Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Vragen over de Bijbel

Vragen over de Bijbel

Hoe kunnen kinderen een band met God krijgen?

Gebruik voorbeelden uit de schepping om uw kind te helpen God te leren kennen en van hem te gaan houden

Kinderen kunnen alleen een band met God krijgen als ze zeker weten dat hij bestaat en dat hij van ze houdt. Om van God te houden, moeten ze hem kennen (1 Johannes 4:8). Ze moeten bijvoorbeeld het antwoord te weten komen op vragen als: Wat was Gods bedoeling toen hij mensen maakte? Waarom laat God ellende toe? Wat zal God in de toekomst voor mensen gaan doen? (Lees Filippenzen 1:9.)

Om uw kinderen te helpen van God te gaan houden, moet u laten zien dat u zelf van hem houdt. Als ze dat zien, zullen ze u waarschijnlijk navolgen. (Lees Deuteronomium 6:5-7; Spreuken 22:6.)

Hoe kunt u het hart van uw kinderen bereiken?

Gods Woord heeft veel kracht (Hebreeën 4:12). Help uw kinderen dus de basisleerstellingen ervan te begrijpen. Jezus bereikte het hart van mensen door vragen te stellen, te luisteren en Gods Woord uit te leggen. Om het hart van uw kinderen te bereiken, kunt u Jezus’ manier van onderwijzen navolgen. (Lees Lukas 24:15-19, 27, 32.)

Ook Bijbelverhalen over de manier waarop God met mensen omging, kunnen kinderen helpen God te leren kennen en van hem te gaan houden. Op www.jw.org/nl staan publicaties die speciaal voor dit doel gemaakt zijn. (Lees 2 Timotheüs 3:16.)