Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Bent u teleurgesteld in God?

Bent u teleurgesteld in God?

‘WAAROM IK? Waarom liet God dit gebeuren?’ Dat waren vragen die de 24-jarige Sidnei uit Brazilië dwarszaten. Na een ongeluk op een waterglijbaan werd hij volledig afhankelijk van een rolstoel.

Als we lijden vanwege een ongeluk, ziekte, natuurramp, oorlog of de dood van een geliefde, kunnen we teleurgesteld raken in God. Dat is niets nieuws. De stamvader Job kreeg het ene na het andere te verduren. Onterecht gaf hij God daarvan de schuld. Hij zei: ‘Ik roep u om hulp, maar u antwoordt niet; ik sta voor u, maar u wilt mij niet zien. U bent wreed voor mij geworden, met al uw kracht hebt u zich tegen mij gekeerd’ (Job 30:20, 21, De Nieuwe Bijbelvertaling).

Job wist niet wat de oorzaak van zijn problemen was, waarom hij ze moest doorstaan en waarom God ze toeliet. Gelukkig vertelt de Bijbel ons waarom we zulke situaties meemaken en hoe we erop kunnen reageren.

WILDE GOD DAT MENSEN LIJDEN?

De Bijbel zegt over God: ‘Volmaakt is zijn activiteit, want al zijn wegen zijn gerechtigheid. Een God van getrouwheid, bij wie geen onrecht is; rechtvaardig en oprecht is hij’ (Deuteronomium 32:4). Is het dan logisch of begrijpelijk dat een rechtvaardige en oprechte God zou willen dat mensen lijden, of dat hij problemen zou gebruiken om mensen te straffen of te ‘louteren’?

De Bijbel zegt juist: ‘Laat niemand, wanneer hij wordt beproefd, zeggen: “Ik word door God beproefd.” Want met kwade dingen kan God niet worden beproefd, noch beproeft hij zelf iemand’ (Jakobus 1:13). Uit de Bijbel blijkt dat God de mens een geweldige start gaf. De eerste mensen, Adam en Eva, kregen een prachtige plek om te wonen, alles wat ze nodig hadden en zinvol werk. God gaf ze de opdracht: ‘Weest vruchtbaar en wordt tot velen en vult de aarde en onderwerpt haar.’ Adam en Eva hadden absoluut geen reden om teleurgesteld te zijn in God (Genesis 1:28).

Maar tegenwoordig zijn de levensomstandigheden verre van volmaakt. Mensen maken veel ellende mee. De Bijbel zegt heel treffend ‘dat de gehele schepping tot nu toe voortdurend te zamen zucht en te zamen pijn lijdt’ (Romeinen 8:22). Wat ging er mis?

WAAROM LIJDEN MENSEN?

Om te begrijpen waarom mensen lijden, moeten we teruggaan naar het begin. Gods normen van goed en kwaad werden afgebeeld door het verbod om te eten van ‘de boom der kennis van goed en kwaad’. Adam en Eva werden er door de opstandige engel Satan toe overgehaald om die normen af te wijzen. Satan zei tegen Eva dat ze niet zou sterven als ze God ongehoorzaam zou zijn, waardoor hij God voor leugenaar uitmaakte. Satan beweerde ook dat Jehovah zijn onderdanen het recht ontnam om te kiezen tussen goed en kwaad (Genesis 2:17; 3:1-6). Satan suggereerde dat mensen beter af zouden zijn zonder God. Hierdoor werd een belangrijke vraag opgeworpen: was God geschikt om te regeren?

Maar daar liet de Duivel het niet bij. Hij beschuldigde mensen ervan dat ze God dienden om er zelf beter van te worden. Over de getrouwe Job zei de Duivel tegen God: ‘Hebt gij niet zelf om hem en om zijn huis en om al wat hij heeft, rondom een omheining geplaatst? (...) Maar steek voor de verandering alstublieft uw hand eens uit en tast alles aan wat hij heeft en zie eens of hij u niet recht in uw gezicht zal vervloeken’ (Job 1:10, 11). Satan had het over Job, maar hij suggereerde dat alle mensen God dienen om er zelf beter van te worden.

GODS OPLOSSING

Wat zou de beste manier zijn om die fundamentele kwesties voor altijd op te lossen? God, die alwijs is, had de beste oplossing. Zijn oplossing stelt ons niet teleur (Romeinen 11:33). Hij liet toe dat mensen zichzelf een tijdje zouden regeren. Uit de gevolgen zou blijken wie het beste in staat zou zijn om te regeren.

 Uit de verschrikkelijke omstandigheden in deze wereld blijkt duidelijk dat menselijk bestuur heeft gefaald. Regeringen hebben nagelaten te zorgen voor vrede, veiligheid en geluk. Erger nog, door hen staat de wereld op de rand van de afgrond. Het is waar wat de Bijbel zegt: ‘Het staat niet aan een man die wandelt, zelfs maar zijn schrede te richten’ (Jeremia 10:23). Het is Gods voornemen voor blijvende vrede, vreugde en voorspoed te zorgen. Alleen Gods manier van regeren kan dat voor elkaar krijgen (Jesaja 45:18).

Hoe zal God zijn voornemen vervullen? Denk nog eens aan wat Jezus zijn volgelingen leerde bidden: ‘Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op aarde’ (Mattheüs 6:10). Door middel van zijn Koninkrijk zal God binnenkort alle oorzaken van lijden wegnemen (Daniël 2:44). Armoede, ziekte en de dood zullen tot het verleden behoren. De Bijbel zegt dat God ‘de arme die om hulp schreeuwt, zal bevrijden’ (Psalm 72:12-14). Over ziekte belooft de Bijbel: ‘Geen inwoner zal zeggen: “Ik ben ziek”’ (Jesaja 33:24). En over de doden die in Gods herinnering zijn, zei Jezus: ‘Het uur komt waarin allen die in de herinneringsgraven zijn, zijn stem zullen horen en te voorschijn zullen komen’ (Johannes 5:28, 29). Wat een hartverwarmende beloften!

Als we ons vertrouwen in Gods beloften versterken, zal dat ons helpen over teleurstelling in hem heen te komen

NIET MEER TELEURGESTELD

Zo’n zeventien jaar na zijn ongeluk zei Sidnei: ‘Ik heb Jehovah nooit de schuld gegeven van mijn ongeluk, maar ik moet toegeven dat ik in het begin wel teleurgesteld in hem was. Er zijn dagen dat ik me heel down voel en dat ik huil als ik aan mijn handicap denk. Maar uit de Bijbel heb ik geleerd dat het ongeluk geen straf van God was. Zoals de Bijbel zegt “treffen tijd en onvoorziene gebeurtenissen ons allen”. Bidden tot Jehovah en specifieke Bijbelteksten lezen heeft me sterker gemaakt en me geholpen positief te blijven’ (Prediker 9:11; Psalm 145:18; 2 Korinthiërs 4:8, 9, 16).

Als we in gedachte houden waarom God lijden toelaat en dat hier snel een eind aan zal komen, kan dit ons helpen over teleurstelling in hem heen te komen. We krijgen de verzekering dat God de ‘beloner wordt van wie hem ernstig zoeken’. Als we op hem en zijn Zoon vertrouwen, zullen we nooit teleurgesteld worden (Hebreeën 11:6; Romeinen 10:11).