Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Is God echt te vinden?

Is God echt te vinden?

‘God is ondoorgrondelijk.’ — Philo van Alexandrië, filosoof uit de eerste eeuw.

‘[God] is niet ver van een ieder van ons.’ — Saulus van Tarsus in een toespraak tot filosofen in Athene in de eerste eeuw.

BIJ welke van deze twee uitspraken zou u zich aansluiten? Veel mensen vinden de uitspraak van Saulus van Tarsus, ook wel de apostel Paulus genoemd, geruststellend en aantrekkelijk (Handelingen 17:26, 27). De Bijbel bevat nog meer van zulke uitspraken. Een gebed van Jezus bijvoorbeeld bevatte de verzekering dat zijn volgelingen God kunnen leren kennen en door Hem gezegend kunnen worden (Johannes 17:3).

Maar filosofen als Philo dachten er anders over. Zij beweerden dat we God helemaal niet konden leren kennen omdat hij compleet ondoorgrondelijk is. Wat is waar?

De Bijbel erkent dat er dingen zijn die we als mens nu eenmaal moeilijk kunnen begrijpen. Sommige dingen — bijvoorbeeld de duur van Gods bestaan, zijn genialiteit en zijn oneindige wijsheid — kunnen niet gemeten, omschreven of begrepen worden. Die gaan ons begrip gewoon te boven. Maar dat wil niet zeggen dat we God niet kunnen leren kennen. Als we over die ingewikkelde dingen nadenken, kunnen we juist ‘tot God naderen’ (Jakobus 4:8). Laten we een paar van die onbegrijpelijke dingen bekijken. Daarna zullen we bespreken welke aspecten van God we wel kunnen begrijpen.

 Welke aspecten zijn onbegrijpelijk?

GODS EEUWIGE BESTAAN: De Bijbel leert dat God ‘van onbepaalde tijd tot onbepaalde tijd’ bestaat (Psalm 90:2). Daarmee wordt bedoeld dat God geen begin heeft gehad en geen eind zal hebben. Voor mensen is zoiets niet te begrijpen (Job 36:26).

Voordeel voor ons: God belooft dat we voor altijd kunnen leven als we hem echt leren kennen (Johannes 17:3). Hoe betrouwbaar zou zo’n belofte zijn als God zelf niet voor altijd zou leven? Alleen ‘de Koning der eeuwigheid’ kan zo’n belofte vervullen (1 Timotheüs 1:17).

GODS VERSTAND: De Bijbel leert: ‘Er is geen doorgronding van [Gods] verstand’, omdat zijn gedachten zo veel hoger zijn dan die van ons (Jesaja 40:28; 55:9). De Bijbel stelt dan ook de retorische vraag: ‘Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen?’ — 1 Korinthiërs 2:16, De Nieuwe Bijbelvertaling.

Voordeel voor ons: God kan naar miljoenen gebeden tegelijk luisteren (Psalm 65:2). Hij ziet zelfs elk musje dat op de grond valt. Zal Gods verstand ooit overbelast raken, waardoor hij ons geen aandacht meer kan geven en niet meer naar onze gebeden kan luisteren? Nee, want Gods verstand is onbeperkt. Bovendien zijn wij voor hem ‘meer waard dan vele mussen’ (Mattheüs 10:29, 31).

GODS WEGEN: De Bijbel leert dat een mens ‘het werk dat de ware God heeft gemaakt, nooit van het begin tot het eind kan doorgronden’ (Prediker 3:11). We zullen dus nooit alles over God weten. De wijsheid achter Gods wegen is ‘onnaspeurlijk’ (Romeinen 11:33). Maar God is bereid zijn wegen bekend te maken aan personen die hem willen gehoorzamen (Amos 3:7).

De duur van Gods bestaan, zijn genialiteit en zijn oneindige wijsheid kunnen niet gemeten, omschreven of begrepen worden

Voordeel voor ons: Als we de Bijbel lezen en onderzoeken, zullen we altijd nieuwe dingen over God en zijn wegen blijven leren. Dat betekent dat onze vriendschap met onze hemelse Vader eeuwig kan blijven groeien.

Wat we wel te weten kunnen komen

Dat we bepaalde aspecten van God niet volledig kunnen begrijpen, wil niet zeggen dat we hem helemaal niet kunnen leren kennen. De Bijbel bevat allerlei informatie die ons helpt meer over God te weten te komen. Een paar voorbeelden:

GODS NAAM: De Bijbel leert ons dat God zichzelf een naam heeft gegeven. Hij zegt: ‘Ik ben Jehovah. Dat is mijn naam.’ Gods naam komt zo’n zevenduizend keer in de Bijbel voor, meer dan welke andere naam maar ook (Jesaja 42:8).

Voordeel voor ons: Jezus zei in zijn voorbeeldgebed: ‘Onze Vader in de hemelen, uw naam worde geheiligd’ (Mattheüs 6:9). Kunt u Gods naam in uw gebeden gebruiken? Jehovah is bereid iedereen te redden die het juiste respect voor zijn naam toont (Romeinen 10:13).

GODS WOONPLAATS: De Bijbel leert dat er twee werelden zijn — een geestenwereld met geestelijke schepselen die een geestelijk lichaam hebben, en een fysieke wereld die bestaat uit de aarde en het universum (Johannes 8:23; 1 Korinthiërs 15:44). In de Bijbel duidt het woord ‘hemel’ vaak op de geestenwereld. De ‘woonplaats’ van onze Maker is in die ‘hemel’ (1 Koningen 8:43).

Voordeel voor ons: We krijgen een duidelijker beeld van God. Onze Maker is geen mystieke kracht die in alles en iedereen zit. Jehovah is een echte  Persoon met een echte woonplaats. Toch ‘is geen schepping voor zijn ogen niet openbaar’ (Hebreeën 4:13).

GODS PERSOONLIJKHEID: De Bijbel leert dat Jehovah aantrekkelijke eigenschappen heeft. ‘God is liefde’ (1 Johannes 4:8). Hij liegt nooit (Titus 1:2). Hij is onpartijdig, barmhartig, meelevend en geduldig (Exodus 34:6; Handelingen 10:34). Voor velen is het misschien een verrassing dat onze Maker graag een hechte vriendschap wil met personen die hem respecteren (Psalm 25:14).

Voordeel voor ons: We kunnen een vriend van Jehovah worden (Jakobus 2:23). En als we Jehovah’s persoonlijkheid beter leren kennen, zullen we de Bijbel beter gaan begrijpen.

LEER GOD KENNEN

De Bijbel omschrijft Jehovah heel duidelijk. Hij is niet ondoorgrondelijk maar wil juist dat we hem leren kennen. Zijn Woord, de Bijbel, belooft: ‘Indien gij hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden’ (1 Kronieken 28:9). We kunnen God leren kennen door Bijbelverhalen te lezen en erover na te denken. Als we dat doen, belooft de Bijbel dat God ‘tot ons zal naderen’ (Jakobus 4:8).

Als u de Bijbel leest en onderzoekt, zult u altijd nieuwe dingen over God en zijn wegen blijven leren

Misschien vraagt u zich af: als ik nooit alles over de Maker kan begrijpen, hoe kan ik dan ooit een vriend van hem worden? Denk hier eens over na: Moet de beste vriend van een chirurg medicijnen hebben gestudeerd? Natuurlijk niet! Die vriend heeft misschien een heel ander vak geleerd. Toch kunnen ze een hechte vriendschap hebben. Het gaat erom dat de vriend de persoonlijkheid van de chirurg kent en weet waar hij wel en niet van houdt. Op een vergelijkbare manier kunt u door de Bijbel te onderzoeken, leren wat voor persoon God is. En dat is precies wat u moet weten om een vriendschap met hem op te kunnen bouwen.

De Bijbel geeft geen vaag beeld van onze Maker maar bevat juist informatie die we nodig hebben om God te leren kennen. Zou u graag meer over Jehovah te weten willen komen? Jehovah’s Getuigen bieden u graag een gratis Bijbelcursus aan. We moedigen u aan contact op te nemen met de Getuigen bij u in de buurt. Of bezoek onze website, www.jw.org/nl.