Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Vragen over de Bijbel

Vragen over de Bijbel

Waarom staan er voorspellingen in de Bijbel?

Waarom beschrijft de Bijbel gebeurtenissen in onze tijd? — Lukas 21:10, 11

In de Bijbel staan veel gedetailleerde voorspellingen. Mensen kunnen de toekomst niet nauwkeurig voorspellen. De vervulling van Bijbelse voorspellingen bewijst dus duidelijk dat de Bijbel van God komt. (Lees Jozua 23:14; 2 Petrus 1:20, 21.)

Bijbelse voorspellingen die al zijn uitgekomen, vormen een goede basis voor ons geloof in God (Hebreeën 11:1). Ook geven ze ons het vertrouwen dat God zijn belofte van een betere toekomst zal waarmaken. Daarom geven Bijbelse voorspellingen ons een reële hoop. (Lees Psalm 37:29; Romeinen 15:4.)

Hoe helpen Bijbelse voorspellingen ons?

Sommige voorspellingen zijn een teken voor Gods aanbidders om in actie te komen. Toen de christenen in de eerste eeuw bijvoorbeeld zagen dat sommige voorspellingen uitkwamen, verlieten ze Jeruzalem. Later, toen de stad werd vernietigd omdat de meeste inwoners Jezus hadden afgewezen, waren de christenen veilig. (Lees Lukas 21:20-22.)

Voorspellingen die in deze tijd uitkomen, laten zien dat Gods Koninkrijk binnenkort een eind zal maken aan menselijke regeringen (Daniël 2:44; Lukas 21:31). Daarom moet iedereen nu zijn best doen om goedgekeurd te worden door de Koning die door God is aangesteld, Jezus Christus. (Lees Lukas 21:34-36.)