Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

EEN GESPREK OVER DE BIJBEL

Wanneer is Gods Koninkrijk gaan regeren? (Deel 2)

Wanneer is Gods Koninkrijk gaan regeren? (Deel 2)

Hier volgt een gesprek zoals Jehovah’s Getuigen dat met iemand zouden kunnen hebben. Stel u voor dat Jan, een Getuige, bij Paul terugkomt.

NEBUKADNEZARS DROOM — EEN KORTE SAMENVATTING

Jan: Wat leuk je weer te zien, Paul. Ik kijk elke week uit naar onze gesprekjes over de Bijbel. * Hoe gaat het met je?

Paul: Met mij gaat het goed, dank je.

Jan: Mooi, ik ben blij dat te horen. De afgelopen keer hebben we besproken waarom Jehovah’s Getuigen zeggen dat Gods Koninkrijk in 1914 is gaan regeren. * We hebben toen een belangrijke aanwijzing gelezen in een profetie in Daniël hoofdstuk 4. Weet je nog wat daar stond?

Paul: Ja, dat ging over koning Nebukadnezars droom over een grote boom.

Jan: Precies. In zijn droom zag Nebukadnezar een enorme boom die tot aan de hemel reikte. Hij hoorde een boodschapper van Jehovah, God, het bevel geven dat de boom omgehakt moest worden, maar dat de wortelstronk in de grond moest blijven zitten. Na een periode van „zeven tijden” zou de boom weer gaan groeien. * We hebben het er ook over gehad dat de profetie twee vervullingen heeft. Weet je nog wat de eerste vervulling was?

Paul: Dat Nebukadnezar zeven jaar lang zijn verstand kwijt was, toch?

Jan: Inderdaad. Nebukadnezar verloor tijdelijk zijn verstand, en daarom werd zijn bestuur onderbroken. Maar in de grotere vervulling van de profetie zou Gods bestuur op aarde onderbroken worden voor een periode van zeven tijden. Zoals we hebben gezien, begonnen de zeven tijden met de verwoesting van Jeruzalem in 607 v.Chr. Toen kwam er een eind aan de dynastie van koningen die God vertegenwoordigden door zijn volk te besturen. Maar aan het eind van de zeven tijden zou God een nieuwe Regeerder over zijn volk aanstellen — iemand in de hemel. Met andere woorden, het eind van de zeven tijden zou het begin kenmerken van het bestuur van Gods hemelse Koninkrijk. We hebben al besproken wanneer de zeven tijden begonnen. Dus als we kunnen bepalen hoelang ze duurden, weten we wanneer Gods Koninkrijk is gaan regeren. Volg je me nog een beetje?

Paul: Ja, het komt allemaal weer een beetje terug.

Jan: Laten we er eens wat dieper op ingaan en kijken hoelang de zeven tijden duurden. Ik heb thuis de hoofdpunten nog even doorgenomen en zal het zo goed mogelijk proberen uit te leggen.

Paul: Oké.

DE ZEVEN TIJDEN EINDIGEN EN DE LAATSTE DAGEN BEGINNEN

Jan: In de eerste vervulling, die verband hield met Nebukadnezar, duurden de zeven tijden blijkbaar zeven letterlijke jaren. Maar in de grotere vervulling, die verband houdt met Gods Koninkrijk, moeten de zeven tijden veel langer duren dan zeven jaar.

Paul: Hoe weet je dat?

Jan: De vorige keer hebben we het erover gehad dat de zeven tijden begonnen toen Jeruzalem in 607 v.Chr. werd verwoest. Als we vanaf dat jaar zeven jaar verder tellen, komen we uit in het jaar 600 v.Chr. Maar in dat jaar gebeurde er niets bijzonders in verband met Gods bestuur. En misschien weet je ook nog dat Jezus eeuwen later aangaf dat de zeven tijden nog niet waren geëindigd.

Paul: Ja, nu weet ik het weer.

Jan: De zeven tijden zijn dus geen letterlijke jaren maar moeten een langere tijdsperiode zijn.

Paul: Hoelang dan?

Jan: Het Bijbelboek Openbaring, dat goed aansluit bij het boek Daniël, helpt ons te bepalen hoelang de zeven tijden precies duren. Uit dat boek valt af te leiden dat een periode van drie en een halve tijd gelijk is aan 1260 dagen. * Zeven tijden — twee keer drie en een halve tijd — zijn dus 2520 dagen. Begrijp je dat een beetje?

Paul: Ja, ik snap het. Maar ik begrijp niet hoe dit laat zien dat Gods Koninkrijk in 1914 is gaan regeren.

Jan: Oké, laten we even verder redeneren. In Bijbelse profetieën staat een dag soms voor een jaar. * Als we de regel ’een dag voor een jaar’ toepassen, staan de zeven tijden gelijk aan 2520 jaar. Wanneer we 2520 jaar tellen vanaf 607 v.Chr., komen we uit in het jaar 1914. * Dus is 1914 het jaar dat de zeven tijden eindigden en Jezus begon te regeren als Koning van Gods Koninkrijk. En het is veelzeggend dat er sinds 1914 ingrijpende wereldgebeurtenissen hebben plaatsgevonden — gebeurtenissen die de Bijbel voorspeld heeft voor de laatste dagen.

Paul: Wat voor gebeurtenissen dan?

Jan: Kijk eens wat er in Mattheüs 24:7 staat. Jezus zei hier dat als hij in de hemel zou gaan regeren, het volgende zou gebeuren: „Natie zal tegen natie opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen in de ene plaats na de andere voedseltekorten en aardbevingen zijn.” Zie je dat Jezus voorspelde dat er in die tijd voedseltekorten en aardbevingen zouden zijn? Vind je niet dat er in de afgelopen eeuw veel van dat soort problemen zijn geweest?

Paul: Dat is waar.

Jan: In dit vers voorspelde Jezus ook dat er tijdens zijn tegenwoordigheid als Koning van Gods Koninkrijk oorlogen zouden zijn. En het Bijbelboek Openbaring voorspelde dat de oorlogen in de tijd van het einde niet alleen plaatselijk zouden zijn, maar invloed zouden hebben op de hele aarde. * Weet je wanneer de Eerste Wereldoorlog uitbrak?

Paul: Dat was in 1914, het jaar waarin volgens jullie Jezus is gaan regeren! Die link had ik nog niet eerder gelegd.

Jan: Als we de profetie over de zeven tijden en andere Bijbelprofetieën over de tijd van het einde met elkaar combineren, vallen de puzzelstukjes op hun plaats. Jehovah’s Getuigen zijn ervan overtuigd dat Jezus in 1914 als Koning van Gods Koninkrijk is gaan regeren en dat de laatste dagen dat jaar zijn begonnen. *

Paul: Ik moet het allemaal nog een beetje laten bezinken.

Jan: Dat snap ik. Zoals ik de vorige keer al zei, heb ik er zelf ook even over gedaan om het helemaal te begrijpen. Maar ik hoop dat ons gesprek je op z’n minst heeft geholpen in te zien dat Jehovah’s Getuigen al hun opvattingen over het jaar 1914 echt op de Bijbel baseren — ook al wordt dat jaartal niet specifiek in de Bijbel genoemd.

Paul: Ik ben er altijd al van onder de indruk geweest dat jullie alles op de Bijbel baseren. Het is nooit gewoon jullie eigen mening. Maar ik vraag me wel af waarom het allemaal zo ingewikkeld is. Waarom heeft God ons niet gewoon in de Bijbel verteld dat Jezus in 1914 in de hemel zou gaan regeren?

Jan: Dat is een goede vraag. Er zijn eigenlijk veel dingen die niet expliciet in de Bijbel staan. Waarom zou God de Bijbel op zo’n manier hebben laten schrijven dat mensen er moeite voor moeten doen om alles te begrijpen? Misschien kunnen we het daar de volgende keer over hebben.

Paul: Dat lijkt me leuk.

Hebt u een vraag over een Bijbels onderwerp? Wilt u meer weten over een van de leerstellingen of gebruiken van Jehovah’s Getuigen? Vraag er dan eens naar als u een Getuige ontmoet. Hij of zij zal u er graag meer over vertellen.

^ ¶5 Jehovah’s Getuigen geven gratis Bijbelcursus, waarbij ze systematisch verschillende Bijbelse onderwerpen met anderen bespreken.

^ ¶24 Zie de tabel „Nebukadnezars droom”.

^ ¶30 Zie hoofdstuk 9 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.