Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wist u dit?

Wist u dit?

Wat wordt er in de Bijbel met de term ‘eunuch’ bedoeld?

Detail van een Assyrisch reliëf van een eunuch

Soms wordt met die term een gecastreerde man bedoeld. In Bijbelse tijden werden sommige mannen gecastreerd als straf of omdat ze gevangengenomen of tot slaaf gemaakt werden. Aan het koninklijk hof hadden gecastreerde mannen met een goede reputatie het opzicht over de harems. De eunuchen Hegai en Saäsgaz bijvoorbeeld dienden als bewakers van de vrouwen en concubines van de Perzische koning Ahasveros, die naar men aanneemt Xerxes I is (Esther 2:3, 14).

Maar niet alle mannen die in de Bijbel eunuch worden genoemd, waren gecastreerd. Volgens sommige Bijbelgeleerden werd de term ook in ruimere zin gebruikt voor een functionaris aan het hof van de koning. Dat was blijkbaar zo in het geval van Ebed-Melech, een vriend van Jeremia, en in het geval van de Ethiopiër tot wie Filippus predikte. Ebed-Melech was waarschijnlijk een hooggeplaatste ambtenaar, want hij kon koning Zedekia rechtstreeks benaderen (Jeremia 38:7, 8). En de Ethiopiër wordt beschreven als een koninklijke schatbewaarder die naar Jeruzalem was gegaan om Jehovah te aanbidden (Handelingen 8:27).

Waarom scheidden herders in Bijbelse tijden de schapen van de bokken?

Toen Jezus over een toekomstige oordeelstijd sprak, zei hij: ‘Wanneer de Zoon des mensen gekomen zal zijn in zijn heerlijkheid (...) zal hij de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt’ (Mattheüs 25:31, 32). Waarom scheidden herders deze dieren van elkaar?

Normaal gesproken werden schapen en bokken samen gehoed. ’s Nachts werden ze samengedreven in omheiningen die ze beschermden tegen wilde dieren, dieven en de kou (Genesis 30:32, 33; 31:38-40). De twee diersoorten werden in aparte omheiningen geplaatst om de makke schapen, vooral de ooien en lammetjes, te beschermen tegen de agressievere bokken. De herder scheidde de schapen en de bokken ook als ze ‘werden gefokt, gemolken of geschoren’, zegt het boek All Things in the Bible. Jezus’ vergelijking was dus gebaseerd op iets wat bekend was bij luisteraars in het landelijke Israël.