Het is niet makkelijk om een lied te vertalen. En een liederenbundel met 135 liederen vertalen is nog veel lastiger.

Jehovah’s Getuigen hebben in drie jaar tijd hun nieuwe liederenbundel, Zing voor Jehovah, in 116 talen vertaald. Nog eens 55 talen kregen een versie met 55 liederen. Tientallen andere vertalingen zijn in de maak.

Liederen vertalen

Jehovah’s Getuigen vertalen al Bijbelse publicaties in zo’n 600 talen, die in ongeveer 400 talen online te lezen zijn. Maar het vertalen van een liederenbundel gaat nog een stap verder. De tekst van de liederen in Zing voor Jehovah moest namelijk in heel wat talen vertaald worden terwijl de melodieën gelijk bleven.

De tekst van een lied vertalen is heel wat anders dan de tekst van een tijdschrift vertalen. Bij het vertalen van De Wachttoren bijvoorbeeld proberen vertalers alle nuances van de brontekst nauwkeurig weer te geven. Maar met muziek werkt dat anders.

Hoe werkt het?

Vertalers van liederen benaderen de brontekst iets anders omdat de woorden inhoud moeten hebben, mooi moeten klinken en goed te onthouden moeten zijn.

De woorden van een loflied moeten zo opgesteld zijn dat degene die zingt iedere zin direct kan begrijpen. In elke taal moeten de woorden bij de muziek passen en vloeiend lopen, alsof het de eigen woorden van de zanger zijn.

Hoe krijgen vertalers dat voor elkaar? De vertaalteams kregen de opdracht om een nieuwe tekst te schrijven die de essentie weergaf van de originele tekst in plaats van strofen letterlijk vanuit het Engels te vertalen. Ze probeerden dicht bij de Bijbelse gedachte te blijven waarop het lied gebaseerd was en gebruikten gangbare uitdrukkingen in hun taal die makkelijk te begrijpen en te onthouden waren.

Allereerst maakten ze een letterlijke vertaling van het Engelse lied. Daarna zette een Getuige met talent voor het schrijven van liedteksten de vertaalde tekst om in pakkende, betekenisvolle woorden. Om er zeker van te zijn dat de Bijbelse gedachte nauwkeurig was weergegeven, werd het werk van de tekstschrijver daarna nagekeken door een vertaalteam en proeflezers.

Jehovah’s Getuigen over de hele wereld waren enorm blij met de nieuwe liederenbundel en vele anderen kijken enthousiast uit naar een uitgave in hun taal.