Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

COVERONDERWERP | JEZUS REDT: MAAR WAARVAN?

Waarvan moeten we gered worden?

Waarvan moeten we gered worden?

‘Een mens, geboren uit een vrouw — kort zijn zijn dagen, doordrenkt van onrust. Als een bloem ontluikt hij en verwelkt, hij vlucht als een schaduw en houdt geen stand.’ — Job 14:1, 2, De Nieuwe Bijbelvertaling.

Al heel lang dromen mensen ervan om voor altijd jong en gezond te zijn. Helaas is de harde realiteit dat we sterfelijk zijn. Bovenstaande woorden van Job, die meer dan drieduizend jaar oud zijn, gelden nog steeds.

Het sterke verlangen om voor altijd te leven komt in alle culturen voor. De Bijbel zegt dat God ons heeft gemaakt met dat verlangen en met de wens om eeuwigheid te begrijpen (Prediker 3:11). Zou een liefdevolle God ons zo’n verlangen geven als eeuwig leven onmogelijk is? Als u nee antwoordt, hebt u gelijk. Gods Woord noemt de dood een vijand en belooft dat die ‘wordt uitgeschakeld’ (1 Korinthiërs 15:26, Groot Nieuws Bijbel).

De dood is absoluut een vijand van ons. Normaal gesproken wil niemand dood. Als er gevaar dreigt, proberen we het uit de weg te gaan. Als we ziek zijn, doen we er alles aan om beter te worden. We doen wat we kunnen om ons leven te beschermen.

Waarom zal deze eeuwenoude vijand uitgeschakeld worden? Jehovah, God, die alles gemaakt heeft, wilde niet dat mensen maar een paar jaar zouden leven en dan zouden sterven. De dood was geen onderdeel van zijn voornemen voor de mens. Hij wilde dat mensen voor eeuwig op aarde zouden leven, en wat hij zich voorneemt, gebeurt (Jesaja 55:11).

Maar hoe zal er een eind aan de dood komen? Mensen proberen al eeuwenlang de strijd tegen de dood te winnen, maar zonder succes. Onderzoekers hebben met vaccins en medicijnen sommige ziekten onder controle gekregen. Ze zijn veel te weten gekomen over de genetische structuur van levende organismen. In vergelijking met honderd jaar geleden leven mensen nu gemiddeld langer. Toch is de dood nog lang niet overwonnen. Wat de Bijbel zegt is waar: ‘Allen keren tot het stof terug’ (Prediker 3:20).

Het goede nieuws is dat we voor een oplossing van dit probleem niet afhankelijk zijn van mensen. Jehovah heeft al stappen genomen om ons van de dood te redden, en hij heeft Jezus Christus daarbij een centrale rol gegeven.