Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

COVERONDERWERP | U KUNT DE BIJBEL BEGRIJPEN

Een boek dat te begrijpen is

Een boek dat te begrijpen is

De Bijbel is een heel oud boek. De eerste schrijver begon zo’n 3500 jaar geleden in het Midden-Oosten. Ter vergelijking: dat was rond dezelfde tijd als de machtige Shang-dynastie in China en zo’n tien eeuwen vóór het begin van het boeddhisme in India. (Zie het kader ‘ Feiten over de Bijbel’.)

De Bijbel biedt overtuigende antwoorden op belangrijke levensvragen

De raad in een boek kan je pas helpen als je die begrijpt en als die toepasselijk is. Dat is het geval met de raad in de Bijbel. De Bijbel biedt overtuigende antwoorden op belangrijke levensvragen.

Hebt u zich bijvoorbeeld weleens afgevraagd: waarom bestaan we eigenlijk? Die vraag houdt mensen al duizenden jaren bezig. Toch staat het antwoord al in de eerste twee hoofdstukken van het eerste boek van de Bijbel. Daarin wordt verteld over ‘het begin’ — miljarden jaren geleden — toen ons universum met zijn sterrenstelsels, sterren en de aarde ontstond (Genesis 1:1). Vervolgens wordt stap voor stap beschreven hoe de aarde bewoonbaar werd gemaakt, hoe verschillende levensvormen ontstonden, hoe de mens werd gemaakt en wat de bedoeling van dit alles is.

BEGRIJPELIJK GESCHREVEN

De Bijbel geeft praktische raad om alledaagse problemen te kunnen oplossen. Die raad is makkelijk te begrijpen. De volgende twee redenen laten zien waarom.

Ten eerste is de boodschap in de Bijbel duidelijk, direct en aantrekkelijk. De Bijbel gebruikt geen vage of mysterieuze taal, maar taal die helder is en op onze zintuigen inspeelt. Ingewikkelde dingen worden in begrijpelijke taal uitgelegd.

Jezus vertelde bijvoorbeeld diverse eenvoudige gelijkenissen gebaseerd op het dagelijks leven om het hart van mensen te raken. Verschillende gelijkenissen staan in de Bergrede, een toespraak van Jezus die staat opgetekend in Mattheüs 5 tot 7. Eén schrijver noemde de Bergrede ‘een praktische toespraak’ en zei dat die niet was bedoeld ‘om ons hoofd vol te stoppen met ideeën, maar om ons gedrag te sturen en bij te stellen’. Het kost maar 15 tot 20 minuten om die hoofdstukken te lezen, en u zult er versteld van staan hoe eenvoudig en krachtig Jezus’ woorden zijn.

Ten tweede is de inhoud van de Bijbel makkelijk te begrijpen. Het is geen boek met mythen of sprookjes. Zoals The World Book Encyclopedia zegt, vertelt de Bijbel grotendeels ‘over zowel bijzondere als gewone mensen’ en hun ‘problemen, verwachtingen, fouten en overwinningen’. We kunnen ons gemakkelijk herkennen in de verhalen over die echte personen en gebeurtenissen. En we kunnen er belangrijke lessen uit leren (Romeinen 15:4).

VOOR IEDEREEN BESCHIKBAAR

Om een boek te kunnen begrijpen, moet het geschreven zijn in een taal die u beheerst. De kans is groot dat de Bijbel tegenwoordig beschikbaar is in uw taal, waar u ook woont of vandaan komt. Wat is er allemaal gedaan om dat mogelijk te maken?

Vertalen. De Bijbel werd oorspronkelijk in het Hebreeuws, Aramees en Grieks geschreven. Daardoor kon maar een beperkt aantal mensen de Bijbel lezen. Oprechte vertalers hebben hard gewerkt om het boek in andere talen beschikbaar te maken. Dankzij hun inspanningen is de Bijbel nu geheel of gedeeltelijk in zo’n 2700 talen vertaald. Dat betekent dat meer dan 90 procent van de wereldbevolking de Bijbel deels of volledig in zijn moedertaal kan lezen.

Uitgeven. De oorspronkelijke tekst van de Bijbel werd op vergankelijke materialen zoals leer en papyrus geschreven. Om de boodschap door te geven, moest die tekst steeds weer overgeschreven worden. Die handgeschreven kopieën waren duur, en bijna niemand kon zich er een veroorloven. Maar meer dan 550 jaar geleden vond Gutenberg de drukpers uit, waarna het aantal bijbels snel toenam. Volgens een schatting zijn meer dan vijf miljard exemplaren van de Bijbel of delen ervan gedistribueerd.

Geen enkele andere religieuze tekst is in dit opzicht met de Bijbel te vergelijken. Het is zeker mogelijk de Bijbel te begrijpen. Maar het kan wel een uitdaging zijn. Gelukkig kunt u hierbij hulp krijgen. Waar kunt u die hulp vinden? En wat hebt u eraan om de Bijbel te begrijpen? Dat gaan we in het volgende artikel bespreken.