Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP | HEEFT HET ZIN OM TE BIDDEN?

Waarom God ons uitnodigt tot hem te bidden

Waarom God ons uitnodigt tot hem te bidden

God wil dat we een vriend van hem worden.

Om goede vrienden te worden, is het belangrijk met elkaar te communiceren. Daarom moedigt God ons aan met hem te praten en zo een hechte vriendschap met hem te krijgen. Hij zegt: ‘Gij zult mij stellig roepen en komen en tot mij bidden, en ik wil naar u luisteren’ (Jeremia 29:12). Als u met God praat, zult u ‘tot [hem] naderen en zal hij tot u naderen’ (Jakobus 4:8). De Bijbel belooft ons: ‘Jehovah is nabij allen die hem aanroepen’ (Psalm 145:18). Hoe vaker we tot God bidden, hoe hechter onze vriendschap met hem zal worden.

‘Jehovah is nabij allen die hem aanroepen’ (Psalm 145:18)

God wil u helpen.

Jezus zei: ‘Is er soms iemand onder u die wanneer zijn zoon om brood vraagt, hem een steen zal geven? Of misschien zal hij om een vis vragen — hij zal hem dan toch geen slang geven? Als gij dus (...) goede gaven aan uw kinderen weet te geven, hoeveel te meer zal dan uw Vader, die in de hemelen is, goede dingen geven aan wie hem erom vragen!’ (Mattheüs 7:9-11) God nodigt u uit te bidden omdat hij om u geeft en u wil helpen (1 Petrus 5:7). Hij moedigt u zelfs aan uw problemen met hem te bespreken. De Bijbel zegt: ‘Weest over niets bezorgd, maar laat in alles door gebed en smeking te zamen met dankzegging uw smeekbeden bij God bekend worden’ (Filippenzen 4:6).

Mensen hebben behoefte aan een band met God.

Experts op het gebied van de menselijke natuur hebben gemerkt dat honderden miljoenen mensen de behoefte hebben om te bidden. Daar horen zelfs enkele atheïsten en agnostici bij. * Hieruit blijkt dat mensen gemaakt zijn met een geestelijke honger. Jezus zei: ‘Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben’ (Mattheüs 5:3, Bijbel in Gewone Taal). Eén manier waarop we die honger kunnen stillen, is door geregeld met God te praten.

God nodigt ons uit tot hem te bidden. Welke voordelen heeft bidden?

^ ¶8 Uit een onderzoek uit 2012 van het Pew Research Center bleek dat 11 procent van de atheïsten en agnostici in de Verenigde Staten minstens één keer per maand bidt.