Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP | GEEFT GOD OM U?

God kan u troosten

God kan u troosten

God, die de terneergeslagenen troost, heeft ons getroost. — 2 KORINTHIËRS 7:6.

De Zoon van God heeft mij liefgehad en zichzelf voor mij overgegeven. — GALATEN 2:20

WAAROM SOMMIGEN TWIJFELEN: Sommige mensen denken, zelfs als ze wanhopig op zoek zijn naar troost, dat het egoïstisch is om God te vragen in te grijpen en ze te helpen met hun problemen om te gaan. „Als ik denk aan al die mensen op aarde — en de ernstige problemen waar ze mee te maken hebben — lijken mijn zorgen zo onbelangrijk dat ik God niet om hulp durf te vragen”, zegt Raquel.

WAT GODS WOORD ZEGT: God heeft al op een bijzondere manier ingegrepen om mensen te helpen en te troosten. Iedereen op aarde heeft zonde overgeërfd — het onvermogen om volmaakt aan Gods vereisten te voldoen. Maar de Bijbel zegt dat God „ons heeft liefgehad en zijn Zoon [Jezus Christus] heeft uitgezonden als zoenoffer [verzoening] voor onze zonden” (1 Johannes 4:10). Door Jezus’ offerdood maakt God het voor ons mogelijk om vergeving van zonden, een rein geweten en de hoop op eeuwig leven in een vredige nieuwe wereld te hebben. * Maar was dat offer puur voor de mensheid in het algemeen bedoeld? Of blijkt eruit dat God geïnteresseerd is in u persoonlijk?

Neem het voorbeeld van de apostel Paulus. Hij was zo geraakt door het offer van Jezus dat hij schreef: „Ik [leef] door het geloof jegens de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven” (Galaten 2:20). Toen Paulus een christen werd, had Jezus zijn leven al gegeven. Toch zag Paulus dat offer als Gods persoonlijke geschenk aan hem.

De offerdood van Jezus is ook Gods persoonlijke geschenk aan u. Dat geschenk laat zien dat u heel kostbaar bent voor God. Het kan u „eeuwige troost en goede hoop” geven en u daardoor „standvastig maken in elke goede daad en elk goed woord” (2 Thessalonicenzen 2:16, 17).

Maar het is al bijna tweeduizend jaar geleden dat Jezus zijn leven heeft gegeven. Waaruit blijkt dat God in deze tijd iets voor u doet?

^ ¶5 Zie voor meer informatie over Jezus’ loskoopoffer hoofdstuk 5 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.