Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP | GEEFT GOD OM U?

Heeft God aandacht voor u?

Heeft God aandacht voor u?

„Ik ben ellendig en arm. Jehovah zelf neemt mij in aanmerking.” * — DAVID, EEN ISRAËLIET UIT DE ELFDE EEUW V.CHR.

De natiën zijn als een druppel uit een emmer. — JESAJA 40:15

Kon David er gewoon van uitgaan dat God aandacht voor hem had? Heeft God aandacht voor u? Veel mensen vinden het moeilijk te geloven dat een almachtige God om hen geeft.

Eén reden daarvoor is dat God een levensvorm is die veel hoger is dan mensen. Vanuit zijn verheven positie zijn hele volken „als een druppel uit een emmer; en als het stoflaagje op de weegschaal zijn ze geacht” (Jesaja 40:15). Een journalist die niet in God gelooft, trok zelfs de conclusie dat „geloven in het bestaan van een God die persoonlijke belangstelling heeft voor wat je doet, het toppunt van arrogantie is”.

Er zijn ook mensen die denken dat ze Gods aandacht niet waard zijn vanwege hun daden. Zo vertelt Jim, een man van middelbare leeftijd: „Ik bad steeds weer om kalmte en zelfbeheersing, maar mijn boosheid bleef terugkomen. Uiteindelijk trok ik de conclusie dat ik door en door slecht was en dat God me niet kon helpen.”

Staat God zo ver van de mens dat hij ons niet opmerkt? Hoe denkt hij echt over zijn onvolmaakte schepselen? Zonder openbaring van God kan geen enkel mens voor Hem spreken en die vragen beantwoorden. Maar Gods geïnspireerde boodschap aan de mensen — de Bijbel — verzekert ons ervan dat hij geen afstandelijke God is die niets om mensen geeft. De Bijbel zegt zelfs dat „hij eigenlijk niet ver is van een ieder van ons” (Handelingen 17:27). In de vier volgende artikelen zullen we zien wat God ons vertelt over zijn belangstelling voor afzonderlijke personen en hoe hij die heeft getoond.

^ ¶3 Psalm 40:17; volgens de Bijbel is Jehovah de naam van God.