Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

COVERONDERWERP | BESTAAT SATAN ECHT?

Is Satan een symbool van het kwaad?

Is Satan een symbool van het kwaad?

Iemand zou er makkelijk van uit kunnen gaan dat de Satan waar we in de Bijbel over lezen, gewoon een symbool van het kwaad is. Maar is dat echt wat de Bijbel leert? Waarom zegt de Bijbel dan dat Satan met Jezus Christus sprak, en zelfs met de almachtige God? Kijk eens naar twee voorbeelden van zulke gesprekken.

SATAN SPRAK MET JEZUS

Toen Jezus met zijn prediking begon, stelde Satan de Duivel hem drie keer op de proef. Eerst zette de Duivel Jezus onder druk om de kracht die hij van God had gekregen, op een egoïstische manier te gebruiken om zijn honger te stillen. Later daagde Satan Jezus uit om zijn leven te wagen en zo de aandacht op zichzelf te richten. Tot slot bood Satan Jezus het bestuur over alle koninkrijken van de wereld aan in ruil voor één kleine daad van aanbidding. Jezus wees deze drie sluwe pogingen af en haalde daarbij telkens de Schriften aan (Mattheüs 4:1-11; Lukas 4:1-13).

Tegen wie sprak Jezus? Tegen het kwaad in zichzelf? De Bijbel zegt over Jezus: „Hij heeft alle beproevingen net zo ondergaan als wij. Alleen, gezondigd heeft hij niet” (Hebreeën 4:15, Groot Nieuws Bijbel). Ook zegt de Bijbel: „Hij heeft geen zonde begaan, noch werd er bedrog in zijn mond gevonden” (1 Petrus 2:22). Jezus is volmaakt en integer gebleven. Hij heeft nooit toegelaten dat er zich slechte eigenschappen in hem ontwikkelden. Het is dus duidelijk dat hij niet tegen het slechte in zichzelf sprak; hij sprak tegen een echt persoon.

Dit gesprek geeft nog meer aanwijzingen dat Satan een echt persoon is.

  • Denk nog eens terug aan het aanbod van de Duivel. Hij bood Jezus wereldheerschappij aan in ruil voor een daad van aanbidding (Mattheüs 4:8, 9). Als Satan niet echt bestaan had, zou dat aanbod absurd zijn geweest. Ook trok Jezus niet in twijfel dat Satan zo’n indrukwekkende macht bezat.

  • Nadat Jezus Satans verleidingen had weerstaan, „verwijderde hij [de Duivel] zich van hem tot een andere geschikte tijd” (Lukas 4:13). Lijkt Satan hier het kwaad in iemand, of eerder een verbeten tegenstander die het niet snel opgeeft?

  • Merk op dat er wordt gezegd: „Engelen kwamen en gingen hem [Jezus] dienen” (Mattheüs 4:11). Dat waren duidelijk geestelijke wezens, die Jezus aanmoedigden en hem praktische hulp gaven. Waarom zou Satan dan geen echt bestaand geestelijk wezen geweest zijn?

SATAN SPRAK MET GOD

Het tweede voorbeeld staat in het verslag over Job, een man met veel eerbied voor God. In dat verslag staan twee gesprekken tussen de Duivel en God. In beide gevallen sprak God positief over Jobs trouw aan Hem. Satan beweerde dat Job puur uit egoïstische motieven God diende en insinueerde dat God Jobs trouw kocht. De Duivel beweerde eigenlijk dat God Job niet zo goed kende als hij. Jehovah * liet toe dat Satan Job beroofde van zijn bezittingen, zijn kinderen en ook nog zijn gezondheid. Na verloop van tijd werd duidelijk dat Jehovah gelijk had en dat Satan een leugenaar was. God zegende Job voor zijn trouw (Job 1:6-12; 2:1-7).

Sprak Jehovah tijdens die gesprekken met Satan tegen het kwaad in zichzelf? De Bijbel zegt: „Wat de ware God betreft, volmaakt is zijn weg” (2 Samuël 22:31). Ook staat er: „Heilig, heilig, heilig is Jehovah God, de Almachtige” (Openbaring 4:8). Heilig betekent zuiver, afgezonderd van zonde. Jehovah is volmaakt en maakt nooit fouten. Het is gewoon onmogelijk dat hij iets slechts in zich heeft.

Satans gesprek met God had duidelijk gevolgen voor Job

Maar sommigen zeggen misschien dat ook Job geen echt persoon was, en dat het hele gesprek dus symbolisch was. Is dat logisch? Andere Bijbelteksten geven te kennen dat Job echt bestaan heeft. Zo wordt in Jakobus 5:7-11 het voorbeeld van Job genoemd om christenen ertoe aan te moedigen ondanks problemen te volharden en ze eraan te herinneren dat Jehovah zo’n volharding beloont. Wat voor waarde zou dat voorbeeld hebben als Job niet echt bestaan had en de aanvallen van Satan alleen maar fictief waren? Verder staat er in Ezechiël 14:14, 20 een opsomming van rechtvaardige mannen waarin Job samen met Noach en Daniël wordt genoemd. Job was net als Noach en Daniël een echt persoon, een man met een groot geloof. Als Job echt was, moet dan zijn aanvaller, de veroorzaker van zijn beproevingen, ook niet echt zijn?

De Bijbel laat dus duidelijk zien dat Satan een echt bestaande geest is. Maar misschien vraagt u zich af: vormt hij in deze tijd een gevaar voor mij of voor mijn gezin?

VORMT SATAN IN DEZE TIJD EEN GEVAAR?

Stel dat uw woonplaats ineens overspoeld wordt door criminelen. Uw persoonlijke veiligheid zou in gevaar komen en de normen in de buurt zouden vervagen. Denk nu eens aan een soortgelijk scenario: Satan en zijn demonen — geestelijke wezens die net als Satan tegen God in opstand zijn gekomen — worden plotseling naar de aarde verbannen. Wat zou het gevolg zijn? Denk eens aan wat u in het plaatselijke nieuws en het wereldnieuws ziet.

  • Ziet u een toename van zinloos geweld, ondanks wereldwijde inspanningen om het te stoppen?

  • Ziet u een toename van entertainment waarin occultisme voorkomt, ondanks de bezorgdheid van veel ouders?

  • Ziet u dat het milieu zonder ophouden vernield wordt, ondanks oprechte pogingen om het milieu te redden?

  • Lijkt het alsof er iets goed mis is met de maatschappij — dat de een of andere kracht de mensheid steeds dichter bij haar ondergang brengt?

De Bijbel zegt wie er achter al deze problemen zit: „Neergeslingerd werd daarom de grote draak, de oorspronkelijke slang, die Duivel en Satan wordt genoemd, die de gehele bewoonde aarde misleidt; neergeslingerd werd hij naar de aarde, en zijn engelen werden met hem neergeslingerd. (...) Wee de aarde en de zee, want de Duivel is tot u neergedaald, en hij heeft grote toorn, daar hij weet dat hij slechts een korte tijdsperiode heeft” (Openbaring 12:9, 12). Veel mensen hebben op basis van het bewijsmateriaal geconcludeerd dat Satan een gevaarlijke geest is die druk bezig is de wereld om ons heen te beïnvloeden.

Misschien vraagt u zich af hoe u zich tegen dit reële gevaar kunt beschermen. Het volgende artikel geeft een aantal praktische suggesties.

^ ¶12 Volgens de Bijbel is Jehovah de naam van God.