Sinds oktober 2012 is op ons internationale hoofdkantoor in Brooklyn (New York) een tentoonstelling te zien over de geschiedenis van Jehovah’s Getuigen. * De moeilijkheden, gevaren en overwinningen van personen die als christen probeerden te leven, worden hier in beeld gebracht.

Bezoekers kunnen een reis door de tijd maken, die in 33 n.Chr. begint met het christelijke tijdperk en eindigt in onze tijd. De tentoonstelling bestaat uit vier gedeelten, verbonden door een tijdlijn. Elk gedeelte heeft een Bijbels thema en heeft als inleiding een korte Engelstalige film, die ondertiteld is in zes talen: Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Portugees en Spaans.

De vier gedeelten

Het eerste gedeelte, De mensen hebben de duisternis liefgehad”, is gebaseerd op Jezus’ woorden in Johannes 3:19. In de Bijbel werd voorzegd dat er slechte mensen zouden opstaan, ’die verdraaide dingen zouden spreken’ (Handelingen 20:30). De tijdlijn bevat waarschuwende voorbeelden hiervan.

Het tweede gedeelte is gebaseerd op 2 Korinthiërs 4:6 en heeft als thema „Laat het licht schijnen”. De tijdlijn beslaat de periode van eind negentiende eeuw tot begin twintigste eeuw. Hier wordt het verhaal verteld van oprechte personen die de Bijbel zonder vooropgezette ideeën begonnen te bestuderen en hoe ze vóór de Eerste Wereldoorlog in kennis en aantal groeiden.

Dit gedeelte gaat ook in op de bekende multimediaproductie die bekendstaat als het „Photo-Drama der Schepping”. In 1914 begonnen de Bijbelonderzoekers (zoals Jehovah’s Getuigen toen genoemd werden) met het vertonen van deze unieke presentatie, die dia’s en bewegende beelden combineerde met geluid. In de jaren erna hebben miljoenen mensen deze productie gezien. Op de tentoonstelling zijn een aantal originele tekeningen te zien, een korte video met een compilatie uit de inleiding van het programma en meer dan 500 kleurendia’s.

Het derde gedeelte heeft als thema De draak werd toornig”, genomen uit Openbaring 12:17. Het is een verslag over de vervolging die Christus’ volgelingen begin twintigste eeuw ondergingen, met bemoedigende verhalen van christenen die neutraal bleven in oorlogstijd. Een videofragment laat het verhaal van Remigio Cuminetti zien, een Getuige die weigerde het militaire uniform van Italië te dragen en mee te vechten in de Eerste Wereldoorlog. Een ander fragment gaat over Alois Moser uit Oostenrijk. Hij verloor zijn baan omdat hij weigerde „Heil Hitler!” te zeggen, en werd uiteindelijk veroordeeld tot concentratiekamp Dachau.

Een replica van een halfduistere cel fungeert als setting voor afbeeldingen van Jehovah’s Getuigen die vanwege hun geloof gevangenzaten in landen als Griekenland, Japan, Polen en Servië.

Het laatste gedeelte is gebaseerd op Mattheüs 24:14 en heeft als thema „Goed nieuws voor alle natiën”. Hier wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van Jehovah’s Getuigen van 1950 tot nu. Aan de hand van foto’s wordt het verhaal verteld van de snelle groei, het doorzettingsvermogen in de evangelisatie en de broederlijke liefde die kenmerkend zijn voor de Getuigen.

Voordat de bezoekers de tentoonstelling verlaten, kunnen ze op de interactieve informatiezuilen het Bible House en de Brooklyn Tabernacle verkennen, gebouwen die meer dan honderd jaar geleden door Jehovah’s Getuigen gebruikt werden.

Vanwaar de tentoonstelling?

Het samenstellen van de tentoonstelling duurde een jaar en het opbouwen ervan kostte maanden. Getuigen uit alle delen van de wereld droegen kostbare erfstukken bij.

Waarom werd al dat werk verzet? Toen gevraagd werd wat de Getuigen aan de tentoonstelling zouden hebben, zei een lid van het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen: „Om te weten waar we naartoe gaan, moeten we weten waar we vandaan zijn gekomen.”

^ ¶2 De tentoonstelling wordt gehouden aan Columbia Heights 25 in Brooklyn en is van maandag tot vrijdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.