Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

COVERONDERWERP | MAAK KENNIS MET JEHOVAH’S GETUIGEN

Wat geloven Jehovah’s Getuigen?

Wat geloven Jehovah’s Getuigen?

Jehovah’s Getuigen geloven dat ‘de gehele Schrift door God geïnspireerd en nuttig is’ (2 Timotheüs 3:16). We gebruiken de Bijbel als praktische gids om onze Maker te leren kennen en een zinvol leven te leiden.

De Bijbel zegt: ‘Opdat men weet dat gij, wiens naam Jehovah is, gij alleen de Allerhoogste zijt over heel de aarde’ (Psalm 83:18). Daarom aanbidden we alleen Jehovah, God, en doen we als zijn Getuigen moeite om zijn naam bekend te maken (Jesaja 43:10-12).

Als christenen geloven we dat Jezus, ‘de Zoon van God’ *, naar de aarde kwam en de Messias werd (Johannes 1:34, 41; 4:25, 26). Na zijn dood ging hij naar de hemel (1 Korinthiërs 15:3, 4). Later werd hij Koning van Gods Koninkrijk (Openbaring 11:15). Dat Koninkrijk is een echte regering die het paradijs op aarde zal herstellen (Daniël 2:44). De Bijbel zegt: ‘De zachtmoedigen zullen de aarde bezitten, en zij zullen inderdaad hun heerlijke verrukking vinden in de overvloed van vrede’ (Psalm 37:11, 29).

‘Als ze de Bijbel lezen, geloven ze dat God tegen ze praat. Als ze problemen hebben, zoeken ze in Gods Woord naar een oplossing. (...) Voor hen leeft Gods Woord nog.’ — Katholiek geestelijke Benjamin Cherayath, Münsterländische Volkszeitung, Duitse krant

Jehovah’s Getuigen geloven dat mensen zelfs nu al door Bijbelse principes geholpen kunnen worden (Jesaja 48:17, 18). Daarom houden we ons aan die principes. De Bijbel zegt bijvoorbeeld dat we dingen moeten vermijden die ons denken en ons lichaam beschadigen. Daarom roken we niet en gebruiken we geen drugs (2 Korinthiërs 7:1). We vermijden ook dingen die specifiek in de Bijbel worden veroordeeld, zoals dronkenschap, seks buiten het huwelijk en stelen (1 Korinthiërs 6:9-11).

^ ¶5 De Bijbel noemt Jezus ook ‘de eniggeboren Zoon van God’ omdat hij als eerste en enige rechtstreeks door Jehovah is gemaakt (Johannes 3:18; Kolossenzen 1:13-15).