Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP | WAAROM MAKEN GOEDE MENSEN ELLENDE MEE?

Wat God gaat doen aan alle ellende

Wat God gaat doen aan alle ellende

De Bijbel vertelt heel duidelijk wat Jehovah en zijn Zoon, Jezus Christus, gaan doen aan al het lijden wat Satan de Duivel heeft veroorzaakt: „Hiertoe werd de Zoon van God openbaar gemaakt, namelijk om de werken van de Duivel te verbreken” (1 Johannes 3:8). Er zal een eind komen aan deze maatschappij, die gebaseerd is op hebzucht, haat en slechtheid. Jezus belooft dat „de heerser van deze wereld”, Satan de Duivel, zal worden „buitengeworpen” (Johannes 12:31). Als Satans invloed er niet meer is, zal er een rechtvaardige nieuwe wereld worden gecreëerd, en de aarde zal een vredige plaats worden (2 Petrus 3:13).

Hoe zit het met mensen die koppig weigeren te veranderen en slechte dingen blijven doen? Denk eens na over deze duidelijke belofte: „De oprechten zijn het die op de aarde zullen verblijven, en de onberispelijken zijn het die erop zullen overblijven” (Spreuken 2:21). Maar over slechte mensen wordt gezegd: „Wie kwaad doen, worden verdreven, wie God niet trouw zijn, worden weggevaagd” (Spreuken 2:22, NBV). Er zal geen invloed van slechte mensen meer zijn. Onder zulke vredige omstandigheden zullen gehoorzame mensen geleidelijk bevrijd worden van hun overgeërfde onvolmaaktheid (Romeinen 6:17, 18; 8:21).

Hoe zal God ervoor zorgen dat er in die nieuwe wereld geen slechtheid meer is? Niet door de vrije wil te negeren en van mensen robots te maken. In plaats daarvan zal hij gehoorzame mensen leren wat zijn wil is, en hij zal ze helpen hun slechte gedachten en daden te veranderen.

God zal alle oorzaken van ellende wegnemen

Wat zal God doen aan onverwachte gebeurtenissen die ellende veroorzaken? Hij heeft beloofd dat zijn Koninkrijksregering binnenkort over de aarde zal regeren en hij heeft Jezus Christus aangesteld als Koning van dat Koninkrijk. Jezus heeft de macht om de zieken te genezen (Mattheüs 14:14). Ook heeft hij de macht om natuurkrachten in bedwang te houden (Markus 4:35-41). Er zal dus geen ellende meer worden veroorzaakt door „tijd en onvoorziene gebeurtenissen” (Prediker 9:11). Onder Christus’ bestuur zullen mensen geen rampen meer meemaken (Spreuken 1:33).

Hoe zit het met de miljoenen onschuldige mensen die gestorven zijn? Kort voordat Jezus zijn vriend Lazarus weer tot leven bracht, zei hij: „Ik ben de opstanding en het leven” (Johannes 11:25). Jezus heeft dus de macht om mensen die gestorven zijn, weer levend te maken!

Spreekt het u aan in een wereld te leven waar goede mensen geen ellende zullen meemaken? Door de Bijbel te bestuderen kunt u meer te weten komen over de ware God en zijn voornemen met de mens. Jehovah’s Getuigen bij u in de buurt zullen u daar graag bij helpen. Voel u vrij om contact met ze op te nemen of te schrijven naar de uitgevers van dit tijdschrift.