Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP | GODS KONINKRIJK: WAT HET VOOR U KAN BETEKENEN

Waarom is Gods Koninkrijk belangrijk?

Waarom is Gods Koninkrijk belangrijk?

Miljoenen mensen over de hele wereld hebben hun hoop gesteld op Gods Koninkrijk. Ze volgen het voorbeeld van Jezus, die zijn volgelingen leerde bidden: „Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op aarde” (Mattheüs 6:10).

Maar ondanks die grote belangstelling voor Gods Koninkrijk lijken veel religies ironisch genoeg weinig aandacht voor het Koninkrijk te hebben. De historicus H.G. Wells zei in dit verband dat het opvallend is dat Jezus een „enorm belangrijke plaats (...) toekende aan de leer van wat hij het Koninkrijk der Hemelen noemde, terwijl in de (...) leer van de meeste christelijke kerken het Koninkrijk een betrekkelijk onbeduidende plaats inneemt”.

In tegenstelling tot die kerken leggen Jehovah’s Getuigen veel nadruk op Gods Koninkrijk. Neem bijvoorbeeld ons voornaamste tijdschrift, dat u nu leest. Het wordt uitgegeven in 220 talen en is met een oplage van bijna 46 miljoen het meest verspreide tijdschrift ter wereld. Wat is de belangrijkste boodschap ervan? De volledige titel geeft het antwoord: De Wachttoren — Aankondiger van Jehovah’s koninkrijk.  *

Waarom doen Jehovah’s Getuigen zo veel moeite om het Koninkrijk bekend te maken? Om te beginnen geloven we dat Gods Koninkrijk het centrale thema is van het belangrijkste boek ter wereld, de Bijbel. Verder zijn we ervan overtuigd dat Gods Koninkrijk de enige echte oplossing is voor de problemen van deze wereld.

Jehovah’s Getuigen proberen met hun prediking van Gods Koninkrijk het voorbeeld van Jezus te volgen. Toen hij op aarde was, was Gods Koninkrijk het belangrijkste in zijn leven en het thema van zijn prediking (Lukas 4:43). Waarom betekende het Koninkrijk zo veel voor Jezus? En wat kan het voor u betekenen? In de volgende artikelen vindt u het Bijbelse antwoord op deze vragen.

^ ¶5 Volgens de Bijbel is Jehovah de naam van God.