Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

COVERONDERWERP | U KUNT EEN VRIEND VAN GOD ZIJN

Doet u wat God van u vraagt?

Doet u wat God van u vraagt?

„Als ik iets voor je kan doen, moet je het zeggen hoor! Ik doe het graag.” Dat zou je niet snel tegen een vreemde of een vage kennis zeggen. Maar bij een goede vriend is het een ander verhaal. Voor goede vrienden is het vanzelfsprekend om te helpen als de ander dat vraagt.

De Bijbel laat zien dat Jehovah regelmatig iets voor zijn aanbidders doet om ze gelukkig te maken. Koning David, die een goede band met Jehovah had, zei bijvoorbeeld over hem: „Veel wonderen hebt u verricht, veel goeds voor ons besloten (...) Het is te veel om op te sommen” (Psalm 40:6, [5], De Nieuwe Bijbelvertaling). Jehovah doet zelfs veel voor mensen die hem nog niet kennen, „door [hun] hart overvloedig met voedsel en vrolijkheid te vervullen” (Handelingen 14:17).

We doen graag dingen voor degenen van wie we houden en die we respecteren

Jehovah maakt anderen graag gelukkig. Daarom is het logisch dat degenen die zijn vrienden willen zijn, de dingen doen die hem blij maken (Spreuken 27:11). Maar hoe kunnen we dat doen? De Bijbel zegt: „Vergeet bovendien niet goed te doen en anderen met u te laten delen, want zulke slachtoffers zijn God welgevallig” (Hebreeën 13:16). Betekent dit dat goed doen en met anderen delen het enige is wat we moeten doen om Jehovah gelukkig te maken?

„Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven”, zegt de Bijbel (Hebreeën 11:6, NBV). Het is veelzeggend dat Abraham eerst geloof stelde in Jehovah en dat hij daarna pas „Jehovah’s vriend” wordt genoemd (Jakobus 2:23). Ook Jezus Christus benadrukte dat geloof in God essentieel is als we Zijn zegen willen krijgen (Johannes 14:1). Maar hoe kunt u het geloof ontwikkelen dat God verwacht van zijn vrienden? Het begint met een geregeld onderzoek van Gods Woord, de Bijbel. Zo zult u „nauwkeurige kennis van zijn wil” krijgen en leren hoe u hem met alles wat u doet, blij kunt maken. Naarmate u meer nauwkeurige kennis over Jehovah krijgt en zijn rechtvaardige vereisten leert toe te passen, zal uw geloof in hem groeien en zal uw band met hem sterker worden (Kolossenzen 1:9, 10).