Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Verslag jaarvergadering 2014

100 jaar Koninkrijksregering!

Op 4 oktober 2014 kwamen zo’n 19.000 personen bijeen voor de 130ste jaarvergadering van de Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Het programma vond plaats in de congreshal van Jehovah’s Getuigen in Jersey City (VS) en werd via een videoverbinding gevolgd vanuit een aantal andere locaties.

Mark Sanderson, lid van het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen, was de voorzitter van de bijeenkomst. In zijn openingswoorden beklemtoonde hij dat de vergadering dit jaar een historisch karakter had vanwege het honderdjarige bestaan van het Messiaanse Koninkrijk.

Broeder Sanderson noemde drie terreinen waarop het Koninkrijk in de eerste honderd jaar belangrijke resultaten heeft geboekt:

  • Een wereldwijd predikingswerk. Met Jehovah’s zegen heeft zijn volk hard gewerkt om het goede nieuws van het Koninkrijk bekend te maken. Het aantal verkondigers is gegroeid van een paar duizend in 1914 tot meer dan acht miljoen tijdens het dienstjaar 2014. We zullen ijverig blijven prediken totdat Jehovah zegt dat het werk klaar is.

  • Bescherming van de onderdanen van het Koninkrijk als groep. Religieuze en politieke autoriteiten hebben ons zwaar vervolgd en hebben zelfs geprobeerd Jehovah’s Getuigen helemaal uit te roeien. Maar Jehovah heeft zijn volk als groep beschermd. Dankzij talloze juridische overwinningen, bijvoorbeeld voor het Amerikaanse Hooggerechtshof en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, is het duidelijk dat Jehovah nog steeds over ons waakt.

  • Eenheid onder mensen met allerlei achtergronden. Gods Koninkrijk heeft personen met verschillende achtergronden, nationaliteiten en talen geholpen allerlei soorten problemen te overwinnen en ze tot een hechte groep van aanbidders gevormd. Broeder Sanderson zei hierover: „Dit is een wonder dat alleen Jehovah tot stand kan brengen.” Alle aanwezigen waren het met hem eens dat het een eer was om op deze historische jaarvergadering aanwezig te zijn.

Word Jehovah’s vriend.

Het volgende onderdeel ging over deze animatieserie voor kinderen, waarvan we nu al twee jaar genieten. Eerst werd er een video getoond waarin kinderen van over de hele wereld werden geïnterviewd. De aanwezigen waren ontroerd door de spontane reacties en opmerkingen van de kinderen die vertelden wat ze van de filmpjes geleerd hadden en hoe dankbaar ze ervoor waren.

Daarna konden de aanwezigen een nieuw filmpje uit de serie zien, met de titel „Jehovah zal je helpen moedig te zijn”. In dit filmpje van 12 minuten komt het Bijbelse verhaal tot leven van het moedige Israëlitische meisje dat de vrouw van Naäman over Jehovah vertelde (2 Koningen 5:1-14). Het filmpje werd op maandag 6 oktober 2014 op jw.org geplaatst en is te zien in meer dan 20 talen.

JW Language.

Broeder Sanderson kondigde deze nieuwe app aan die Getuigen van Jehovah zal helpen als ze een nieuwe taal willen leren om hun dienst uit te breiden. De app bevat ruim 4000 woorden en uitdrukkingen in 18 talen. Er zullen nog meer woorden, uitdrukkingen, velddienstpresentaties en andere functies worden toegevoegd.

JW Broadcasting.

De aanwezigen reageerden enthousiast op de aankondiging van een nieuw online tv-station van Jehovah’s Getuigen dat als proef in het Engels van start is gegaan. Het zal vanuit ons internationale hoofdkantoor in Brooklyn (New York) onze video’s, muziek en Bijbelse hoorspelen uitzenden. Daarnaast zal er een maandelijks programma te zien zijn, gepresenteerd door een lid van het Besturende Lichaam, of een van de helpers daarvan.

Er werd meteen een preview van het eerste programma getoond, dat gepresenteerd werd door Stephen Lett van het Besturende Lichaam. Hierin werd een kijkje achter de schermen gegeven van al het voorbereidende werk voor het nieuwe tv-station. JW Broadcasting ging op 6 oktober 2014 online en is te bekijken op tv.jw.org.

Een video over de eerste honderd jaar van het Koninkrijk.

In een video die ingesproken was door Samuel Herd van het Besturende Lichaam werd teruggekeken op de manier waarop Gods Koninkrijk ons geleidelijk heeft geholpen te groeien en onze prediking te verbeteren. In de video waren historische beelden en nagespeelde gebeurtenissen te zien. Ook werden er ervaringen in verteld door personen die al lang Getuigen zijn. Er kwamen heel wat initiatieven aan bod zoals het veel vertoonde „Photo-Drama der Schepping”, het gebruik van de grammofoon, de getuigeniskaarten, de informatieoptochten en de geluidswagens, en de scholen die ons voor de dienst opleiden.

Waarom is het goed om stil te staan bij alles wat het Koninkrijk in de eerste honderd jaar tot stand heeft gebracht? Het Koninkrijk wordt dan reëler voor ons, en we worden gesterkt in ons geloof over wat het in de toekomst nog zal gaan doen.

Liederen om Jehovah te aanbidden.

Alle aanwezigen reageerden enthousiast op de mededeling van David Splane van het Besturende Lichaam dat er plannen zijn voor een herziening van de liederenbundel Zing voor Jehovah. Die zal met dezelfde hoogwaardige materialen gemaakt worden als de herziene Engelse Nieuwe-Wereldvertaling, wat de waardige plaats van muziek in onze aanbidding weerspiegelt.

Broeder Splane vertelde ook dat er nieuwe liederen in de liederenbundel zullen staan. Maar we hoeven niet te wachten totdat de herziene bundel is gedrukt. Zodra een nieuw lied klaar is, zal het op jw.org worden geplaatst.

Eerder die week had de Bethelfamilie drie nieuwe liederen ingestudeerd die op de jaarvergadering gezongen werden. Broeder Splane dirigeerde een koor dat „Het Koninkrijk regeert — laat het komen!” zong. Dit lied is speciaal gecomponeerd ter gelegenheid van het honderdjarige bestaan van het Koninkrijk. Nadat het koor het lied had voorgezongen, zong de rest van de aanwezigen mee. Later in het programma zongen het koor en de aanwezigen nog een nieuw lied: „Geef ons moed”.

Interview.

In een video die werd vertoond, interviewde Gerrit Lösch van het Besturende Lichaam drie echtparen die tientallen jaren ervaring op Bethel hebben. Ze vertelden over veranderingen die ze in de loop van de jaren hebben meegemaakt en benadrukten dat Gods volk in beweging is. Broeder Lösch merkte op dat organisatorische verbeteringen in de Bijbel zijn voorzegd en gaf iedereen de aanmoediging mee te blijven gaan met de ontwikkelingen in Jehovah’s organisatie (Jesaja 60:17).

„Beelden en tegenbeelden”.

Broeder Splane legde in deze lezing uit waarom er de laatste jaren in onze publicaties veel minder over beelden en tegenbeelden is gesproken dan voorheen.

In het verleden werd gezegd dat veel getrouwe mannen en vrouwen uit de Bijbel een voorafschaduwing waren van groepen getrouwe christenen in deze tijd. Ook werd gedacht dat een aantal Bijbelverslagen vooruitwezen naar gebeurtenissen waarbij Gods aanbidders in deze tijd betrokken zouden zijn. Het kan heel interessant zijn om deze vergelijkingen te onderzoeken. Waarom wordt er dan in recente publicaties nog maar zelden gesproken over beelden en tegenbeelden?

De Bijbel geeft aan dat sommige personen en gebeurtenissen een voorafschaduwing waren van een groter persoon of een grotere gebeurtenis. Als de Bijbel een duidelijk verband legt tussen een beeld en een tegenbeeld, staan we daar helemaal achter. „Maar waar de Bijbel zwijgt, moeten wij ook zwijgen”, zei broeder Splane. We moeten niet te veel betekenis in een verslag willen leggen. Als we helemaal opgaan in het zoeken naar allerlei beelden en tegenbeelden kunnen we de praktische lessen uit het oog verliezen die we allemaal van de Bijbelverslagen kunnen leren — of we nu de hemelse of de aardse hoop hebben (Romeinen 15:4). *

„Zul jij waakzaam blijven?”

Deze lezing van broeder Lett gaf ons een beter begrip van Jezus’ gelijkenis van de tien maagden (Mattheüs 25:1-13). We begrijpen de gelijkenis nu als volgt: de bruidegom is Jezus en de maagden zijn Jezus’ gezalfde volgelingen (Lukas 5:34, 35; 2 Korinthiërs 11:2). De gelijkenis is van toepassing op de laatste dagen en komt tot een climax tijdens de grote verdrukking. Bedoelde Jezus met zijn beschrijving van de vijf dwaze maagden dat veel van zijn gezalfde volgelingen ontrouw zouden worden en vervangen zouden moeten worden? Nee, hij gaf ze een ernstige waarschuwing. In de gelijkenis waren vijf maagden beleidvol en vijf maagden dwaas. Zo heeft ook elke gezalfde de keus om óf voorbereid en waakzaam te zijn, óf ontrouw.

Omdat we dus niet te veel betekenis in een verslag willen leggen, lijkt het onverstandig om bij deze illustratie in elk detail naar een profetische parallel te zoeken. Het is beter om naar de praktische lessen te kijken. Of we nu gezalfd zijn of een van de „andere schapen”, we hebben allemaal de verantwoordelijkheid om ons licht helder te laten schijnen en waakzaam te blijven (Johannes 10:16; Markus 13:37; Mattheüs 5:16). We moeten allemaal „het leven kiezen” door zelf geestelijk wakker te blijven en zelf actief te blijven in de dienst (Deuteronomium 30:19). Niemand anders kan dat voor ons doen.

„De gelijkenis van de talenten”.

Anthony Morris van het Besturende Lichaam besprak daarna in zijn lezing onze verbeterde uitleg van de illustratie van de talenten (Mattheüs 25:14-30). We begrijpen nu dat de meester in de illustratie (Jezus) de slaven (zijn getrouwe gezalfde volgelingen op aarde) in de toekomst zal belonen als hij komt en ze tot hemels leven opwekt. Toen Jezus het had over de „slechte en trage slaaf” bedoelde hij niet dat een groot aantal gezalfden ontrouw zou zijn, maar waarschuwde hij de gezalfden dat ze ijverig moesten blijven en niet de houding van een slechte slaaf moesten ontwikkelen.

Welke praktische lessen kunnen we uit deze gelijkenis trekken? De meester in de illustratie vertrouwde zijn slaven iets waardevols toe. Jezus heeft zijn volgelingen ook iets toevertrouwd dat hij kostbaar vindt: de opdracht om te prediken en discipelen te maken. Hij verwacht dat wij allemaal, naar onze omstandigheden, ijverig zijn in de prediking. Broeder Morris prees de aanwezigen voor hun ijverige aandeel aan het Koninkrijkswerk.

„Wie zal binnenkort Gods volk aanvallen?”

Dat was het boeiende thema van de laatste lezing van het programma, die werd uitgesproken door Geoffrey Jackson van het Besturende Lichaam. Hij besprak de aanval op Gods volk die in de toekomst onder aanvoering van Gog van Magog zal plaatsvinden (Ezechiël 38:14-23).

Volgens ons vroegere begrip was Gog een andere naam voor Satan de Duivel nadat hij uit de hemel geworpen was. Maar broeder Jackson ging in op enkele belangrijke vragen die deze uitleg met zich meebrengt. Jehovah voorzei bijvoorbeeld dat Hij Gog, na diens nederlaag, tot voedsel zal geven „aan roofvogels, vogels van allerlei vleugel, en de wilde dieren van het veld” (Ezechiël 39:4). Jehovah voorzei ook dat „Gog en heel zijn menigte” een graf op aarde zullen krijgen (Ezechiël 39:11). Maar hoe zouden dat soort dingen een geestelijk wezen kunnen overkomen? Satan zal voor duizend jaar in de afgrond worden opgesloten en dus niet opgegeten of begraven worden (Openbaring 20:1, 2). Bovendien zal hij daarna vrijgelaten worden en „uitgaan om de natiën te misleiden die aan de vier hoeken van de aarde zijn, Gog en Magog” (Openbaring 20:7, 8). Het is duidelijk dat het voor Satan onmogelijk is Gog te misleiden als hij zelf Gog is.

Broeder Jackson legde uit dat Gog van Magog uit Ezechiëls profetie geen afbeelding van Satan kan zijn, maar moet slaan op een coalitie van landen die zich in de toekomst tegen Gods volk zal keren. De aanval door Gog is waarschijnlijk dezelfde als de aanval door „de koning van het noorden” en de aanval door „de koningen der aarde” (Daniël 11:40, 44, 45; Openbaring 17:12-14; 19:19).

Wie wordt afgebeeld door „de koning van het noorden”? Dat zullen we moeten afwachten. We vinden het in elk geval geloofversterkend te zien hoe ons begrip van deze toekomstige gebeurtenissen steeds helderder wordt. We zijn niet bang voor de komende aanval op Gods volk omdat we weten dat Gog van Magog, wanneer hij aanvalt, verslagen en volledig vernietigd zal worden — terwijl Gods volk voor eeuwig zal bestaan. *

Besluit.

Broeder Sanderson maakte bekend dat de Engelse Nieuwe-Wereldvertaling nu ook in zakformaat beschikbaar is. Bovendien wordt er gewerkt aan een Engelse luisterbijbel, waarin de stemmen van verschillende Bijbelse figuren door verschillende personen ingesproken zullen worden. Die opnames zullen geleidelijk op jw.org beschikbaar komen, te beginnen met het boek Mattheüs.

Broeder Sanderson kondigde aan dat Psalm 106:1 onze jaartekst voor 2015 zal zijn: „Dank Jehovah, want hij is goed.” Hij moedigde iedereen aan elke dag redenen te zoeken om dankbaar te zijn.

Tot slot van de vergadering werd het derde nieuwe lied gezongen: „Jehovah is uw naam”. Alle zeven leden van het Besturende Lichaam kwamen bij het koor staan en zongen samen met alle andere aanwezigen dit prachtige nieuwe lied — een passend besluit van een historische vergadering!

^ ¶22 Deze lezing en de twee die erop volgden, waren gebaseerd op artikelen die zullen verschijnen in De Wachttoren van 15 maart 2015.

^ ¶30 Deze lezing was gebaseerd op een artikel dat zal verschijnen in De Wachttoren van 15 mei 2015.

Meer info

DE WACHTTOREN — STUDIE-UITGAVE

Dank Jehovah en hij zal je zegenen

Hoe kan dankbaarheid je helpen met tegenslagen om te gaan?

DE WACHTTOREN — STUDIE-UITGAVE

Een geloofversterkend meesterwerk van 100 jaar oud

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat het „Photo-Drama der Schepping” in première ging. Het was bedoeld om geloof in de Bijbel als Gods Woord op te bouwen.

ONZE UITGEVERIJ

Een eeuw van lofliederen voor God

Welke rol hebben muziek en liederen voor Jehovah’s Getuigen bij hun aanbidding van God gespeeld?