Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP | HEEFT HET ZIN OM TE BIDDEN?

Gebed: Hoe het u kan helpen

Gebed: Hoe het u kan helpen

Voordat u ergens aan begint, vraagt u zich misschien af: ‘Wat heb ik eraan?’ Is het egoïstisch om zo over bidden te denken? Niet per se. Het is logisch dat we willen weten of bidden ons kan helpen. Zelfs de oprechte Job zei: ‘Indien ik hem riep, zou hij mij antwoorden?’ — Job 9:16.

Uit de vorige artikelen is gebleken dat gebed veel meer is dan een ritueel of een vorm van therapie. De ware God luistert echt naar gebeden. Als we op de juiste manier en om de juiste dingen bidden, zal hij naar ons luisteren. Hij moedigt ons zelfs aan een vriend van hem te worden (Jakobus 4:8). Wat kunnen we verwachten als we het gebed tot een onderdeel van ons leven maken? Laten we eens enkele voordelen bespreken.

Rust in je hoofd.

Voelt u zich overweldigd als u voor problemen of uitdagingen komt te staan? De Bijbel moedigt ons aan op die momenten ‘zonder ophouden’ te bidden en onze ‘smeekbeden bij God bekend te laten worden’ (1 Thessalonicenzen 5:17; Filippenzen 4:6). De Bijbel belooft ons dat als we tot God bidden ‘de vrede van God, die alle gedachte te boven gaat, [ons] hart en [onze] geestelijke vermogens zal behoeden’ (Filippenzen 4:7). Het kan ons meer rust geven als we onze zorgen bij onze hemelse Vader neerleggen. Hij wil zelfs graag dat we dat doen. Psalm 55:22 zegt: ‘Werp uw last op Jehovah, en hijzelf zal u schragen’, of ondersteunen.

‘Werp uw last op Jehovah, en hijzelf zal u schragen’ (Psalm 55:22)

Talloze personen wereldwijd hebben die rust gevoeld. Hee Ran uit Zuid-Korea zegt: ‘Ik heb ernstige  problemen, maar er valt een last van me af als ik erover bid. Ook voel ik me dan weer sterk genoeg om door te gaan.’ Cecilia uit de Filippijnen vertelt: ‘Als moeder maak ik me veel zorgen over mijn dochters en over mijn eigen moeder, die me door ziekte niet meer herkent. Maar door te bidden ben ik minder bezorgd en kan ik doorgaan met het dagelijks leven. Ik weet dat Jehovah me zal helpen voor ze te zorgen.’

Troost en kracht bij problemen.

Hebt u te maken met veel stress, misschien zelfs met levensbedreigende of tragische omstandigheden? Bidden tot ‘de God van alle vertroosting’ kan ons veel kracht geven. De Bijbel zegt dat hij ‘ons vertroost in al onze verdrukking’ (2 Korinthiërs  1:3, 4). Neem het voorbeeld van Jezus. Toen hij diepbedroefd was, ‘knielde hij neer en ging in gebed’. Wat was het resultaat? ‘Toen verscheen hem een engel uit de hemel, die hem sterkte’ (Lukas 22:41, 43). Nog een voorbeeld is de getrouwe Nehemia. Hij werd bedreigd door slechte mensen die wilden dat hij stopte met zijn werk voor God. Hij bad om kracht. Wat er daarna gebeurde, laat zien dat God Nehemia hielp zijn angst te overwinnen en door te gaan met het werk (Nehemia 6:9-16). Reginald uit Ghana zegt: ‘Als ik bid, vooral als ik het heel moeilijk heb, weet ik dat ik mijn probleem heb verteld aan iemand die me kan helpen en die me ervan verzekert dat ik me geen zorgen hoef te maken.’ God zal ons troosten als we tot hem bidden.

Wijsheid van God.

Onze beslissingen kunnen blijvende gevolgen hebben voor onszelf en voor mensen van wie we houden. Hoe kunnen we verstandige beslissingen nemen? De Bijbel zegt: ‘Schiet iemand van u daarom te kort in wijsheid [vooral bij problemen], dan moet hij God blijven vragen, want hij geeft aan allen edelmoedig en zonder verwijt; en ze zal hem gegeven worden’ (Jakobus 1:5). Als we om wijsheid bidden, kan God zijn heilige geest gebruiken om ons te helpen goede beslissingen te nemen. We kunnen zelfs specifiek om heilige geest bidden. Jezus belooft ons namelijk dat ‘de Vader in de hemel heilige geest zal geven aan wie hem erom vragen!’ — Lukas 11:13.

‘Ik vroeg Jehovah steeds me te helpen de juiste beslissing te nemen’ — Kwabena (Ghana)

Zelfs Jezus besefte dat hij de hulp van zijn Vader nodig had bij het nemen van belangrijke beslissingen. De Bijbel zegt dat toen hij zijn twaalf apostelen wilde uitkiezen, ‘hij de gehele nacht in gebed tot God doorbracht’ (Lukas 6:12).

Net als Jezus zijn veel mensen gerustgesteld als ze zien dat God antwoord geeft op hun verzoek om hulp bij het maken van een verstandige keuze. Regina uit de Filippijnen vertelt dat ze veel problemen heeft gehad. Ze moest voor zichzelf en haar gezin zorgen na de dood van haar man, verloor haar baan en vond het moeilijk haar kinderen goed op te voeden. Hoe heeft ze ondanks alles verstandige beslissingen kunnen nemen? Ze zegt: ‘Ik bid en vertrouw op de hulp die Jehovah me geeft.’ Kwabena uit Ghana vertelt waarom hij tot God bad: ‘Ik verloor mijn goedbetaalde baan in de bouw.’ Hij vertelt verder: ‘Ik vroeg Jehovah steeds me te helpen de juiste beslissing te nemen. Ik ben ervan overtuigd dat Jehovah me heeft geholpen een baan te kiezen waarmee ik op geestelijk en materieel gebied voor mezelf kan zorgen.’ Ook u kunt Gods hulp krijgen door te bidden om dingen die uw band met hem kunnen beïnvloeden.

We hebben maar een paar voordelen van bidden genoemd. (Zie het kader ‘ Voordelen van bidden’ voor meer voorbeelden.) Maar om die voordelen te kunnen ervaren, moet u eerst leren wie God is en wat hij wil. Jehovah’s Getuigen helpen u daar graag bij aan de hand van de Bijbel. * Dat kan een eerste stap zijn tot vriendschap met de ‘Hoorder van het gebed’ (Psalm 65:2).

^ ¶14 Neem voor meer informatie contact op met Jehovah’s Getuigen bij u in de buurt of bezoek onze website, www.jw.org/nl.