Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

COVERONDERWERP | U KUNT EEN VRIEND VAN GOD ZIJN

Praat u met God?

Praat u met God?

Of je nu belt, e-mailt, videochat, een brief schrijft of gewoon met elkaar afspreekt, goede vrienden hebben zo veel mogelijk contact met elkaar. Om een goede band met God te krijgen, moeten we ook vaak met hem praten. Hoe kunnen we dat doen?

We kunnen met Jehovah praten via het gebed. Maar een gebed is niet hetzelfde als een gesprekje met bijvoorbeeld een collega. We moeten beseffen dat we onze Schepper aanspreken, de Allerhoogste in het universum. Dat zal ons motiveren om met diep respect te bidden. Als we willen dat God naar ons luistert, moeten onze gebeden aan een aantal voorwaarden voldoen. Hier volgen er drie.

Allereerst moeten we onze gebeden alleen tot Jehovah richten — niet tot Jezus, een ’heilige’ of een beeld (Exodus 20:4, 5). De Bijbel zegt duidelijk: „Laat in alles door gebed en smeking te zamen met dankzegging uw smeekbeden bij God bekend worden” (Filippenzen 4:6). Bovendien moeten we bidden in de naam van Gods Zoon, Jezus Christus. Jezus legde uit: „Niemand komt tot de Vader dan door bemiddeling van mij” (Johannes 14:6). Verder moeten onze gebeden in overeenstemming zijn met Gods wil. De Bijbel zegt dat „ongeacht wat wij vragen overeenkomstig zijn wil, hij ons hoort” (1 Johannes 5:14). *

Goede vrienden hebben zo veel mogelijk contact met elkaar

Natuurlijk zal een vriendschap niet standhouden als één van de twee altijd aan het woord is. Net zoals een goed gesprek van twee kanten komt, moeten we God de kans geven tot ons te spreken en ook naar hem luisteren. Hoe spreekt God tot ons?

Jehovah ’spreekt’ tot ons via zijn geschreven Woord, de Bijbel (2 Timotheüs 3:16, 17). Waarom kunnen we dat zeggen? Stel dat u een brief van een goede vriend krijgt. Misschien zegt u dan enthousiast: „Ik heb weer wat van m’n vriend gehoord!” Zo is het ook met het lezen van de Bijbel. Als u de Bijbel leest, geeft u Jehovah de kans tot u te spreken. Gina, uit het eerste artikel, zegt dan ook: „Als ik wil dat God me als een vriend ziet, zal ik Gods ’brief’ aan ons, de Bijbel, moeten onderzoeken.” Ze zegt verder: „Dagelijks de Bijbel lezen heeft mijn band met God versterkt.” Laat u Jehovah elke dag tot u spreken door de Bijbel te lezen? Als u dat doet, zult u een betere band met God krijgen.

^ ¶5 Zie voor meer informatie over bidden tot God hoofdstuk 17 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.