigen van Jehovah evangeliseren

240

Wie rekenen jullie tot jullie leden?

Alleen personen die elke maand evangeliseren, worden tot onze leden gerekend (Mattheüs 24:14). Hiertoe behoren degenen die als Getuige gedoopt zijn en degenen die nog niet gedoopt zijn maar wel al deelnemen aan het evangelisatiewerk.

Moet iemand geld geven om lid te mogen zijn?

Nee. Donaties staan los van het lidmaatschap of het krijgen van specifieke taken of voorrechten in onze organisatie (Handelingen 8:18-20). De meeste donaties worden zelfs anoniem gedaan. Elke Getuige bepaalt zelf wat hij van zijn tijd, energie en middelen wil en kan geven om ons wereldwijde werk te ondersteunen (2 Korinthiërs 9:7).

Hoe weten jullie hoeveel Getuigen elke maand evangeliseren?

Elke maand geeft een Getuige aan zijn gemeente door hoeveel hij die maand heeft geëvangeliseerd. Dat doet hij vrijwillig.

Een gemeente telt de cijfers op en de totalen worden doorgegeven aan het plaatselijke bijkantoor. Het bijkantoor geeft de totalen van het land of gebied door aan ons internationale hoofdkantoor.

Aan het eind van een dienstjaar * wordt voor elk land bekeken wat dat jaar het hoogste aantal Getuigen was dat geëvangeliseerd heeft. Deze aantallen worden opgeteld om te bepalen hoeveel Getuigen er wereldwijd zijn. In het Jaarboek van Jehovah’s Getuigen staan de cijfers van elk land en bijzondere verhalen over het evangelisatiewerk. Zulke verslagen moedigen ons aan, net als de eerste christenen door vergelijkbare verslagen werden aangemoedigd (Handelingen 2:41; 4:4; 15:3).

Worden personen die regelmatig jullie bijeenkomsten bezoeken maar niet evangeliseren, meegerekend?

We rekenen deze personen niet mee als Getuigen, maar we zijn blij dat ze naar onze bijeenkomsten komen. De meesten van hen bezoeken de jaarlijkse herdenking van Jezus’ dood, dus hun aantal kan ongeveer bepaald worden door het verschil te berekenen tussen het aantal aanwezigen op die bijeenkomst en het aantal Getuigen. In 2016 waren er 20.085.142 personen aanwezig bij die herdenking.

Er zijn ook veel mensen die niet regelmatig naar onze bijeenkomsten komen maar wel een gratis Bijbelcursus van ons volgen. In 2016 gaven we elke maand gemiddeld 10.115.264 Bijbelcursussen, soms aan meerdere personen tegelijk.

Waarom zijn de cijfers van de overheid voor het aantal Getuigen hoger dan jullie cijfers?

Statistische instellingen van de overheid baseren hun cijfers vaak op enquêtes waarbij ze mensen vragen met welke religie zij zich identificeren. Het Amerikaanse bureau voor de statistiek bijvoorbeeld zegt dat hun onderzoeken ‘erop gericht zijn te bepalen of personen zichzelf bezien als onderdeel van een religieuze gemeenschap’ en voegt eraan toe dat de resultaten ‘eerder subjectief dan objectief’ zijn. Voor onze berekening worden alleen degenen meegerekend die evangeliseren en dat doorgeven, niet degenen die zich alleen maar Getuige noemen.

^ ¶2 Een dienstjaar loopt van 1 september tot 31 augustus van het volgende kalenderjaar. Het dienstjaar 2015 bijvoorbeeld liep van 1 september 2014 tot 31 augustus 2015.

^ ¶16 Een dienstjaar loopt van 1 september tot 31 augustus van het volgende kalenderjaar. Het dienstjaar 2015 bijvoorbeeld liep van 1 september 2014 tot 31 augustus 2015.