Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

COVERONDERWERP | U KUNT EEN VRIEND VAN GOD ZIJN

Kent en gebruikt u Gods naam?

Kent en gebruikt u Gods naam?

Hebt u een vriend van wie u de naam niet kent? Waarschijnlijk niet. Irina, een Bulgaarse vrouw, zei terecht: „Het is niet mogelijk een goede band met God te hebben als je zijn naam niet kent.” Zoals eerder gezegd wil God dat we hem goed leren kennen. Daarom stelt hij zich in de Bijbel als het ware aan ons voor door te zeggen: „Ik ben Jehovah. Dat is mijn naam” (Jesaja 42:8).

God heeft zich in de Bijbel als het ware aan ons voorgesteld door te zeggen: „Ik ben Jehovah. Dat is mijn naam.” — Jesaja 42:8

Maakt het Jehovah iets uit of u zijn naam kent en gebruikt? Denk hier eens over na: Gods naam, geschreven met vier Hebreeuwse medeklinkers die bekendstaan als het Tetragrammaton, komt bijna 7000 keer in de oorspronkelijke tekst van de Hebreeuwse Geschriften voor. Dat is veel vaker dan welke andere naam in de Bijbel maar ook. Daaruit blijkt duidelijk dat Jehovah wil dat we zijn naam kennen en gebruiken. *

Vriendschap begint vaak met twee mensen die elkaars naam leren kennen. Kent u de naam van God?

Sommigen vinden misschien dat het respectloos is om Gods naam te gebruiken, omdat God heilig en almachtig is. Natuurlijk is het verkeerd om Gods naam op een respectloze manier te gebruiken, net zoals je de naam van een goede vriend niet misbruikt. Maar Jehovah zelf verwacht van iedereen die van hem houdt, dat ze zijn naam eren en bekendmaken (Psalm 69:30, 31; 96:2, 8). Jezus leerde zijn volgelingen bidden: „Onze Vader in de hemelen, uw naam worde geheiligd.” We kunnen bijdragen aan de heiliging van Gods naam door die bekend te maken. Als we dat doen, zal onze band met hem sterker worden (Mattheüs 6:9).

De Bijbel laat zien dat Jehovah extra veel aandacht heeft voor „degenen die aan zijn naam denken” (Maleachi 3:16). Jehovah belooft: „Ik zal hem beschermen omdat hij mijn naam heeft leren kennen. Hij zal mij aanroepen, en ik zal hem antwoorden. Ik zal met hem zijn in nood” (Psalm 91:14, 15). Als we een goede band met Jehovah willen hebben, is het belangrijk dat we zijn naam kennen en gebruiken.

^ ¶4 Helaas gebruiken veel Bijbelvertalingen Gods naam niet, ondanks dat die zo vaak voorkomt in de Hebreeuwse Geschriften, ook wel het Oude Testament genoemd. Ze hebben de goddelijke naam vervangen door titels als ’Heer’ en ’God’. Zie voor meer informatie blz. 195-197 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.